Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Συμμετοχή στην Άσκηση Πανόπτης 2010


Το Γραφείο Πρωθυπουργού και πιο συγκεκριμένα η ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Νομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού συμμετείχαν τον περασμένο Μάϊο, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Επικρατείας κ. Χάρη Παμπούκη, στην πρώτη Εθνική Άσκηση Κυβερνοάμυνας η οποία οργανώθηκε με ευθύνη της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ. Στην άσκηση συμμετείχαν φορείς του Δημοσίου, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Σκοπός της άσκησης που διοργανώθηκε από το ΓΕΕΘΑ ήταν η εξάσκηση των συμμετεχόντων σε αντικείμενα Κυβερνοάμυνας και στον συντονισμό αντιμετώπισης απειλών Κυβερνοπολέμου καθώς και η ανάδειξη δυσχερειών και ελλείψεων, όσον αφορά τις υφιστάμενες δυνατότητες διεξαγωγής επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας στον Ελλαδικό χώρο, ώστε να εξεταστούν θέματα:


α. Ανάπτυξης και βελτίωσης αναγκαίων δομών, οργάνωσης, τυποποίησης διαδικασιών και μηχανισμών λήψεως αποφάσεων.
β. Προαγωγής της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ Ενόπλων Δυνάμεων και υπηρεσιών του Δημοσίου –ενδεχομένως και του Ιδιωτικού– τομέα, που εμπλέκονται με το αντικείμενο της άσκησης και την αντιμετώπιση σχετικών περιστατικών.

Η άσκηση περιελάμβανε σενάρια προσομοίωσης επιθέσεων με αποστολή κακόβουλων email, κατανεμημένη επίθεση με στόχο την άρνηση πρόσβασης, επανάκτησης ελέγχου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εγκληματολογική ανάλυση σε συμβάν κυβερνοεγκλήματος/πολέμου, διαχείριση νομικών επεισοδίων μεταξύ εμπλεκομένων χωρών, διαχειρισης νομικού συμβάντος για διακρατική ανταλλαγή στοιχείων που βρίσκονται σε υπολογιστές πολιτών χώρας που εμπλέκεται σε συμβάν κυβερνοπολέμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου