Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Σειρά παρουσιάσεων, με θέμα την ελευθερία του λόγου και την προστασία των επικοινωνιών στο Internet

Μια πολύ καλή ομιλία του Γιώργου του Καργιωτάκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του hackerspace σχετικά με την ιδιωτικότητα των πληροφοριών, την κρυπτογραφεία, την  ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των εφαρμογών instant messaging.

Παρουσίαση στην 4η Ετήσια Συνάντηση της Ομάδας δράσης για το IPv6

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην Ελληνική Ομάδα Δράσης για το IPv6 παρουσίασα την μέχρι τώρα κατάσταση των υποδομών μας καθώς και τους στόχους μας για την υιοθέτηση του πρωτοκόλλου IPv6 τόσο στις υποδομές μας όσο και για την διάδοσή του IPV6 στον Δημόσιο Τομέα. Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο της 4ης Ετήσιας Συνάντησης της Ομάδας δράσης για το IPv6

Η παρουσίαση εδώ

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

web service της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων  έχει διαθέσιμο ένα "web service"  το οποίο επιτρέπει την ανάκτηση από το μητρώο της των βασικών στοιχείων των νομικών προσώπων. Το Web service στην έκδοση 2 , επιτρέπει την ανάκτηση των βασικών στοιχείων τόσο νομικών προσώπων όσο και επιτηδευματιών, με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Πλαίσιο

Η δημόσια διοίκηση διαθέτει πολλαπλές, ετερογενείς τεχνικά και σημασιολογικά βάσεις δεδομένων & συλλογές δεδομένων (ΣΔ) σε διαφορετικούς τύπους. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι τα μητρώα, δηλαδή οι ΣΔ που προσδιορίσουν με μοναδικό τρόπο φυσικά & νομικά πρόσωπα, ακίνητα και γενικότερα μονάδες οικονομικής/εμπορικής δραστηριότητας. Οι ΣΔ αυτές τηρούνται στους αρμοδίους φορείς και υπάρχει πολύ τακτικά η ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ τους για την άντλησης πιο συνθετών πληροφοριών(πχ. Ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις ιδιοκτήτων ενός ακίνητου, οι καταναλώσεις ρεύματος και ύδρευσης που αντιστοιχούν σε ένα ακίνητο κλπ).

Η τήρηση των μοναδικών αναγνωριστικών είναι αναγκαία ώστε η πληροφορία από διαφορετικές ΒΔ να μπορεί να συνδυαστεί και να αναλυθεί (π.χ. διασταυρώσεις της ΓΓΠΣ).

Τρέχουσα κατάσταση

Η διαρκής τήρηση και επικαιροποίηση αυτών των ΒΔ είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία κάθε άλλου πληροφοριακού συστήματος της δημόσιας διοίκησης, για τη λειτουργία του κράτους, την εξυπηρέτηση των πολιτών, το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση πολιτικής.

Τα προβλήματα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης εντοπίζονται (α) στην ύπαρξη πολλαπλών, επικαλυπτόμενων ΒΔ που συντηρούνται από διαφορετικούς φορείς και με διαφορετικά χαρακτηριστικά επικαιροποίησης, (β) στη μικρή συντακτική και σημασιολογική διαλειτουργικότητά τους, (γ) στην ιδιοκτησιακή αντίληψη διαχείρισης και διαμοιρασμού των ΒΔ, (δ) στην τήρηση βασικής πληροφορίας σε αναλογική μορφή.

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Συνάντηση Ομάδας Εργασίας για την Ταυτοποίηση & Διόρθωση Στοιχείων Ακινήτων

Στις 2/3/2012 στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η 3η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Ταυτοποίηση και Διόρθωση στοιχείων ακινήτων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
-Εξεύρεση λύσης για την άρση των προσκομμάτων που θέτει το φορολογικό απόρρητο.- Προγραμματισμός των εργασιών της ομάδας ώστε να ξεκινήσει άμεσα η 1η πιλοτική προσπάθεια ταυτοποίησης στοιχείων ακινήτων στο περιβάλλον εργασίας της Γ.Γ.Π.Σ.
-->
-->
Αρχικώς παρουσιάστηκε συνοπτικά η τεχνική λύση που έχει προδιαγραφεί στη συνάντηση της τεχνικής ομάδας στις 10/2/12. Συζητήθηκε η επιλογή των 3 δήμων για την πραγματοποίηση του πειράματος.
Στη συνέχεια τέθηκαν θέματα που αφορούν στην προστασία των δεδομένων που θα ανταλλαγούν και εμπίπτουν στο Νόμο 3247/2005 (ΦΕΚ 312), Άρθρο 23, περί φορολογικού απορρήτου και οι διατάξεις της οποίας διέπουν συγκεκριμένη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.
Προτάθηκε η υπογραφή Ν.D.A. (Non Disclosure Agreement) μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, που τελικά δεν προκρίθηκε ως λύση λόγω νομικού κενού, καθώς και η προσπάθεια κρυπτογράφησης κλειδιών.
Τέλος συζητήθηκε σχεδιασμός ηλεκτρονικής υπηρεσίας δημόσιας χρήσης για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.
Σύμφωνα με τον κ. Μιχαλόπουλο, για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται να διατεθούν οι χάρτες του ΑΠΑΑ (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων) από το αρμόδιο Τμήμα της ΔΤΥ του Υπ. Οικονομικών.
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΑΠΑΑ, μπορεί να ψηφιοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι περιοχές για τις οποίες υπάρχει επιχειρησιακό ενδιαφέρον από την Κτηματολόγιο ΑΕ.

Τα πολύγωνα των ζωνών του ΑΠΑΑ μπορούν να τοποθετηθούν στο υπόβαθρο της ΕΣΥΕ. Μένει να επεξεργαστεί η Ομάδα Εργασίας το σχεδιασμό της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, τον τρόπο ενημέρωσης και τον τρόπο διάθεσης.

Παρουσιάστηκε η εφαρμογη διαχείρισης του λεξικου οδών και οικισμών http://dict.db-net.aueb.gr/ .

Συμπεράσματα
Αποφασίστηκε να ξεκινήσει άμεσα (6/3) η 1η προσπάθεια ταυτοποίησης στο περιβάλλον εργασίας της Γ.Γ.Π.Σ. με 2 θέσεις εργασίας, λύση που θα εγγυάται τεχνικά την προστασία των δεδομένων που θα ανταλλαγούν.
Για την πραγματοποίηση του πειράματος τελικά επιλέχθηκαν οι εξής Καλλικρατικοί Δήμοι:
- Δήμος Ζωγράφου, αστική περιοχή με μεγάλη πληρότητα πληροφορίας
- Δήμος Μεσολογγίου, μεσοαστική περιοχή με σχετική πληρότητα πληροφορίας
- Δήμος Κιμώλου με αρκετά προβλήματα στα δεδομένα που υπάρχουν
Τέλος αναμένεται και ο σχεδιασμός ηλεκτρονικής υπηρεσίας δημόσιας χρήσης για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, ύστερα από την εισήγηση του κ. Μιχαλόπουλου από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Συγκρότηση ΟΔΕ για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

Στις 28/2/2012 υπογράφηκε από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτριο Ρέππα, η απόφαση Συγκρότησης και Ορισμού Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου, με αντικείμενο τηνανοικτή διακυβέρνηση (open government).

Στην Ομάδα Διοίκησης Έργου συμμετέχουν και συνεργάτες της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Μπορείτε να δείτε την απόφαση με ΑΔΑ: Β44ΕΧ-ΨΕΕ από εδώ

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΔΕΤ - Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΕΔΕΤ στο Υπ.Εργασίας σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου "Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας", μέσα από της υπηρεσίες "private cloud" της ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.