Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Έναρξη Υπηρεσίας Ενημέρωσης μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί απο σήμερα η Υπηρεσία Ενημέρωσης μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το email, το όνομά τους και να επιλέξουν τον φορέα που τους ενδιαφέρει. Με αυτόν τρόπο θα λαμβάνουν ενημέρωση για δημόσιες διαβουλεύσεις και για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ανοικτής Διακυβέρνησης.

Μπορείτε να εγγραφείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/home/?page_id=99.

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΔΕΤ - Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΕΔΕΤ στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του γραφείου του Αντιπροέδρου και άλλων υπηρεσιών της Κυβέρνησης και της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας σε δράσεις που αφορούν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Παραδείγματα καλής πρακτικής: geodata.gov.gr

Α. Σύντομο ιστορικό

Η ελεύθερη διάθεση δεδομένων προς τους πολίτες είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες που τέθηκαν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Λόγω της σημασίας των γεωχωρικών δεδομένων για την ανάπτυξη της χώρας, αποτέλεσαν διακριτή δράση ΤΠΕ (Γεωδεδομένα και Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα). Είναι η μόνο δράση ΤΠΕ που ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ η πρόοδός της είναι πλήρως καταγεγραμμένη.
Η δράση περιελάμβανε τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Τηλεπικοινωνιακά Τέλη Δημοσίου

Σε συνέχεια των κατευθύνσεων απο τον Πρωθυπουργό και των συζητήσεων μας
αναφορικά με τον έλεγχο και τη περιστολή της δαπάνης στα τηλεπικοινωνιακά τέλη
του Δημοσίου, σας στέλνω σχετική εισήγηση. θα ήθελα να σημειώσω πως η εισήγηση
για Εννιαία Αρχή Πληρωμών των Τηλεπικοινωνιακών Τελών του Ελληνικού Δημοσίου
στηρίζεται σε τρείς βασικές αρχές

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Aνασχεδιασμός ιστοχώρου OpenGov.gr

Ενεργοποιηθήκε ο ανασχεδιασμένος ιστοχώρος του OpenGov.gr.

Περιλαμβάνει:

  • Social media συνδέσμους
  • Οργάνωση του περιεχομένου της πρώτης σελίδας
    • Ειδικός χώρος προβολής των Ενεργών Προσκλήσεων
    • Ειδικός χώρος προβολής των Διαβουλεύσεων (και προβολή της κατάστασής τους)
  • Χώρος προβολής σημαντικών δράσεων (slider με εναλασσόμενο περιεχόμενο)
  • Τροφοδότηση με RSS απο τους ιστοχώρους του  http://www.primeminister.gov.gr/  και http://government.gov.gr/
  • Ενσωμάτωση Αγγλικής Ιστοσελίδας.
  • Άμεση πρόσβαση στην πληροφορία που αφορά τον εκάστοτε φορέα μέσω πλευρικού μενού.
Σκοπός της ανασχεδιασμένης ιστοσελίδας ειναι να ενημερώνεται ο χρήστης ηδη απο την πρώτη του επίσκεψη σε αυτή και να εντοπίζει με ευκολία το περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει.

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

Συνέδριο Eurovoc conf day 2

Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου είχε να κάνει περισσότερο με συναντήσεις μεανθρώπους και λιγότερο με παρουσιάσεις. Θα ξεκινήσω με τις παρουσιάσεις καικυρίως με την πρώτη όπου ο Ralf Steinberger παρουσίασε την εφαρμογήαυτόματης ταξινόμισης κατά Eurovoc. Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή καιτον Steinberger δίνω παρακάτω.

Συμμετοχή στην Νατοϊκή Άσκηση NCDEX10


Τον Σεπτέμβριο του 2010 προσκληθήκαμε για την συμμετοχή μας στην άσκηση Κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ με την ονομασία Cyber Defence Exercise 2010 (NCDEX10) Cyber Coalition η οποία πρόκειται να διεξαχθεί μεταξύ 16 - 19 Νοεμβρίου 2010.