Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

mini-επιχειρησιακό σχέδιο: Προμήθειες στην ΥΓΕΙΑ

Σε συνέχεια των σχετικών συζητήσεων με αναφορικά με δράσεις Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ) στο χώρο της υγείας, με στόχο να
υποστηρίξουν οι ΤΠΕ τις εξαγγελίες του Υπουργού κ. Α. Λοβέρδου(και ειδικώτερα
το νέο νομοσχέδιο για τις Προμήθειες στην ΥΓΕΙΑ) προτείνεται το παρακάτω
mini-επιχειρησιακό σχέδιο:1)Δημιουργία Task Force το οποίο θα ετοιμάσει ΑΜΕΣΑ την απαραίτητη νομοθετική
παρέμβαση που χρειάζεται(στα ΠΔ περί προμηθειών) έτσι ώστε να αξιοποιηθούν
ΑΜΕΣΑ οι έτοιμες λύσεις/υπηρεσίες που προσφέρουν εταιρείες για Ηλεκτρονικά
Συστήματα Προμηθειών και όλο το κύκλο των logistics. Εισηγούμεθα στο task force
να συμμετάσχουν μεταξύ των άλλων οι Τ. Δέγλερης και Μ. Παρασκευάς(Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
Απαραίτητα πρέπει να εμπλακούν οι ΕΠΥ, ΙΦΕΤ και ΕΚΕΒΥΛ και στελέχη της ΓΓ Εμπορίου.

Αντικείμενο: Τροποποιημένα ΠΔ έτσι ώστε να επιτρέπεται η χρήση Συστήματος
Ηλεκτρονικών Προμηθέιών με αγορά υπηρεσίας απο ιδιωτικούς φορείς
Συντονιστές: ΓΓ ΥΥΚΑ και ΓΓ Εμπορίου
Χρόνος παράδωσης: 15/1/2011
Νομοθετική ρύθμιση ΜΕΧΡΙ τέλος Φεβρουαρίου. Υεπύθυνοι ΥΥΚΑ και 5Υπουργείο
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

2)Για τα Πληροφοριακά Συστήματα των Νοσοκομείων εισηγούμεθα την
αντιγραφή του μοντέλου στους Δήμους. Αυτό σημαίνει πως επιλέγονται ΑΜΕΣΑ
μερικές κρίσιμες/εφαρμογές που χρειάζονται και βελτιώνουν σημαντικά τα
οικονομικά των Νοσοκομείων και κάθε Νοσοκομείο με τη βοήθεια της ΚτΠ και
συμμετοχή ΗΔΙΚΑ  κάνει πρόχειρους διαγωνισμούς περίπου 150ΚΕ για την εναρμόνιση
των Πληροφοριακών Συστημάτων τους, έτσι ώστε να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Η
χρηματοδότηση γίνεται απο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση.
Η προτεινόμενη μέθοδος θα γίνει με ανοιχτές διαδικασίες και κατακύρωση στον
ανάδοχο με την οικονομικώτερη προσφορά και για τίμημα ΜΕΧΡΙ 150ΚΕ.

Το όλο εγχείρημα δούλεψε πολύ ικανοποιητικά στην εναρμόνιση των πληροφοριακών
συστημάτων των Δήμων που ενώθηκαν σε Καλλικρατικούς Δήμους.

Ενέργειες
α)Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης βγάζει πρόσκληση ΑΜΕΣΑ(αν
υπάρχει ανοιχτή ενημερώνει το ΥΥΚΑ)
β)Η ΚτΠ Αε σε συνεργασία με ΗΔΙΚΑ υποβάλλει ΤΔΕ για όλα τα νοσοκομεία μετά απο
καταγραφή των κρίσιμων εφαρμογών
γ)Οι ενέργειες α) και β) ολοκληρώνονται 15/1/2010
δ)Ο ΕΓ Διοικητικής Μεταρρύθμισης κάνει εντάξεις μέχρι 30/1/2010
ε)Μέχρι 30/3/2010 γίνονται οι πρόχειροι διαγωνίσμοί με ευθύνη ΚτΠ και ΗΔΙΚΑ.

Αν πετύχει το mini-επιχειρησιακό  σχέδιο θα είναι δυνατόν τον Απρίλιο να
ανακοινώσουμε τη πρώτη προμήθεια με Σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών και τον
Απρίλιο θα έχουμε εγκατεστημένους αναδόχους στα νοσοκομεία. Αυτά τα δύο σε
συνδυασμό με την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση που θα υλοποιείται σε όλα τα
ταμεία(φάρμακα και εξετάσεις) εκτιμάται πως θα βοήθησουν σημαντικά στην
επίτευξη των εξαγγελιών του Υπουργού για μείωση των δαπανών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου