Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

152 Προτάσεις στον 5ο κύκλο των labs.OpenGov


 Το Labs.OpenGov  με την υποστήριξή της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης(ΕΚΔΔΑ)  έχει ως προτεραιότητες,   την αξιοποίηση της έως σήμερα εμπειρίας των labs καθώς και τον σχεδιασμό νέων θεματικών κύκλων που θα έχουν ως στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας της Δημόσιας Διοίκησης να παράγει καινοτόμες και χρήσιμες υπηρεσίες.Έχουν οργανωθεί τέσσερις  θεματικοί κύκλοι των labs: Ο  5ος θεματικός κύκλος είναι αφιερωμένος στην υποβολή προτάσεων  για την μείωση του λειτουργικού κόστους των φορέων του δημοσίου και στη  βελτίωση των  διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στις συναλλαγές της δημόσιας διοίκησης με πολίτες και επιχειρήσεις . Η Υποβολή προτάσεων για τον 5ο κύκλο των labs.opengov έχει ολοκληρωθεί .  Δίνεται η δυνατότητα βαθμολογίας και σχολιασμού ενώ στο άμεσο επόμενο διάστημα θα επιλεχθούν οι  προτάσεις που θα παρουσιαστούν σε ημερίδα.   Στην επιλογή των προτάσεων η επιστημονική επιτροπή θα συνεκτιμήσει την αξιολόγηση των εγγεγραμμένων χρηστών του labs.opengov.gr και στοιχεία όπως η ευστοχία στην περιγραφή του προβλήματος, η ωριμότητα της προτεινόμενης λύσης και η εξοικονόμηση πόρων.

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Συνάντηση Ομάδας Εργασίας για την Ταυτοποίηση & Διόρθωση Στοιχείων Ακινήτων

Στις 17/1/2012 στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η 2η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Ταυτοποίηση και Διόρθωση στοιχείων ακινήτων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
- Παρουσιάσεις για την δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά των αρχείων της Γ.Γ.Π.Σ.(ΕΤΑΚ/Ε9) και της ΔΕΗ με έμφαση στα βασικά ποιοτικά (πληρότητα κάθε πεδίου, κ.λ.π) και ποσοτικά χαρακτηριστικά του κάθε αρχείου και των λεξικών που χρησιμοποιούνται.
- Προγραμματισμός των εργασιών της ομάδας ώστε να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του Έργου έως τις 30/3/2012
-->
Τέθηκαν θέματα που αφορούν στη χρήση λεξικών και σε προβλήματα που αφορούν στον προσδιορισμό του ακινήτου βάσει των αρχείων της Δ.Ε.Η. και του Ε.Τ.Α.Κ. κυρίως λόγω έλλειψης μηχανογραφικών υποδομών στους Δήμους, κωδικοποίησης, μη επικαιροποιημένων αρχείων Α.Π.Α.Α. και Δήμων, διασταυρώσεων ΑΦΜ μεταξύ ΓΓΠΣ και ΔΕΗ.
Επίσης συζητήθηκε η αναγκαιότητα ενοποίησης αρχείου διευθύνσεων αλλιώς λεξικού οδών), η εύρεση τρόπου διασύνδεσης του Μητρώου Ιδιοκτητών βάσει Ε.Τ.Α.Κ., του Μητρώου Ακινήτων βάσει ψηφιοποιημένων αρχείων ΔΕΗ και του Μητρώου Οριζόντιας και Κάθετης Ιδιοκτησίας βάσει αρχείου Κτηματολογίου (πληρότητα περίπου 40% μέχρι σήμερα).
Συμπεράσματα:
--> -->Δεν υπάρχει κοινή κωδικοποίηση αρχείων ώστε να βρεθεί ένα κοινό κλειδί. Επίσης υπάρχουν προβλήματα με οικισμούς και γεωγραφικό προσδιορισμό ζώνης ακινήτου, ανακριβή στοιχεία για την επιφάνεια των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στη ΔΕΗ από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες το 1991 για τον υπολογισμό του ΤΑΠ και συνολικά ζητήματα αξιοπιστίας πληρότητας και ορθότητας δεδομένων.
Αποφασίστηκε η συγκρότηση 5μελούς ομάδας από τους Κωνσταντίνο Τζαμαλούκα, Μιχάλη Μιχαλόπουλο, Παναγιώτη Καραβοκύρη, Γεώργιο Κουνδουράκη και Ελευθέριο Λυκουρόπουλο, υπό τον συντονισμό του Μ. Βαζιργιαννη για την εξεύρεση τεχνικής λύσης για την «επικοινωνία» των αρχείων της Γ.Γ.Π.Σ., ΔΕΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Α.Ε. Θα αποφασιστούν τα πεδία που ενδιαφέρουν από κάθε μια πηγή δεδομένων και θα δειγματοληψία του αρχείου Ε.Τ.Α.Κ. της Γ.Γ.Π.Σ. με προσθήκη του Αρ. Παροχής από το αρχείο της ΔΕΗ. Στόχος είναι η εύρεση των ιδιοκτητών (δικαιωμάτων) των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ιδιοκτησιών (με τη συνδρομή των έγκυρων δεδομένων του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ). Η ενοποίηση αυτή θα δίνει στη βάση των χωρικών δεδομένων (διεύθυνση ακίνητου) γι αυτό και καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη ενός έγκυρου λεξικού οδών της χώρας.

Από τα ακίνητα του αρχείου ΕΤΑΚ που δεν θα αντιστοιχούν στην παραπάνω διαδικασία θα προκύψει και το αρχείο με τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

Παρουσιάστηκε το λεξικο οδών και οικισμών( http://www.opengeodata.gr/?p=329 ) και συμφωνήθηκε να αναπτυχθεί εφαρμογη για την αξιοποίηση του. 

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Συγκρότηση Ομάδας Ταυτοποίηση και Διόρθωση στοιχείων ακινήτων

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων συστάθηκε  Ομάδα Εργασίας για Ταυτοποίηση και Διόρθωση στοιχείων ακινήτων, με αντικείμενο την Ταυτοποίηση των στοιχείων των ακινήτων και τις αντικειμενικές αξίες.

Απόφαση συγκρότησης ΟΔΕ.

Παρουσίαση του Προγράμματος Αγορά

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Πρόσκληση για τη συγκρότηση διαρκούς επιτροπής με αντικείμενο την προετοιασία των απαιτούμενων ενεργειών στο Open Government Partnership


Το Open Government Partnership είναι μια παγκόσμια προσπάθεια για να γίνουν οι κυβερνήσεις πιο διαφανείς και αποτελεσματικές μέσα από θεσμούς που ενδυναμώνουν τους πολίτες. Είναι μια πολυμερής πρωτοβουλία που αποσκοπεί να διασφαλίσει συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για την προώθηση τη διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.
Το Open Government Partnership ξεκίνησε τυπικά να λειτουργεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2011 όταν οι κυβερνήσεις των 8 ιδρυτικών χωρών (Βραζιλία, Ινδονησία, Μεξικό, Νορβηγία, Φιλιππίνες, Νότια Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες) προσυπέγραψαν τη διακήρυξη για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και ανακοίνωσαν τα σχέδια δράσης των χωρών τους. Περισσότερες πληροφορίες για το Open Government Partnership στην ιστοσελίδα http://www.opengovpartnership.org/.
Η Ελλάδα προσεκλήθη και συμμετείχε από τον περασμένο Ιούλιο σε σχετική προπαρασκευαστική συνάντηση. Επίσης έχει ήδη αποστείλει επιστολή με την οποία εκφράζει την πρόθεσή της να συμμετέχει επίσημα στο Open Government Partnership. Η συμμετοχή της χώρας μας στο OGP συνεπάγεται την υποχρέωση να υποβάλουμε ένα σχέδιο δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση το οποίο πρέπει να διαμορφώσουμε μέσα από ευρεία διαβούλευση με φορείς της κοινωνίας των πολιτών εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς επίσης και τη δέσμευση για ανεξάρτητες αναφορές για την πρόοδο που θα συντελείται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης. Η χώρα μας έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της ανοικτής διακυβέρνησης μέσα από το πρόγραμμα Διαύγεια, την δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση αλλά και άλλες λιγότερο γνωστές δράσεις (Δείτε περισσότερα στο http://ogp.opengov.gr )
Για την υλοποίηση των παραπάνω θα συγκροτηθεί διαρκής επιτροπή με αντικείμενο την προετοιμασία, το συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την συμμετοχή της Ελλάδας στο Open Government Partnership καθώς και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης