Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Μερικές βασικές σκέψεις για πιθανές νέες προτάσεις

Σημειώσεις με σκέψεις  για πιθανές νέες προτάσεις βασισμένες και σε παλαιότερες εισηγήσεις προς το Γραφείο του ΠΘ που μπορεί να είναι συμπληρωματικές με δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Μέτρα υπέρ του πολίτη: τα χρήματα του  έλληνα φορολογούμενου θα πηγαίνουν για  τις υπηρεσίες  και ανάγκες του  πολίτη (ανοίγουμε μέτωπο και λέμε - όχι στην διαφθορά, όχι στην σπατάλη, όχι στην πελατειακή ρουσφετολογία, όχι στην αδιαφανή εξυπηρέτηση παρασιτικών δραστηριοτήτων, όχι στην εξυπηρέτηση των ισχυρών και λίγων)...διαφάνεια, σωστή λειτουργία υπηρεσιών > επίκεντρο τον πολίτη

Με --> Καταπολέμηση της  σπατάλης, διαφθοράς:

διαφάνεια, σωστή λειτουργία υπηρεσιών > επίκεντρο τον πολίτη


Κρατικοί  οργανισμοί:

Να  ανακοινώσουμε συγχωνεύσεις ή κατάργηση (από κάθε υπουργείο)

Διπλογραφικό  σύστημα στον δημόσιο  τομέα (συν αυτοδιοίκηση).

Προϋπολογισμοί  Προγραμμάτων (by objective)

Φόροι δεσμευμένοι ή  προσδιορισμένοι για συγκεκριμένους σκοπούς / earmarked taxes

φόροι δεσμευμένοι

Εξωχώριες Εταιρίες

Απόρρητο Καταθέσεων


Κτηματολόγιο:

σε συνεργασία με Google  να αποτυπωθούν σύντομα όλες οι περιουσίες της χώρας, να ελεγχθούν από συμπολίτες, και να πιστοποιούνται από αυτοδιοίκηση και μετά από κεντρική αρχή.

Θα αναρτώνται στο  διαδίκτυο όλες οι αλλαγές στις περιουσίες καθώς και οι υπάρχουσες περιουσίες.

Για την νομιμοποίηση αυθαίρετων κτιρίων και ημιυπαίθριων χώρων θα φωτογραφηθούν όλα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Θα υποβάλλονται αιτήσεις νομιμοποίησης μέχρι ενός χρονικού διαστήματος. Θα
φωτογραφηθούν ξανά στην καταληκτική ημερομηνία από δορυφόρους και εάν υπάρξουν από εκεί και μετά αλλοιώσεις και παρανομίες θα γκρεμίζονται και θα επιβάλλεται χρηματική ποινή.

Η Πόλη – Αστικοί  Χώροι:

Μαζική συγκοινωνία  με αξιοποίηση λεωφορείων με υβριδική ενέργεια ή ηλεκτρική ενέργεια, σε λεωφοριόδρομους που οργανώνονται σε υποδομές - σαν να ήσαν τραίνα - δηλαδή με τις απαραίτητες στάσεις, πλατφόρμες, turnstiles, κλπ (αυτό έχει γίνει στην Λατινικη Αμερική - από αρχιτέκτονα - Lerner(?))

Αξιοποίηση ενέργειας  που παράγεται για άλλη χρήση  πχ. παραγωγή ηλεκτρικού παράγει ατμό (θερμότητα) που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση μιας γειτονιάς (γίνεται σε βόρειες  χώρες - Φιλανδία, Πολωνία)

Αρα χρήση υποπροϊόντων από παραγωγική διαδικασία για την  υποστήριξη επόμενης φάσης παραγωγικής  διαδικασίας ή άλλης κοινωνικής / παραγωγικής ανάγκης

Slim City Initiative (World Economic Forum)

Τα παρακάτω μπορεί να τα χειριστεί η νέα υπηρεσία δίωξης οικονομικού εγκλήματος με δυνητικό όφελος 6 δις (να υπολογισθεί)

     μέτωπο  κατά της διαφθοράς

     κυνήγι  των φοροφυγάδων / κυνήγι της διαφθοράς

     λαθρεμπορία καυσίμων

     χρέη  στα νοσοκομεία - μείωση των τιμών, διαφθορά στο δημόσιο τομέα (εφοριακό, πολεοδόμο, γιατρό), ηλεκτρονικό έγκλημα


Κρατικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης:

αξιοποίηση & τηλεοπτικών  καναλιών για

α) (ηλεκτρονικό σχολείο) φροντιστηριακή βοήθεια σε όλους τους μαθητές και καθηγητές του νηπιαγωγείου, δημοτικού και λυκείου.

β) την παραγωγή προγραμμάτων σε ψηφιακή μορφή / podcasts για εκπαίδευση.

γ) την επέκταση των  προγραμμάτων αλλά και νέων μορφών επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου.

δ) την ψηφιοποίηση  και προβολή της ελληνικής  σύγχρονης ιστορίας από το διαδίκτυο  αξιοποιώντας το υλικό των καναλιών.

ε) προγράμματα διαβούλευσης: με στόχο την αντιμετώπιση και  επίλυση χρόνιων προβλημάτων της χώρας. Ιδιαίτερα την κρατική γραφειοκρατία. Προγράμματα όπου θα συμμετέχουν υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι και θα αξιολογούν (και συζητούν) προτάσεις για την κατάργηση ή εξάλειψη της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας, της σπατάλης, της διαφθοράς. Οι προτάσεις των πολιτών και φορέων θα έρχονται προς αξιολόγηση και από
ειδικές επιτροπές αλλά και από το κοινό (ψηφοφορίες). Ανάλογα θα υιοθετούνται, θα απορρίπτονται ή θα αποτελούν προτεραιότητα για περαιτέρω μελέτη, επεξεργασία και τελική αξιολόγηση/υιοθέτηση. Ανάλογα με αποτέλεσμα θα επιβραβεύεται ο προτείνων, πρόσωπο ή φορέας.


Να  θέσουμε στόχο μείωσης της σπατάλης συνολικά και ανά υπουργείο. Θα είναι με συγκεκριμένους αριθμούς. Πχ. Μείωση κατά 5% του κόστους του υπουργείου. Στους υπαλλήλους του υπουργείου θα δίνεται ένα μικρό ποσοστό από την μείωση της σπατάλης που έκανε το υπουργείο τους.  Το ποσοστό αυτό θα αποφασίζουν οι ίδιοι τι θα το κάνουν. Μέρος του ποσού αυτού θα πάει σε όλα τα υπουργεία αλλά θα μειώνεται εάν ένα
υπουργείο έχει αύξηση της σπατάλης. Έτσι δίνουμε κίνητρο σε υπαλλήλους για μείωση σπατάλης: Μείωση σπατάλης βέβαια όχι σε βάρος της ποιότητας των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Πχ. Να μην έχει γάζες το νοσοκομείο για να μειωθεί ο προϋπολογισμός. Ο πολίτης θα εξυπηρετείται και καλύτερα.


Συμμετοχή υπαλλήλων  και πολιτών για προτάσεις  μείωσης γραφειοκρατίας, σπατάλης και  διαφθοράς. Εάν υιοθετηθούν θα βραβεύονται οι προτείνοντες.


Πολυνομία και γραφειοκρατία -> Κωδικοποίηση και  απλοποίηση

Ομάδα που μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα απλοποιήσει  και κωδικοποίηση της νομοθεσίας


Ομόλογα σε δημόσιους υπαλλήλους αντί αυξήσεων:

Δημόσια Διοίκηση

Για οικονομική ενίσχυση των δημοσίων υπαλλήλων, μετοχές / ομόλογα  δημοσίου.

Carbon Tax!

Πολίτης:

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση:

Μια από τις βασικές  μας προτεραιότητες


Κάρτα πολίτη:

Από Μάρτιο και μετά καμία συναλλαγή δεν γίνεται στα παρακάτω χωρίς την Κάρτα Πολίτη.

Καταγράφονται όλες οι υπηρεσίες, επιδόματα, δικαιώματα και  κάθε δοσολοψία με δημόσιο ή/και  κάθε υποχρέωση δήλωσης προς το δημόσιο (πχ. εργασιακή σχέση σε εταιρία)

Ολες οι συναλλαγές με νοσοκομεία, συνταγογράφηση, γιατρούς, νοσήλεια, χρόνιες παθήσεις, ΑΜΕΑ, συντάξεις, κλπ

Ολες οι συναλλαγές με εκπαιδευτικό σύστημα, από παιδικούς  σταθμούς μέχρι και τριτοβάθμια, κατάρτιση και διαβίου εκπαίδευση.

Ολες οι εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα (για  έλεγχο αδήλωτης εργασίας)

Κάθε μισθοδοσία στον δημόσιο τομέα - (θα σημαίνει και Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων. Μητρώο ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.)

ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, και ότι  άλλο στοιχείο χρειάζεται για συναλλαγή  στο δημόσιο

Ολα τα δάνεια, δανειακές  υποχρεώσεις,


Κάρτα Μετανάστη:

καταγράφονται όλα  τα παραπάνω στοιχεία χωρίς εξαίρεση μαζί με status μετανάστη

Κάρτα του Αγρότη (που  ενσωματώνεται σε κάρτα πολίτη)

Ανάγκη παρέμβασης στην λειτουργία του Συνεταιριστικού  Κινήματος.

Κάρτα Αγρότη και  Κτηνοτρόφου (μητρώο). Με βάση το μητρώο εκλέγονται νέα όργανα του συνεταιριστικού  κινήματος που δημιουργούν τους νέους συνεταιρισμούς.

Σε μια νέα βάση - με αντιστοίχιση (γενικά)

Για νέα οργάνωση αγροτών και κτηνοτρόφων

Σύνδεση με έρευνα.

Έρευνα να συναποφασίζεται  και με φορείς αγροτών, κτηνοτρόφων  και αυτοδιοίκησης.

Δηλαδή να μην  αποφασίζονται μεταξύ Υπουργείου και Εκπαιδευτικών/ερευνητικών ιδρυμάτων  σε πλήρη άγνοια συμμετοχής και παρουσίας  των παραγωγικών φορέων της αγροτικής  οικονομίας.

Εργαλεία μείωσης  κόστους λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων

Εργαλεία χρηματοδότησης της γεωργικής παραγωγής - ‘τράπεζες  κρατικές - Αγροτική‘ Οργάνωση Κάρτας για άμεση γρήγορη απόδοση: (πως θα γίνει;):

Θα υπάρχει μια  ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή των στοιχείων των πολιτών ή μεταναστών.

Θα μπορούν να την χρησιμοποιούν πιστοποιημένοι φορείς. Θα υπάρχει κεντρικός φορέας που κάνει και outsourcing σε όσους πιστοποιούνται.

Πχ. Θα μπορούσαν  να πιστοποιηθούν φορείς όπως: τράπεζες, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, που έχουν τεχνογνωσία σε data bases και κάρτες.

[Θα πιστοποιούνται ώστε να μην υπάρξει ούτε διαρροή και παραβίαση προσωπικών δεδομένων ούτε μετέπειτα εκμετάλλευση των δεδομένων χωρίς την ρητή συμφωνία του πολίτη.   Θα υπάρχουν αυστηρές ποινές για παραβίαση αυτή. ]

Θα πληρώνονται  με το να διαφημίσουν το προϊόν τους στην κάρτα για ένα χρονικό  διάστημα ή/και να πάρουν το (πχ) 1% της υπολογισθείσας εξοικονόμησης από το σύνολο των υπηρεσιών που θα κατανέμεται αναλογικά
με τον αριθμό των πολιτών που παίρνουν από αυτούς κάρτα.

Αξιοποίηση διεθνούς εμπειρίας: Google, Apple, Microsoft, Blackberry (RIM), Electronic Arts, IDEO,

Αυτοδιοίκηση:

Περιφέρειες / (πόσες;):

απορροφά τις νομαρχίες  - καταργούνται επαρχίες

ενοποιούνται δήμοι

απορροφά υπηρεσίες  κατάρτισης ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, κλπ

απορροφά Κέντρα Υγείας και περιφερειακά νοσοκομεία

απορροφά όλες τις  προνοιακές υπηρεσίες

ΤΕΙ και ΑΕΙ περιφέρειας  συγχωνεύονται

[ΑΕΙ και ΤΕΙ  υπό την εποπτεία και ανάπτυξη  της περιφέρειας (που θα καθορίσει  ανάπτυξή τους)]


Ευνομία - διαφάνεια:

Αμεση δήλωση αδήλωτης εργασίας

Ενταξη εργαζόμενων  μεταναστών στο ασφαλιστικό σύστημα

Αμεση αδειοδότηση μεταναστών που δουλεύουν  στην χώρα μας και  δεν έχουν άδεια  εργασίας (πιστοποίηση  από εργοδότη / χωρίς  επιπτώσεις στον εργοδότη) [νομιμοποίηση λαθρομεταναστών]

Κρατικές προμήθειες στο διαδίκτυο


Αναπτυξιακές επιλογές [και για πράσινη ανάπτυξη]:

Επενδύσεις (προσέλκυση)

Ναυτιλία: Δημιουργία ή ενίσχυση του Maritime Cluster - Πειραιάς. Σχολή Ναυτιλιακή ή και Πανεπιστήμιο Ναυτιλίας  με όλα τα συναφή επαγγέλματα, έρευνα, για θάλασσα, τεχνολογία, νομικές  επιστήμες, management, τέχνη, πράσινη ενέργεια, θα έδινε μεγάλη ώθηση και βιωσιμότητα  στην διεθνή θέση της ελληνικής ναυτιλίας. Ο Πειραιάς ενδείκνυται. Συνεργασία Δημόσιου, τοπικής αυτοδιοίκησης και ναυτιλιακού κεφαλαίου.

Πανεπιστήμια ή Διεθνείς Σχολές:

Σε συνεργασία με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο - το οποίο  θα είναι και ο υπεύθυνος κατά τον νόμο επιβλέπων και πάροχος  του τελικού πτυχίου, θα δημιουργηθούν 4 νέα πανεπιστήμια/ΤΕΙ σε κρίσιμους  τομείς για την
ανάπτυξη στην χώρα μας.

1) Πανεπιστήμιο Δημοκρατικής  Διακυβέρνησης: με έρευνα και  εκπαίδευση σε μεθόδους δημοκρατικής  διαχείρισης και διακυβέρνησης.  Από το παγκόσμιο μέχρι το  τοπικό επίπεδο. Από την οικονομία  μέχρι και την αυτοδιοίκηση. Από  το νοσοκομείο μέχρι και την  φρεγάτα. Με έμφαση στην έρευνα  για τους τρόπους διαβούλευσης, συνεχούς καινοτομίας, συμμετοχικής  δημοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας, την δημιουργία ή οξυγόνωση  του ‘ΔΗΜΟΥ’, της δημοκρατίας  στον χρηματοπιστωτικό τομέα, της αξιοποίησης του διαδικτύου, κλπ. Εμφαση θα δοθεί και  στην διαχείριση μιας άλλης  πράσινης αναπτυξιακής προοπτικής  για την οικονομίας μας αλλά  και γενικότερα στον πλανήτη  μας.

2) Τουριστικών Επαγγελμάτων (για την ανάπτυξη ενός τουρισμού που συνδέεται με τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την μεσογειακή δίαιτα - την διατροφή, τον αθλητισμό και ολυμπισμό, την εκπαίδευση, την υγεία, τα
spa, κλπ)

3) Ναυτιλίας και  θαλασσιών μεταφορών (όλα τα  πιθανά επαγγέλματα που χρειάζονται  ή και συνδέονται με την  ναυτιλία)

4) Πράσινης Αγροτικής  Ανάπτυξης  (Μεσογειακή Δίαιτα, κλπ)

Ολα τα παραπάνω θα έχουν  έντονα διεθνή χαρακτήρα. Και βέβαια online διαδικτυακό χαρακτήρα. Στόχος και ο νέος φοιτητής και η δια  βίου επαγγελματική κατάρτιση και  ιδιαίτερα επανακατάρτιση.

Θα διοικούνται  ή θα είναι ένα σώμα τύπου Alumni - που θα προτείνει διοίκηση - με μεικτό σχήμα - κράτος, περιφέρεια-αυτοδιοίκηση, ιδιώτες/και κοινωνικούς φορείς  που έχουν σχέση με αντικείμενο (πχ. συνεταιρισμούς, ξενοδόχοι, εφοπλιστές).

Πτυχίο θα δίνεται  από το ΕΑΠ (ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο).

Σχολείο: επίκεντρο κοινοτικών δραστηριοτήτων

Συσσίτια, με τροφή  από ελληνικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία, βιολογική ή ποιοτική, σε συνεργασία με νέους αγρότες, συνεταιρισμούς, με στόχο - στο δημοτικό - μέχρι 12 ετών - να εξασφαλισθεί η σωστή διατροφή νέων παιδιών.

- να στηρίξουμε  ελληνική γεωργία (νέους αγρότες και συνεργασία με υγιείς συνεταιρισμούς)

- να προσανατολίσουμε  ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία  προς ποιοτικά προϊόντα, πράσινη  αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη

- να εγγυηθούμε  υγιεινή διατροφή και εκπαίδευση

- να συμβάλλουμε  στο περιβάλλον

Τουρισμός, Πράσινη ανάπτυξη να βοηθηθεί στον τομέα αυτόν καλώντας φορείς διεθνείς, ευρωπαϊκούς, εκδοτικούς οίκους (tourist guides, Lonely Planet, κλπ) που σχετίζονται  με την πράσινη ανάπτυξη, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, σχεδιασμός τοπικός  και ευρύτερος για αντικείμενα πράσινου τουρισμού.

Πολλές καλές πρακτικές  σε υποδομές για ξενοδοχεία, ύδρευση, αποχέτευση, κλπ να τα προβάλουμε σε ΠΔΕ/ΕΣΠΑ - σε μέτρα τόνωσης της τουριστικής μας οικονομίας.

Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού platform / portal για τον ελληνικό τουρισμό.

Η πλατφόρμα αυτή θα δώσει την δυνατότητα μιας ενιαίας  πληροφόρησης, αγοράς υπηρεσιών, κλπ. για ξενοδοχεία, περιοχές, δραστηριότητες, πολιτισμό, αθλητισμό, κλπ. καθώς και διαδραστική αξιολόγηση των
υπηρεσιών και εμπειριών των επισκεπτών.


Νησιά Πιλότοι για πολιτικές μας,πχ. πράσινη ανάπτυξη, ενέργεια, τηλεματική στην παιδεία, υγεία, κλπ., μεταφορές, εναλλακτικό πράσινο τουρισμό.


Νοσοκομεία: Σκέψη/πρόταση για νέα χωροθέτηση νοσοκομείων Αττικής με πώλησή τους σε τράπεζες με υποχρέωση να μας παραδώσουν 9χωρίς επιπλέον δικό μας κόστος) νέα νοσοκομεία στα σημεία που χρειάζονται στην Αττική (ιδέα ΕΟΦ)

Κινητοποίηση  ελληνισμού διασποράς,  συνάντηση μέσα στους  πρώτους 3 μήνες με επιφανείς Έλληνες διασποράς / στην Ελλάδα ".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου