Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Στατιστικά Εξέλιξης Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου

Τα στατιστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα από την  έως σήμερα καταγραφή δεν δίνουν την πλήρη εικόνα, βασική προϋπόθεση είναι να επιβεβαιωθούν από όλες τις διευθύνσεις προσωπικού τα στοιχεία της απογραφής και να απογραφούν οι εργαζόμενοι ΝΠΙΔ.

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

Δημοτικά τέλη - ΔΕΗ

Με αφορμή τη συνάντηση στο ΥΠΕΚΑ και τη συλλογή προτάσεων/δράσεων, εντόπισα μια δράση που οργάνωσε ο Δήμος Ζακύνθου σε συνεργασία με μια ιδιωτική εταιρεία για την επανακαταμέτρηση των τετραγωνικών των σπιτιών και τον ορθό υπολογισμό των δημοτικών τελών.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε πριν μερικές ημέρες: http://www.imerazante.gr/2011/09/16/31421

Συνοπτικα τα αποτελέσματα:
α. Ο Δήμος έχει 33Κ ρολόγια ΔΕΗ. Διαπιστώθηκαν ~5Κ ρολόγια που αντιστοιχούσαν σε *μηδεν* τετραγωνικά.
β. Με μεθόδους τηλεπισκόπησης και μετρήσεις στο πεδίο προέκυψε πως τα πραγματικά τετραγωνικά είναι 12εκ από 3,4εκ (με καταφανείς περιπτώσεις απάτης)
γ. Τα ετήσια έσοδα του Δήμου είναι 3,5 εκ ευρώ. Χωρίς μείωση των δημοτικών τελών και με τα σωστά τετραγωνικά, τα έσοδα από 3,5 εκ ευρώ διαμορφώνονται στα 14εκ ευρώ.
δ. Το έργο κόστισε ~100Κ και ολοκληρώθηκε σε 5 μήνες. Μια αντίστοιχη δράση σε εθνικό επίπεδο θα απέφερε άυξηση των εσόδων από τα δημοτικά τέλη x2 (με παράλληλη μείωση τους και αποκατάσταση της κοινωνικής δικαισυνης) ή x4 (χωρίς μείωσή τους) [1]. Οι τεχνικές λεπτομέρειες για το πως θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλη τη χώρα εξαρτώνται από την ετοιμότητα των αντίστοιχων φορέων [2].

Αντίστοιχες δράσεις έχουν γίνει στα Χανιά (Δ. Πλατανιά, Γεωργιούπολης). Σε αντίθεση πάντως με το Δ. Ζακύνθου όπου δημοσιεύτηκαν τα αποτέλεσματα και προχώρησαν στη διόρθωση των τετραγωνικών, δεν έχει γίνει κάποια επόμενη ενέργεια. Η πλειοψηφία των προβλημάτων εντοπίζεται σε βίλες, οικοδομικά διαμερίσματα & ξενοδοχεία των οποίων οι κατασκευαστές έχουν ισχυρούς δεσμούς με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς είναι προφανές πως είναι προτιμητέα τα μειωμένα έσοδα, χρέη & δάνεια, ακόμη και αύξηση των δημοτικών τελών...


[1] Οι υπολογισμοί είναι εξαιρετικά αδρείς λόγω διαφορών στα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής (π.χ. ξενοδοχεία/παραθεριστική κατοικία, αγροτικά κτίσματα, δημοτικά τέλη). Ενδεικτικά λοιπόν, στη χώρα υπάρχουν ~7,5εκ οικιακοί καταναλωτές (στοιχεία 2009). Για τα έσοδα από δημοτικά τέλη δεν έχουμε στοιχεία. Με βάση τα στοιχεία της Ζακύνθου για όλη τη χώρα διαμορφώνονται στα 795εκ ευρώ. Θεωρώντας αντίστοιχα ποστοστά λαθών στα τετραγωνικά μέτρα, τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη μπορούν να ανέλθουν σε 1,59δις - 3,18 δις.

[2] Για την επέκταση της δράσης υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:
1. ΥΠΕΚΑ και Ν. 3843/2010 (Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων)
- Τηρείται πλήρης φάκελος από τους μηχανικούς για κάθε οικοδομική άδεια που εκδίδεται μετά την 1/1/2011. Ωστόσο, με ΠΔ δύναται να επεκτείνεται και σε υφιστάμενα κτίρια.
- Η ταυτότητα του κτιρίου (φάκελος) που τηρείται από τους μηχανικούς περιλαμβάνει σχέδια (άρα μπορούν να υπολογιστούν τα τετραγωνικά). Όμως στον ορισμό του Ηλεκτρονικού Μητρώου αναφέρονται μόνο τα στοιχεία μηχανικών, εκτελόντες/κυρίοι έργου, video και πιστοποιητικά ελέγχου πληρότητας. Η γραμμογράφηση των πεδίων και ο τύπος της ψηφιακής πληροφορίας που θα τηρείται είναι άγνωστος (καθορίζεται με ΠΔ).
- Πρέπει να γίνει διασταύρωση με τα δεδομένα της ΓΓΠΣ

2. Δήμοι της χώρας
- Είναι κατεξοχήν αρμοδιότητά τους, ωστόσο υπάρχει έντονο θέμα τοπικών συμφερόντων που εξαρχής έχει οδηγήσει στη λανθασμένη καταγραφή και αποστολή στη ΔΕΗ των τετραγωνικών μέτρων. Ωστόσο, η δράση θα μπορούσε να ξεκινήσει για 5-10 επιλεγμένους Δήμους και να επεκταθεί στη συνέχεια.
- Η δράση μπορεί να είναι αυτοχρηματοδοτούμενη, μέσω της είσπραξης των αυξημένων δημοτικών τελών.

3. Κτηματολόγιο Α.Ε. (στο πλαίσιο της κτηματογράφησης) - Η Κτηματολόγιο τηρεί μόνο γεωτεμάχια και όχι κτίσματα. Δεδομένων των υφιστάμενων καθυστερήσεων στο έργο της κτηματογράφησης, η εκτέλεση της δράσης από την Κτηματολόγιο είναι ανεδαφική.

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Πρόταση ελεύθερης διάθεσης των ορθοεικόνων της χώρας

Οι ορθοεικόνες της Κτηματολόγιο Α.Ε. που διατίθενται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας http://gis.ktimanet.gr/wms/wmsopen/wmsserver.aspx μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο με σκοπό την ψηφιοποίησή τους και την παραγωγή χαρτών και λοιπών χαρτογραφικών προϊόντων, μόνο εάν πληρείται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους όρους:
  • Η παραγωγή των χαρτών πραγματοποιείται από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Ελλάδα.
  • ·Τα παραγόμενα προϊόντα διατίθενται με άδεια Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 ή Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 ή Open DataBase License, ή άλλη ισοδύναμη με τις προηγούμενες άδειες.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ορθοεικόνες της Κτηματολόγιο Α.Ε. μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κοινότητα του OpenStreetMap με σκοπό την ψηφιοποίησή τους και την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων για την Ελλάδα.

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Δεδομένα για το οδικό δίκτυο της χώρας

Υφιστάμενη κατάσταση

Το οδικό δίκτυο της χώρας (γεωμετρία οδών, ονομασία και αριθμοδότηση οδών) δεν τηρείται επίκαιρο από κανέναν φορέα της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης. Κάθε δημόσια αρχή που επιθυμεί να εκτελέσει ένα έργο ή μια υπηρεσία που απαιτεί πληροφορίες του οδικού δικτύου υποχρεούται:
  • Είτε να προμηθεύεται το οδικό δίκτυο της χώρας από ιδιώτες και αποκλειστικά για δική της χρήση, με αποτέλεσμα πολλές παράλληλες και επικαλυπτόμενες προμήθειες μηδενικής προστιθέμενης αξίας (αγοράζουμε την ίδια πληροφορία συνέχεια)
  • Είτε να προμηθεύεται ετήσια δικαιώματα από ιδιώτες για τη χρήση του οδικού δικτύου, με τα ίδια αποτελέσματα και την επιπλέον ετήσια επιβάρυνση των δημοσίων αρχών
  • Είτε να χρησιμοποιεί παράνομα πληροφορία από το διαδίκτυο (π.χ. Google Maps), που στην καλύτερη περίπτωση οδηγεί σε ασύμβατα γεωχωρικά δεδομένα (η Google δεν τηρεί επίσημη πληροφορία και δεν επικαιροποιεί το οδικό δίκτυο με την ίδια συχνότητα για όλες τις περιοχές της Ελλάδας)
  • Είτε δεν προμηθεύεται την αναγκαία πληροφορία (έλλειψη πόρων) με αποτέλεσμα τη μη εκτέλεση έργων, την καθυστέρηση εξυπηρέτησης του πολίτη, αλλά και προβλήματα στη λειτουργία της ίδιας της δημόσιας αρχής.

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Συνάντηση στη ΓΓΕ για το Αγορά με συνεργαζόμενους Φορείς

Στις 25/08/2011 πραγματοποιήθηκε συναντηση στη ΓΓΕ στην οποία συμμετείχαν ο κ. Οικονομίδης από τη ΓΕ Δημοσιων Έργων και 2 συνεργάτες του, ο κ. Κάτσικας από τη ΓΓ Επικοινωνιων,2 υπάλληλοι από το Υπουργείο Οικονομικών από το Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών και τη Δνση Τομέων Παραγωγής καθώς και εκπρόσωπος από την ΟΔΕ Διαύγειας.