Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Η σοφία του πλήθους παράγει καινοτόμες ιδέες [www.lifo.gr]

Oι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από την εταιρεία καινοτομίας Crowdpolicy εξηγούν στη LiFO γιατί η συνεργασία πολιτών και οργανισμών μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

DSC_7968

Η ομάδα της Crowdpolicy, από αριστερά Ιωάννα Σκιαδά, Business Consultant, Μιχάλης Ψαλλίδας, Managing Director, Βίκυ Φωτεινού, Operations and Account Manager, Φωτεινή Λαθούρη, Administrative Assistant, Μαριλού Θωμοπούλου, Head of Creative.

Από τον Βασίλη Καψάσκη, από τη LIFO.GR

— Τι είναι η εταιρεία καινοτομίας Crowdpolicy;  

Η Crowdpolicy ιδρύθηκε το 2012 με βασικό αντικείμενο να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις ανοιχτής καινοτομίας. Η επιλογή της επωνυμίας Crowdpolicy προσδιορίζει ακριβώς και την αποστολή μας, καθώς αποτελεί το συνδυασμό των λέξεων:

 • crowd από το πλήθος και παράλληλα πρώτο συνθετικό των όρων crowdsourcing, crowdfunding και crowdinnovation που δηλώνει τη συμμετοχή του πλήθους όπως αυτό κάθε φορά προσδιορίζεται (ενδεικτικά πολίτες, στελέχη ενός οργανισμού, δημότες, δυνητικοί ή υφιστάμενοι πελάτες μιας επιχείρησης κοκ) και
 • policy που σημαίνει πολιτικές, με την ευρεία έννοια των αρχών και κανόνων για την επίτευξη κάποιου αποτελέσματος.

— Πώς προέκυψε η ιδέα;

Η ιδέα προέκυψε καθώς κάθε οργανισμός ανεξάρτητα εάν είναι δημόσιος ή ιδιωτικός, χρίζει βελτιώσεων και επαναπροσδιορισμού σε διάφορους τομείς, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία. Η μεθοδολογία του πληθοπορισμού (Crowdsourcing) και γενικότερα η Ανοιχτή Καινοτομία (Open Innovation) αποτελούν δύο σύγχρονες προσεγγίσεις που έρχονται να αντιμετωπίσουν τη ραγδαία μεταβολή των συνθηκών με τη συνεχή προσαρμογή των οργανισμών και επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον.

Είναι λογικό το πλήθος, όταν έρχεται σε επαφή με ένα πρόβλημα ή ιδέα, να παρέχει πολύ μεγαλύτερο όγκο ιδέων και πληροφοριών, από ότι τα εσωτερικά στελέχη ενός οργανισμού ή ακόμα και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος.

— Και ποιο είναι το αντικείμενο σας;

Στην Crowdpolicy παρέχουμε στους πελάτες μας συμβουλευτικές υπηρεσίες και ψηφιακά συστήματα που διαχειρίζονται τη σχέση τους ως οργανισμοί με το κοινό που τους ενδιαφέρει. Μπορεί να είναι πολίτες που παρακολουθούν και επεμβαίνουν στο κοινοβουλευτικό έργο με το Vouliwatch, πολίτες που ενημερώνονται και σχολιάζουν τις θέσεις των κομμάτων πριν ψηφίσουν με το Policymonitor, δημότες που παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων στο Δήμο τους και κάνουν σχόλια και παρατηρήσεις, ομάδες πολιτών που οργανώνουν εθελοντικές δράσεις στον Δήμο τους (www.synathina.gr), εργαζόμενοι που θέλουν να προτείνουν αλλαγές εσωτερικών διαδικασιών, πελάτες / καταναλωτές που θέλουν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών,  κοκ.

Η ανοιχτή καινοτομία είναι αποτέλεσμα των διαδικασιών και της συμβουλευτικής που αναπτύσσουμε, παρέχουμε και υλοποιούμε στην Crowdpolicy καθώς συγκεντρώνεται η σοφία του πλήθους (wisdom of the crowd), μέσα από την οποία προκύπτουν καινοτόμες ιδέες και χρήσιμα συμπεράσματα. Είναι λογικό το πλήθος, όταν έρχεται σε επαφή με ένα πρόβλημα ή ιδέα, να παρέχει πολύ μεγαλύτερο όγκο ιδέων και πληροφοριών, από ότι τα εσωτερικά στελέχη ενός οργανισμού ή ακόμα και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος. Σημασία έχει να υπάρχει η κατάλληλη μεθοδολογία και το ψηφιακό σύστημα ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

— Αν καταλαβαίνω σωστά λοιπόν, η εταιρεία σας βασίζεται στη συμμετοχή του πλήθους και στη λογική της ανταποδοτικής λειτουργίας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε περισσότερα;

Οι άνθρωποι και σε σύνολο το πλήθος, όπως αυτό κάθε φορά προσδιορίζεται, μέσω της τεράστιας ανάπτυξης της τεχνολογίας και των κοινωνικών δικτύων, έχουν την ανάγκη να μοιράζονται τις απόψεις, τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τις αγωνίες και τις ιδέες τους και εν γένει να συνδιαμορφώνουν με τους οργανισμούς τις εξελίξεις. Ως εκ τούτου η ίδρυση της Crowdpolicy για εμάς εξυπηρετεί αυτό το σκοπό, δηλαδή να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στο κοινό -εννοώντας με την έννοια αυτή καταναλωτές, βιομηχανικούς πελάτες, πολίτες, στελέχη, εργαζόμενους- με τους οργανισμούς (ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα καθώς και ΜΚΟ), οι οποίοι αναπτύσσοντας έναν ειλικρινή δίαυλο επικοινωνίας μπορούν να αξιολογήσουν την απόδοσή τους, να εντοπίσουν προβλήματα, να διαχειριστούν κρίσεις και να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Είναι μια αμοιβαία επωφελής σχέση (win-win) γιατί το κοινό συναποφασίζει, ενεργητικά επηρεάζει αποφάσεις και λαμβάνει εν τέλει προϊόντα και υπηρεσίες που το ενδιαφέρουν, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις μπορούν με τρόπο δομημένο να λαμβάνουν ουσιαστική πληροφορία από τα διάφορα κοινά στόχους (stakeholders) και να τη μετουσιώνουν σε έργα και πράξεις.

DSC_8011

Από αριστερά, Γιώργος Καραμανώλης, Co-Founder & CTO-CIO, Μιχάλης Ψαλλίδας, Managing Director Crowdpolicy

— Τα τελευταία χρόνια έχει διαδοθεί και στην Ελλάδα η κουλτούρα του crowdfunding, μέσα από την οποία μάλιστα έχουν στηριχθεί πολλά επιχειρηματικά, αλλά και καλλιτεχνικά projects. Πόσο ανεπτυγμένο είναι στ’ αλήθεια το crowdfunding στη χώρα μας, ποια είναι τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει και με ποιους τρόπους μπορούμε να το εξελίξουμε ακόμη περισσότερο;

Το crowdfunding αποτελεί μία σύγχρονη σχετικά μέθοδο για την άντληση κεφαλαίων από μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων με στόχο τη χρηματοδότηση διαφόρων -επιχειρηματικών ή μη- εγχειρημάτων, όπως δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα, καλλιτεχνικών προσπαθειών σε διάφορες μορφές τέχνης, άντληση κεφαλαίων για νεοσύστατες εταιρίες (startups) ή άλλα εμπορικά εγχειρήματα.

Ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων στις παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης όπως είναι ο τραπεζικός δανεισμός, το crowdfunding έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα πολύ δυναμικά στο προσκήνιο, μέσα από την αυξανόμενη δημόσια συζήτηση για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Το crowdfunding εκδημοκρατίζει τη χρηματοδότηση, δηλαδή ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση, εφόσον έχει κάτι αξιόλογο να πει. Αξιόλογο εμπορικά είναι μια καλή ιδέα, project ή επιχείρηση και κοινωνικά μια καλή πρωτοβουλία.

Πιστεύουμε ότι ο εκδημοκρατισμός της χρηματοδότησης για εμπορικό ή κοινωνικό σκοπό μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην κοινωνική αλληλεγγύη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Και αυτό είναι καθοριστικά σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες οικονομικής ύφεσης που βιώνουμε καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί συνάνθρωποί μας.

Στην Ελλάδα έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για crowdfunding όπως τα: opencircle, groopio, giveandfund κ.α. Πριν λίγο καιρό τρέξαμε την καμπάνια χρηματοδότησης του Vouliwatch και τώρα δουλεύουμε ένα πολύ ενδιαφέρον project σε συνεργασία με μεγάλο τραπεζικό οργανισμό με στόχο την άντληση κεφαλαίων για φιλανθρωπικούς και κοινωφελής σκοπούς και τη διαχείριση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι το crowdfunding στην Ελλάδα παραμένει σε ένα πρώιμο στάδιο με κυριότερο πρόβλημα ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, τόσο για κοινωφελείς σκοπούς όσο και για την οργανωμένη υποστήριξη επιχειρήσεων με τη μορφή συμμετοχής (equity crowdfunding).

Στην Crowdpolicy παρακολουθούμε στενά τις σχετικές εξελίξεις και ήδη δουλεύουμε σχετικά projects. Στο Blog της Crowdpolicy μπορείτε να διαβάσετε αρκετά άρθρα με σχετικό περιεχόμενο όπως αυτό.

— Ποια είναι η βασικότερη συμβουλή που θα δίνατε στα μέλη μιας νέας startup και ποιο θεωρείται πώς είναι το πιο συχνό λάθος που κάνουν οι νέοι επιχειρηματίες όταν έχουν μια καλή ιδέα;

Η ίδρυση και η λειτουργία μιας startup αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, κυρίως λόγω της γραφειοκρατίας καθώς επίσης και της ύπαρξης ενός ασταθούς πολιτικού και οικονομικού πλαισίου λειτουργίας. Ωστόσο θεωρούμε ότι πάντοτε υπάρχουν προϋποθέσεις ανάπτυξης και εμείς προσωπικά έχουμε θέσει τις παρακάτω βασικές αρχές στη δική μας λειτουργία:

 • Δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας, μέσω καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Αφοσίωση, πάθος για το σκοπό που πρεσβεύει και την αξία που προσφέρει
 • (Αυτό)αμφισβήτηση για τα τωρινά δεδομένα και καινοτομία σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας
 • Στρατηγικές γρήγορης δοκιμής επιχειρηματικού μοντέλου και ευέλικτες διαδικασίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και εξέλιξης (lean & agile)
 • Εξωστρέφεια εντός και εκτός συνόρων Δημιουργία και διαρκής ενίσχυση της ομάδας/εταιρείας με νέα στελέχη ή/και εξωτερικούς συνεργάτες
 • Προσέγγιση της πραγματικότητας με τρόπο θετικό και διάθεση παιχνιδιού

Έχοντας επαφή και συνομιλώντας με αρκετά άτομα από το αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό οικοσύστημα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θεωρούμε ότι ένα κλασσικό λάθος των νέων επιχειρηματιών είναι ότι επιμένουν στη διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος, βασιζόμενοι στις δικές τους γνώσεις και πεποιθήσεις, παραβλέποντας την οπτική της αγοράς και των μελλοντικών πελατών τους. Απόρροια αυτού είναι να αναλώνουν χρόνο και χρήμα στη λογική ανάπτυξης ενός προϊόντος που τελικά κανείς δε χρειάζεται, καθώς αγνοούν τις ανάγκες της αγοράς και την εμπορική διάσταση της ιδέας τους. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί ο φόβος της αποτυχίας, η λάθος επιλογή των ατόμων/συνεργατών που απαρτίζουν την ομάδα τους και η κακή διαχείριση των οικονομικών τους.

Αναγνωρίζοντας αυτή την πραγματικότητα, έχουμε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, η οποία διαμορφώνεται και θα έχει ως στόχο να υποστηρίζει από την αρχή νέες startups, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν γρήγορα ένα εμπορεύσιμο πρωτότυπο της ιδέας τους (mvp, minimun viable product), ιδιαίτερα σε ότι αφορά εφαρμογές λογισμικού και εφαρμογών, και παράλληλα θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο συμβουλευτικό οικοσύστημα το οποίο θα υποστηρίζει όλες αυτές τις ομάδες σε επίπεδο επιχειρησιακό, marketing και χρηματοδότησης.

Βασικό επίσης λάθος είναι η μη κοινοποίηση της ιδέας, το να την κρατάμε για τον εαυτό μας. Να είστε σίγουροι οτι όλες οι ιδέες σίγουρα κάπου αλλού υπάρχουν, και ενδεχομένως αναπτύσσονται ή είναι ήδη προϊόντα. Σημασία έχει η υλοποίηση και η διαφοροποίηση που κάποιος πετυχαίνει. Με τη δημοσιοποίηση της ιδέας, τη συζήτηση και την ανάλυση με άλλους, εκτός από τον εαυτό μας και την ομάδα μας, τεστάρουμε την αξία που θεωρούμε οτι έχει, βλέπουμε εάν θα ήταν χρήσιμη, παίρνουμε ιδέες και ενδεχομένως προτάσεις για συνεργασίες. Επομένως να μην φοβάται κανείς να πει αυτό που σκέφτεται, την ιδέα του. Μόνο κέρδος θα έχει. Εμείς τουλάχιστον, έτσι δουλεύουμε και ήδη βλέπετε πόσες ιδέες που υλοποιούμε σας είπαμε.

DSC_8151

Κατά την έναρξη του crowdhackathon #transport τον Ιούλιο στο INNOVATHENS

— Τον Ιούλιο, και σε συνεργασία με τις Συγκοινωνίες Αθηνών, διοργανώσατε στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων-INNOVATHENS, το «Crowdhackathon». Πείτε μας δυο λόγια γι’ αυτό.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται ένα δυναμικό ανθρώπινο κεφάλαιο που ψάχνει δημιουργικές διεξόδους, να καινοτομήσει και να υποστηρίξει την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, στην Αττική υπάρχει υψηλή συγκέντρωση ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων που διαθέτουν μεγάλη τεχνογνωσία σε εφαρμοσμένους τομείς της κοινωνίας και οικονομίας.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που μπορούν να ωφεληθούν πολύ από τις σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές. Όμως το R&D των εταιριών φυσικά δεν επαρκεί, ιδίως με μειωμένα κόστη που απαιτείται να γίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Πρέπει οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι οργανισμοί να έχουν πρόσβαση σε έρευνα και καινοτομία, που μπορεί να βελτιώσει την αλυσίδα αξίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσαμε να διοργανώσουμε τον Ιούνιο το πρώτο crowdhackathon με στόχο τη δημιουργία πρότυπων εφαρμογών κινητού τηλεφώνου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής #apodeiksi με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Σε συνέχεια αυτού και σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ διοργανώσαμε το crowdhackathon με θέμα τις μεταφορές #transport, ενώ στις 17 και 18 Οκτωβρίου με την υποστήριξη του ΣΕΤΕ θα πραγματοποιηθεί στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων-INNOVATHENS αντίστοιχο crowdhackathon με θέμα τον Τουρισμό.

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στην πρωτοβουλία crowdhackathon| Innovating with Open data και ουσιαστικά αποτελούν “μαραθώνιους ανάπτυξης εφαρμογών” με κατεύθυνση διάφορους τομείς της οικονομίας. Σε αυτές συμμετέχουν νέοι, προγραμματιστές, designers, αναλυτές και κάθε ενδιαφερόμενος που έχει ιδέες και προτάσεις για να λύσει πρακτικά προβλήματα ή να φτιάξει ένα πιλοτικό καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία, ενώ παράλληλα καλούνται να συμμετέχουν ενεργά φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, διαθέτοντας ανοιχτά δεδομένα προς αξιοποίηση.

Στη διάρκεια ενός crowdhackathon οι συμμετέχοντες, συζητούν ιδέες προς υλοποίηση με ειδικούς μέντορες που συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι προτάσεις αξιολογούνται και επιλέγονται οι πιο δημοφιλείς με στόχο την υλοποίησή τους ως εφαρμογές στο διαδίκτυο και σε κινητά τηλέφωνα (smartphones), καθώς και την περαιτέρω αξιοποίησή τους. Οι εφαρμογές που θα προκύψουν είναι διαθέσιμες ως opensource ώστε να αξιοποιηθούν στη συνέχεια από κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή δημόσιο, ο οποίος θα μπορεί να τις εξελίξει.

Σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας παίζει ιδιαίτερο ρόλο το κοινό (crowd), για τον λόγο αυτό και το όνομα της διαδικασίας είναι crowdhackathon.

Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε ορισμένα δεδομένα για τα δύο πρώτα hackathons που αποδεικνύουν την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας στις δράσεις αυτές:

 • 256 προγραμματιστές – developers
 • 67 μέντορες
 • 28 εφαρμογές για την κοινωνία και την οικονομία
 • >500 αναφορές σε blogs, Social Media και ειδησιογραφικά portals
 • Υποστήριξη από αναγνωρισμένους φορείς, υπουργεία και εταιρείες όπως Google, ΟΑΣΑ, ΣΕΤΕ, Visa, Intrakat, Globo, Here, Goodys, IST Studies, IOBE, EKT, ΕΣΥΝΕ κοκ

Στο SETE Tourism crowdhackathon έχουμε μέχρι στιγμής πάνω από 300 εγγραφές, είναι ότι μεγαλύτερο έχει γίνει μέχρι στιγμής, και ελπίζουμε να σας έχουμε μαζί μας. Μπορείτε να βλέπετε συνεχώς πληροφορίες στο site καθώς και στο Facebook Event.

Κάθε crowdhackathon έχει έναν leader partner, ο οποίος έχει καλή τοποθέτηση στο θέμα που δουλεύουμε και γνωρίζει τα ειδικότερα θέματα. Σε συνεργασία μαζί του αλλά και με τους χορηγούς που υποστηρίζουν κάθε crowdhackathon, ορίζουμε τους στρατηγικούς στόχους πάνω στους οποίους θα δουλέψουμε και διαμορφώνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των προβλημάτων που θέλουμε να λύσουμε. Οι προδιαγραφές βγαίνουν σε δημόσια διαβούλευση και έτσι συνδιαμορφώνονται μέχρι την ημέρα της διοργάνωσης.

Η συμμετοχή για όλους είναι δωρεάν. Τα έξοδα και τα βραβεία που δίνουμε παρέχονται από τους χορηγούς ενώ οι υποστηρικτές φροντίζουν για την επικοινωνία και διάχυση της δράσης. Σε κάθε crowdhachathon δίνονται αξιόλογα χρηματικά βραβεία, περίπου 10.000 ευρώ σε χρήματα στις 3 πρώτες ομάδες, ενώ παρέχονται από τους χορηγούς συμβουλευτικές υπηρεσίες για υποστήριξη επιχειρηματικών σχημάτων – συνήθως – ή άλλες υπηρεσίες, όπως υποτροφίες μεταπτυχιακών κοκ. Στα crowdhackathon υπάρχει πολύ ωραίο κλίμα, έχουμε φαγητό, αναψυκτικά και στο τέλος πάρτυ με μπύρες…

Η διαδικασία είναι ως εξής: Διοργανώνεται Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο πρωί περιγράφεται το πλαίσιο συμμετοχής και η διαδικασία ανάπτυξης ενώ την Κυριακή το απόγευμα παρουσιάζονται όλες οι υλοποιήσεις των ομάδων, σε όλο το κοινό, και στη συνέχεια η κριτική επιτροπή σε συνεδρίασή της αποφασίζει τα βραβεία. Στο ενδιάμεσο, οι μέντορες παρακολουθούν τις ομάδες και τις συμβουλεύουν ώστε να καταφέρουν σε λιγότερο από 36 ώρες που διαρκεί η διοργάνωση να καταλήξουν σε κάποιο πρωτότυπο.

Στα crowdhackathon εκτός από τους διαγωνιζόμενους συμμετέχουν μέντορες, εθελοντές, στελέχη επιχειρήσεων, ΜΚΟ και φορέων του δημοσίου και δημοσιογράφοι.

Θεωρούμε τα crowdhakathon ως πρωτοβουλίες ανοιχτής καινοτομίας που ξεκινούν τη συζήτηση γύρω από έναν κλάδο, όπου στη συνέχεια με κύκλους ανοιχτής καινοτομίας δημιουργείται πρόοδος και εξέλιξη νέων καινοτόμων ιδεών που δίνουν προστιθέμενη αξία www.crowdhackathon.com. Παράλληλα είναι ευκαιρία δικτύωσης νέων ανθρώπων με κορυφαίες εταιρίες που συμμετέχουν.

DSC_8267

Προγραμματισμός κατά τη διάρκεια του crowdhackathon #transport στο INNOVATHENS

— Πόσο σημαντικό είναι για τις καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις να λειτουργεί ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων-INNOVATHENS, στην καρδιά της Αθήνας;

Η ύπαρξη τέτοιων δομών στο κέντρο της Αθήνας είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς το INNOVATHENS (www.innovathens.gr) αποτελεί έναν ολοκληρωμένο κόμβο στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων-INNOVATHENS είναι μοναδικός στην Αθήνα και αποτελεί το κέντρο διάχυσης καινοτομίας και επιχειρηματικής κουλτούρας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Αυτό το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, καθώς και εμείς βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι, και έχουμε ιδία άποψη για ότι συμβαίνει. Στις δράσεις που κάνει έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής χιλιάδες άτομα λαμβάνοντας χρήσιμες γνώσεις για επιχειρηματικότητα, τεχνολογικές εξελίξεις, καινοτομία και πολλά άλλα.

DSC_8958

Η κριτική επιτροπή συνεδριάζει στον 2ο όροφο του INNOVATHENS για την τελική κατάταξη

Σε αυτόν, μέσα από μια σειρά δράσεων που είναι εντελώς ανοιχτές και δωρεάν σε οποιονδήποτε, όπως ομιλίες, εκθέσεις, σεμινάρια, ειδικές διοργανώσεις όπως τα crowdhackathons, workshops, αποστολές στο εξωτερικό, συμβουλευτική υποστήριξη κοκ, μεμονωμένοι πολίτες, μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις ή υπό σύσταση επιχειρήσεων αναπτύσσουν και ωριμάζουν τις γνώσεις τους, την επιχειρηματική τους κουλτούρα και έρχονται σε επαφή με την καινοτομία. O Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων- INNOVATHENS έρχεται να δημιουργήσει επιχειρηματική κουλτούρα και να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, τόσο μέσω ζήτησης αφού βοηθά επιχειρήσεις να αναπτυχθούν αλλά και μέσω προσφοράς, καθώς δημιουργεί προσόντα (skills) στους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις του. Επιπλέον, στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων- INNOVATHENS, έμπειρα στελέχη της αγοράς και του ακαδημαϊκού χώρου με πρακτικό τρόπο βοηθούν την ωρίμανση επιχειρηματικών ιδεών και την ανάπτυξη ή μετασχηματισμό των επιχειρήσεων τους.

Είμαστε περήφανοι που συμβάλλαμε ενεργά στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση υλοποίησης του Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων-INNOVATHENS αποτελώντας τεχνικό σύμβουλο της Τεχνόπολης του Δ. Αθηναίων, ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε για να υποστηρίζουμε τη δράση και την αποστολή του με πρωτοβουλίες όπως τα crowdhackathons, κάνοντάς το ένα συνεχές κύτταρο καινοτομίας με βιωσιμότητα.

DSC_9030

Η στιγμή της βράβευσης

Περισσότερα:

Crowdhackathon #transport Blog postFacebook AlbumMicro site και github

Crowdhackathon #apodeiksi Blog postFacebook AlbumMicro site και github

Το άρθρο στη Lifo (Η σοφία του πλήθους παράγει καινοτόμες …ΛΟΓΙΑ | TECH & SCIENCE | Θέματα | LiFO)

 

Info:

Ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας –INNOVATHENS– είναι μία υποδομή στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε έναν νεανικό χώρο έμπνευσης, στο πιο αναγνωρίσιμο τοπόσημο της Αθήνας, με περισσότερους από 700.000 επισκέπτες το χρόνο, την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Σκοπός του INNOVATHENS είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία ενός δικτύου όπου δημιουργικοί άνθρωποι με καινοτόμες ιδέες, καταξιωμένοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, μέντορες και ερευνητές ανταλλάσσουν γνώση, ερεθίσματα, τεχνογνωσία, εμπειρία και καλές πρακτικές μέσα από επαγγελματικές συναντήσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις, εργαστήρια, ημέρες καριέρας και επιχειρηματικότητας, διαγωνισμούς και φεστιβάλ καινοτομίας. Πληροφορίες: 213 0109300, www.innovathens.gr και στο facebook.

Πηγή: www.lifo.gr

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

5 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

diavgeia_b

Συμπληρώνονται σήμερα 5 χρόνια από την ένταξη των πρώτων φορέων στο πρόγραμμα Δι@ύγεια. Είμαστε περήφανοι που συμμετείχαμε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της τόσο πρωτοποριακής δράσης για τη δημόσια διαφάνεια και τη λογοδοσία.

https://diavgeia.gov.gr/

H διαύγεια αποτελεί την υλοποίηση της μεγαλύτερης οριζόντιας δράσης για την ενίσχυση της ανοικτής διακυβέρνησης στο σύνολο του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα.

Το βασικό δίκτυο υλοποίησης της δημόσιας πολιτικής για το Πρόγραμμα Διαύγεια στην Ελλάδα συγκροτείται από περίπου τριάντα χιλιάδες εκδότες διοικητικών πράξεων, 4.200 φορείς και αντίστοιχες Ομάδες Διοίκησης Έργου και 57.000 χρήστες. Πρόκειται για το πολυπληθέστερο δίκτυο ατόμων και συλλογικών οντοτήτων που απαντάται στον ελληνικό δημόσιο τομέα. Οι περίπου 15.000 πράξεις που αναρτώνται καθημερινά αντικατοπτρίζουν, με έναν ιδιαίτερα καινοτόμο τρόπο και με μεγάλη ακρίβεια, την καθημερινή δραστηριότητα της δράσης ενός εκάστου φορέα του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η επιτυχία του μοντέλου οργάνωσης και συντονισμού του Προγράμματος Διαύγεια αποδεικνύεται τόσο από τη συνεπή καθημερινή λειτουργία του Προγράμματος, την προφανή υποστήριξή του από τους πολίτες και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και τη διεθνή προβολή του Προγράμματος μέσω των δράσεων της Πρωτοβουλίας Open Government Partnership, αλλά και λοιπών δράσεων ανάδειξης καλών πρακτικών στη δημόσια διοίκηση. Επίσης από τη χρήση των αναρτημένων εγγράφων και συνόλων δεδομένων από ακαδημαϊκούς μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές και ειδικούς της τεχνολογίας της πληροφορίας για την ανάπτυξη δράσεων ανοικτών δεδομένων και την αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων και γενικότερα στοιχείων από την καθημερινή δράση της δημόσιας διοίκησης.

Στη νέα δημόσια πολιτική για τα Ανοικτά Δεδομένα στο δημόσιο τομέα, που διαμορφώθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την ψήφιση του Ν. 4305/2014, προβλέφθηκε ότι οι Ο.Δ.Ε. του Προγράμματος Διαύγεια αποτελούν τους βασικούς φορείς συγκέντρωσης, καταγραφής και αξιολόγησης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του συνόλου των φορέων του δημόσιου τομέα. Αυτή η πρόβλεψη, παράλληλα και με την εξασφάλιση ενίσχυσης των ομάδων με νέα στελέχη αλλά και την ενημέρωση και κατάρτιση αυτών στο νέο αντικείμενο, αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη θεσμική επιβεβαίωση της επιτυχίας του αποκεντρωμένου συστήματος επιχειρησιακής, οργανωτικής και τεχνικής υποστήριξης του οποίου τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης αποτελείτούν συστατικό μέρος!

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ιστορικό : 

Screen Shot 2015-09-30 at 15.30.39

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Using the Crowd as an Innovation Partner [HBR.org]

Using the Crowd as an Innovation Partner

Δείτε το άρθρο από το Harvard Business Review εδώ.

To answer the most vexing innovation and research questions, crowds are becoming the partner of choice. Apple has turned to large numbers of users and developers distributed around the world to propel its growth by creating apps and podcasts that enhance its products. Biologists at the University of Washington used crowds of external contributors to map the structure of an AIDS-related virus that had stumped academic and industry experts for more than 15 years. Despite a growing list of success stories, only a few companies use crowds effectively—or much at all.

Managers remain understandably cautious. Pushing problems out to a vast group of strangers seems risky and even unnatural, particularly to organizations built on internal innovation. How, for example, can a company protect its intellectual property? Isn’t integrating a crowdsourced solution into corporate operations an administrative nightmare? What about the costs? And how can you be sure you’ll get an appropriate solution?

These concerns are all reasonable, but excluding crowdsourcing from the corporate innovation tool kit means losing an opportunity. The main reason companies resist crowds is that managers don’t clearly understand what kinds of problems a crowd really can handle better and how to manage the process. Over the past decade we’ve studied dozens of company interactions with crowds on innovation projects, in areas as diverse as genomics, engineering, operations research, predictive analytics, enterprise software development, video games, mobile apps, and marketing. On the basis of that work, the supporting body of economic theory, and rigorous empirical testing, we’ve identified when crowds tend to outperform the internal organization and, equally important, when they don’t. In this article we offer guidance on choosing the best form of crowdsourcing for a given situation. We also review how technology is helping managers address these concerns. Crowds are moving into the mainstream; even if you don’t take advantage of them, your competitors surely will.

Beyond “Make or Buy”

Let’s start by noting the fundamental differences between crowd-powered problem solving and traditional organizational models. Companies are relatively well-coordinated environments for amassing and marshaling specialized knowledge to address problems and innovation opportunities. In contrast, a well-functioning crowd is loose and decentralized. It exposes a problem to widely diverse individuals with varied skills, experience, and perspectives. And it can operate at a scale that exceeds even that of the biggest and most complex global corporation, bringing in many more individuals to focus on a given challenge.

In certain situations, that means we can solve problems more efficiently. For example, we worked with the Harvard Clinical and Translational Science Center (known as Harvard Catalyst) to design a contest to solve a tough computational biology problem that had immediate research and commercial implications. To provide a platform for the contest, we enlisted TopCoder, a company that administers computer programming competitions. The two-week contest attracted viable solutions from 122 solvers—a staggering number. Many of the solutions surpassed the quality of those developed over the years by the school’s own scientists and by experts at the National Institutes of Health.

In addition to benefits of scale and diversity, crowds offer incentives that companies find difficult to match. Companies operate on traditional incentives—namely, salary and bonuses—and employees are assigned clearly delineated roles and specific responsibilities, which discourages them from seeking challenges outside their purview. But crowds, research shows, are energized by intrinsic motivations—such as the desire to learn—that are more likely to come into play when people decide for themselves what problems to attack. (Can you imagine any company paying a salary to an employee who’s just floating around looking for a problem to solve?) The opportunity to burnish one’s reputation among a large community of peers is another strong motivator (as is money, to be sure). Also, crowds are often more cost-effective per output or per worker than traditional company solutions.

So although internal, crowdlike approaches to creativity and idea generation, such as “jams,” “idea marketplaces,” and “personal entrepreneurial projects,” may increase the scope for exploration and flexibility inside companies, they are qualitatively different from and fall short of the full capability of external crowds. At the same time, it should be said that the benefits of the crowd do nothing on their own to offset the management worries mentioned above. We will describe the safeguards and other mechanisms that address those worries.

Crowdsourcing as a way to deal with innovation problems has existed in one form or another for centuries. Communities of innovators have helped kick-start entire industries, including aviation and personal computing. The difference today lies in technology. Over the past decade tools for development, design, and collaboration have been radically transformed; they’re getting more powerful and easier to use all the time, even as their prices plummet. At least as important, online crowdsourcing platforms have become much more sophisticated, making it ever simpler to manage, support, and mediate among distributed workers. Companies can reinvigorate (with incentive systems, for example) and redeploy crowds across a continual stream of problems. In essence, the crowd has become a fixed institution available on demand.

Having determined that you face a challenge your company cannot or should not solve on its own, you must figure out how to actually work with the crowd. At first glance, the landscape of possibilities may seem bewildering. But at a high level, crowdsourcing generally takes one of four distinct forms—contest, collaborative community, complementor,or labor market—each best suited to a specific kind of challenge. Let’s examine each one.

Crowd Contests

The most straightforward way to engage a crowd is to create a contest. The sponsor (the company) identifies a specific problem, offers a cash prize, and broadcasts an invitation to submit solutions. Contests have cracked some of the toughest scientific and technological challenges in history, including the search for a way to determine longitude at sea. The Longitude Prize was established by an act of Britain’s Parliament in 1714 after a host of brilliant scientists, including Giovanni Domenico Cassini, Christiaan Huygens, Edmond Halley, and Isaac Newton, had tried and failed to come up with an answer. The winning solution, one of more than 100 submissions, was a highly accurate chronometer that enabled the exact triangulation of location. It came from John Harrison, a carpenter and clockmaker from the English countryside, who was eventually awarded about £15,000.

Contests work well when it’s not obvious what combination of skills or even which technical approach will lead to the best solution for a problem. Running a contest is akin to running a series of independent experiments in which, ideally, we can see some variation in outcomes. Therefore, of the four forms of crowdsourcing, contests are most useful for problems that would benefit from experimentation and multiple solutions. Today online platforms such as TopCoder, Kaggle, and InnoCentive provide crowd-contest services. They source and retain members, enable payment, and protect, clear, and transfer intellectual property worldwide.

Although a company might in the end use only one of the solutions it receives, the assessment of many submissions can provide insight into where the “technical frontier” lies, especially if the solutions cluster at some extreme. (In contrast, internal R&D may generate far less information—and a lingering question about whether an even better solution might still be found.)

We have learned that contests are most effective when the problem is complex or novel or has no established best-practice approaches. This is especially true when you don’t know in advance what a good solution will look like. Just last fall the pharmaceutical company Merck worked with Kaggle, a predictive analytics crowdsourcing site, to streamline its drug discovery process. The standard practice for identifying chemicals that might be effective in targeting particular diseases involves testing hundreds of thousands of compounds, and there is no cost-effective way to test all of them against all potential disease mechanisms. So Merck set up an eight-week, $40,000 contest in which it released data on chemical compounds it had previously tested and challenged participants to identify which held the most promise for future testing. The contest attracted 238 teams that submitted well over 2,500 proposals. The winning solution came from computer scientists (not professionals in the life sciences) employing machine-learning approaches previously unknown to Merck. The results were spectacular enough to merit a front-page story in the New York Times, and the company is now implementing the solutions.

Contests are also useful for solving design problems, in which creativity and subjectivity influence the evaluation of solutions. Tongal, a crowd-powered advertising agency, routinely solicits submissions for campaigns for consumer products firms. In the summer of 2012 Colgate-Palmolive worked with the Tongal community on a two-month, $17,000 challenge to develop ads for Speed Stick’s “Handle It” campaign, and selected one of the resulting submissions for its $4 million Super Bowl buy. In the Kellogg School of Management’s ninth annual Super Bowl advertising review, the Tongal ad ranked 12 out of 36—outperforming ads by Calvin Klein, Volkswagen, Coke, Toyota, and Pepsi.

Tongal is just one of a number of contest platforms available to companies facing design challenges. HYVE has worked extensively with firms as diverse as Intel and Procter & Gamble to deploy crowds in the thousands to invent uses for both new and existing products and technologies. Other firms in this space include Quirky (new product and service concepts) and crowdSPRING, DesignCrowd, and 99designs (logos and graphic design).

There are, of course, management challenges in running a crowdsourcing contest. First is identifying a problem important enough to warrant dedicated experimentation. The problem must then be “extracted” from the organization—translated or generalized in order to be immediately understandable to large numbers of outside solvers. It must also be “abstracted” to avoid revealing company-specific details. That may involve breaking it down into multiple subproblems and contests. And finally, the contest must be structured to yield solutions the organization can feasibly implement.

A contest should be promoted in such a way—with prizes and opportunities to increase stature among one’s peers—that it appeals to sufficiently skilled participants and receives adequate attention from the crowd. The sponsor must devise and commit to a scoring system at the outset. In addition, explicit contractual terms and technical specifications (involving platform design) must be created to ensure the proper treatment of intellectual property.

Crowd Collaborative Communities

In June of 1998 IBM shocked the global software industry by announcing that it intended to abandon its internal development efforts on web server infrastructure and instead join forces with Apache, a nascent online community of webmasters and technologists. The Apache community was aggregating diverse inputs from its global membership to rapidly deliver a full-featured—and free—product that far outperformed any commercial offering. Two years later IBM announced a three-year, $1 billion initiative to support the Linux open-source operating system and put more than 700 engineers to work with hundreds of open-source communities to jointly create a range of software products.

In teaming up with a collaborative community, IBM recognized a twofold advantage: The Apache community was made up of customers who knew the software’s deficits and who had the skills to fix them. With so many collaborators at work, each individual was free to attack his or her particular problem with the software and not worry about the rest of the components. As individuals solved their problems, their solutions were integrated into the steadily improving software. IBM reasoned that the crowd was beating it at the software game, so it would do better to join forces and reap profits through complementary assets such as hardware and services.

Crowds are energized by intrinsic motivations, such as the desire to learn or to burnish one’s reputation in a community of peers.

Like contests, collaborative communities have a long and rich history. They were critical to the development of Bessemer steel, blast furnaces, Cornish pumping engines, and large-scale silk production. But whereas contests separate contributions and maximize diverse experiments, communities are organized to marshal the outputs of multiple contributors and aggregate them into a coherent and value-creating whole—much as traditional companies do. And like companies, communities must first assess what should be included in the final aggregation and then accomplish that through a combination of technology and process.

The strength of the community is its diversity, but it lacks cohesiveness. Companies create cohesion with structures and systems (such as incentives) that align values. They hire employees for “fit” and colocate them so that they can interact directly, become socialized, and share a culture. Moreover, employees gain specific experience and knowledge in the narrow fields where the company focuses. A crowd, in contrast, may draw participants from around the globe—from varying companies, domains, and industries—who have their own interests and motivations. That makes crowds harder to control.

Consider Wikipedia. In less than a decade the internet-based encyclopedia has disrupted the reference world and demonstrated the value of large-scale, highly diverse collaboration within a new organizational model. Wikipedia uses an automated process to coordinate and aggregate the crowd’s edits and keep track of all changes. The size of the Wikipedia crowd, with multiple people typically examining any given article, ensures a thorough monitoring of content quality.

Wikipedia shows that collaborative communities are most effective when they tackle projects whose orchestration is relatively simple. Crowd collaboration relies on extensive task modularization, standardized routines, and technology to facilitate coordination. Norms, knowledge sharing, teams, and leadership emerge to deal with what little decision making and coordination are required, but these structures are much looser than the ones found in most companies.

Organizations can assemble their own communities, but doing so may be difficult and time-consuming, especially when resources must be dedicated to curating the platforms. Most corporate crowd initiatives involve only modest amounts of coordination—for example, FAQ pages to which customers can contribute. Some companies, particularly technology and electronics firms, take this a step further by building systems that allow customers to support one another as well as seek answers from the company itself. Verizon, the U.S. telecommunications company, relies on its community of users to help address one another’s technical questions. Facebook relied on its vast user community to translate its website and services into multiple languages. Lego, the Danish toy company, now works with its community of fans to come up with new designs and products. And IDEO, the design and innovation firm, has developed the OpenIDEO platform to create a global community of design professionals interested in solving tough social problems in areas as diverse as human rights, urbanization, maternal health, and water sanitation.

But collaborative communities work best when participants can accumulate and recombine ideas, sharing information freely. So protecting intellectual property is next to impossible. Companies should maintain a strict division between proprietary assets and community assets and attempt to derive profits from complementary businesses. Google makes its Android operating system for mobile devices free and open; its profits come from the monetization of mobile search, the algorithms for which are proprietary.

Crowd Complementors

The third type of crowd-powered innovation enables a market for goods or services to be built on your core product or technology, effectively transforming that product into a platform that generates complementary innovations. Consider iTunes, organized around Apple’s core mobile products—the iPod, the iPhone, and the iPad. Through iTunes, vast pools of geographically distributed developers create a staggering array of complementary innovations such as software apps and user-generated podcasts.

Unlike contests or communities, complementors provide solutions to many different problems rather than just one. The opportunity lies in the sheer volume of solutions. Platforms like iTunes allow the core business to collect licensing or transaction revenues from complementors, who sell their products to customers of the core product (such as iPhone owners). The variety of complementary goods does more than generate revenue. It can expand demand for the product itself, by making it more useful. Increased demand, in turn, can prompt an increase in the supply of complementary innovations, and pretty soon you have a nice set of network effects.

To be sure, crowds aren’t always the best way to create complementary products. They make sense only when a great number and variety of complements is important. Otherwise, a few partners or even an internal organization will better serve the goal. Clearly, we don’t need thousands upon thousands of tennis ball developers.

When deployed in the right context, crowd complementors can yield powerful competitive advantages. They account for Apple’s ability to muscle in on both the audio market, edging out such well-regarded manufacturers as Bang & Olufsen and Bose, and the smartphone market, edging out Research In Motion (BlackBerry), Nokia, and Sony. Ford Motor Company is following suit, with plans to convert its vehicle electronics, entertainment, and hardware systems into an open platform that will enable outside developers to innovate. Ford’s rationale is that their innovations will create more demand and value for its products and allow it to compete with Google and Facebook, which are themselves competing in automotive-related services such as mapping, traffic notification, geopositioning, and social information.

The first challenge to using the crowd as a complementor is providing access to the functions and information in the core product. That is accomplished through technological interfaces or hooks that enable external developers to create complementary innovations in a frictionless way. This may be relatively easy when the core product is simple, such as a data feed from a website. More challenging are cases in which complementors have to dial into core product functions and build on them. Third-party developers, for instance, must use application programming interfaces (APIs) to access a software vendor’s capabilities in order to develop complementary applications. For example, Canada’s Yellow Pages Group worked with Mashery, a third-party provider, to create an API that makes its geolocalized business listings and associated content available to app developers.

There are also advantages to assembling complementor crowds that are specific to a company’s own platform. Think of the enormous ecosystems around Microsoft, Facebook, and Apple, each of which operates on a model that stimulates adoption on both the complementor and customer sides to kick-start positive interactions and initiate growth. (How to get this started is a classic chicken-and-egg problem that has received much research attention in the past 20 years and goes beyond the scope of this article.) The strategies of those companies require considerable industry experience and support and depend on the particulars of the situation. They involve the design of the core product, setting prices for different sides of the platform, setting expectations, and creating a wider set of inducements, among other issues.

If you are exposing your technology and assets to outsiders, you must make sure they’re protected. Unlike contests, which can carefully control the exposure of assets to elicit a single, narrow solution, complementor platforms must give outsiders more-flexible access to develop a wide range of solutions. Some form of developer’s agreement or contract is now accepted industry practice.

Crowd Labor Markets

Whereas contests offer crowds rewards for coming up with solutions to specific problems, labor markets match buyers and sellers of services and employ conventional contracting for services rendered. These are not platforms that a company would want to build itself but, rather, third-party intermediaries such as Elance, oDesk, Guru, Clickworker, ShortTask, Samasource, Freelancer, and CloudCrowd. Rather than matching workers to jobs within companies for long-term employment (as more traditional labor market intermediaries do), these highly flexible platforms serve as spot markets, matching skills to tasks. They often perform on-demand matching to give immediate support at an unprecedented scale. For example, the California-based oDesk boasts 2.5 million workers and more than 495,000 registered clients; it monitors its own performance not in terms of placements but in terms of hours worked.

Critical to the success of these flexible spot markets is the growing sophistication of their technology infrastructure and platform design, which allow transactions to be effectively governed. The supporting platforms provide reputation and skills evaluations, bidding systems, procedures for recourse, monitoring technologies, and escrow services that keep payments in a third-party account to minimize conflict between buyers and sellers. This arrangement means that labor contracts can function outside the context of long-term employment relationships, radically reducing start-up and transaction costs. In this sense, the model, along with collaborative communities, comes closest to overlapping with (if not necessarily substituting for) a traditional company organization.

Sophisticated online crowdsourcing platforms are making it ever simpler to manage and support distributed workers. In essence, the crowd has become a fixed institution available on demand.

Spot labor markets work when you know what kind of solution you are looking for and what an appropriate solver looks like. Because spot labor markets must identify qualified workers before the fact and collect meaningful performance data, they organize projects and participants in familiar categories such as web development, software development, design and multimedia, sales and marketing, and customer service. Such standardization makes it easier to evaluate workers’ skills and productivity, make good matches, and set expectations on all sides. The platforms themselves go even further to help ensure high-quality matches by measuring the skills and capabilities of workers and needs of employers, collecting abundant data on performance and feedback, and then allowing these data to be used in future matches. The data can be translated into algorithm-based analytic support of pinpoint matching for future jobs, going beyond the usual search functions of traditional employment sites like Monster.com. (Try doing that with employees buried inside organizations, who are largely unobserved and unmeasured.)

Labor markets’ low transaction costs allow for extremely “bite-size” outsourcing. For example, services may cost literally pennies per task—as on the crowdsourcing marketplace Amazon Mechanical Turk. Particularly suited to labor markets are repetitive tasks that require human intelligence but for which it would be difficult and expensive to hire full-time employees—for example, simple data entry, annotating photographs, or cleaning data sets. It is now even economical to perform large-scale “human computation”—essentially outsourcing tasks that a person can perform better than a computer can, such as identifying people in photographs. Instead of relying on machine-based algorithms, Twitter uses the spot labor market on Amazon Mechanical Turk to respond to user search queries for trending topics. National Geographic recently deployed a crowd of about 28,000 to sift through satellite imagery of Mongolia in search of Genghis Khan’s tomb.

National Geographic recently deployed a crowd of about 28,000 to sift through satellite imagery of Mongolia in search of Genghis Khan’s tomb.

Spot labor markets should be less a radical departure from than an extension of current hiring and outsourcing practices. Like outsourcing, they give companies flexibility and access to a greater variety and depth of skills. They do a better job of matching talent to tasks than was ever before possible.

The management challenges in exploiting spot labor markets are minor compared with those in other forms of crowdsourcing. The biggest concern may be identifying which tasks to farm out and who within your organization should manage them. A few personal assistants within a company, for example, might match the productivity of many more if they were invited to manage a crowd pool of support.Ideally, our mode of organization will always produce high motivation, achieve seamless coordination, and harness world-class knowledge. But any approach to organizing comes with challenges. This is true of both companies and crowds; each has strengths and weaknesses and comes with trade-offs. In the end, though, crowds expand the capabilities of companies; they should be viewed as another tool for organizational problem solving.

The technology that has turbocharged crowdsourcing’s potency and application is still relatively new, so it is too early to fully understand the depth and reach of crowds across the economy. Nonetheless, recent experience and mounting research suggest that we may just now be seeing the outlines of a genuine expansion in capabilities—one with important implications for solving the most enigmatic problems, which might go unsolved if kept inside companies, and for taking care of a number of more-categorizable tasks. The management challenges, while real, are hardly crippling. But they demand that we put as much energy and intelligence into designing systems for organizing work outside company walls as we do for work within them.

A version of this article appeared in the April 2013 issue of Harvard Business Review.

 

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

SETE Tourism crowdhackathon | Innovating with opendata | 17 και 18 Οκτωβρίου 2015

web_slider1-08-08

 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) www.sete.gr στο πλαίσιο της αποστολής του για συνεχή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του τουρισμού στην ελληνική οικονομία διοργανώνει τον πρώτο Μαραθώνιο Ανάπτυξης Εφαρμογών με θέμα τον Τουρισμό “SETE Tourism Crowdhackathon, Innovating with Opendata” στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2015 στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας INNOVATHENS της Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων. To SETE Tourism Crowdhackathon θα διεξαχθεί κατά τα πρότυπα της πρωτοβουλίας ανοιχτής καινοτομίας Crowdhackathon Innovating with Opendata, υλοποιείται από την εταιρία ανοιχτής καινοτομίας Crowdpolicy και υποστηρίζεται από τη Google.

Στο SETE Tourism Crowdhackathon καλούνται να συμμετέχουν προγραμματιστές, designers, αναλυτές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, στελέχη του κλάδου του τουρισμού, επαγγελματίες, φοιτητές και γενικότερα οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετέχει και να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη εφαρμογών που συντελούν στην ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού, βελτιώνουν και αναδεικνύουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την ποιότητα ζωής και συμβάλουν ενεργά στην Εθνική Οικονομία.  Στο SETE Tourism Crowdhackathon καλούνται επίσης να συμμετέχουν ενεργά φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, διαθέτοντας ανοιχτά δεδομένα σε τομείς σχετικούς με τον τουρισμό.

Τα επόμενα 8-10 χρόνια ο Τουρισμός θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Το 2021 οι διεθνείς επισκέπτες προβλέπεται να φθάσουν τα 22-24 εκατομμύρια, με παράλληλη αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι. Η συνολική συνεισφορά (σε σχέση με το 2013) σε ΑΕΠ θα είναι 45-48 δισ. Ευρώ (+16 δισ. Ευρώ) και ~1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας (+300 χιλιάδες).

Σύμφωνα με τον Τουριστικό Στρατηγικό Σχεδιασμό 2021, η κύρια προτεραιότητα είναι η δημιουργία ενός ισχυρού και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου προϊόντων. Έχουν οριστεί έξι «κύρια» προϊόντα, καθώς και μια σειρά από «συμπληρωματικά και εξειδικευμένα προϊόντα». Για κάθε ένα από τα κύρια προϊόντα έχει αναπτυχθεί εξειδικευμένο πλάνο που περιλαμβάνει την κατάλληλη στρατηγική αγοράς, τμηματοποίηση πελατείας, ανάπτυξη υποδομών και στρατηγική προώθησης.
Για την περίοδο 2014 – 2020 θα χρειαστεί αύξηση των μέσων ετήσιων επενδύσεων. Βασικό μέρος των απαιτούμενων επενδύσεων αφορά τη στοχευμένη αναβάθμιση καταλυμάτων και την ενίσχυση και δημιουργία νέων, υψηλής ποιότητας υποδομών για το ναυτικό τουρισμό. Κρατικοί και κοινοτικοί πόροι θα πρέπει να αξιοποιηθούν προσεκτικά, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους και να αποτελέσουν «πόλο» έλξης και ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.

 

Στόχοι της διοργάνωσης SETE Tourism Crowdhackathon αποτελούν:

 • Να προκληθεί ενδιαφέρον σε νέους ανθρώπους, προγραμματιστές, αναλυτές, designers,  ειδικούς στην επικοινωνία και την εξυπηρέτηση πελατών, μαθητές, φοιτητές και επαγγελματίες, ώστε ομαδικά και συμμετοχικά να δημιουργήσουν προϊόντα και υπηρεσίες για τον κλάδο του τουρισμού, τα οποία θα δημιουργούν πρόσθετη αξία και θα μπορούν να είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα. Με αυτή τη διαδικασία ενισχύεται η αλυσίδα αξίας στον κλάδο και δημιουργείται φυτώριο νέων επιχειρήσεων με πελάτη τη βιομηχανία του τουρισμού.
 • Να δημιουργηθούν προϋποθέσεις νεανικής επιχειρηματικότητας, αφού μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία μπορεί να προκύψει μια νέα ομάδα ή εταιρία που θα συμβάλει μελλοντικά στην οικονομία της χώρας μας.
 • Να δημιουργηθούν χρήσιμα εργαλεία, καινοτόμες εφαρμογές και μεθοδολογίες υψηλής προστιθέμενης αξίας ώστε να εξελιχθούν και να χρησιμοποιούνται από μέλη του ΣΕΤΕ καθώς και από κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς τα αποτελέσματα θα είναι ελεύθερα και διαθέσιμα με ανοικτό τρόπο για όλη την κοινωνία.
 • Η προώθηση τομέων οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τον τουρισμό μέσα από τη διάθεση καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών που θα υλοποιηθούν.
 • Η υποστήριξη του Στρατηγικού Τουριστικού Σχεδιασμού 2021.

 

Στο SETE Tourism Crowdhackathon θα μάθουμε:

 • Για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και το κοινωνικό όφελος από την χρήση ανοικτών δημόσιων δεδομένων
 • πώς οι νέες τεχνολογίες βελτιώνουν τη ζωή μας και το περιβάλλον που ζούμε
 • πώς θα χτίσουμε εφαρμογές προστιθέμενης αξίας με τις νέες τεχνολογίες
 • να ενεργούμε συλλογικά, συμμετοχικά, για το κοινό καλό.

 

Τα Hackathons κινητοποιούν το ανθρώπινο κεφάλαιο στην κατεύθυνση ενός στόχου για το κοινό καλό, ενώ παράλληλα ωθούν την νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Ο συνδυασμός νέων καινοτόμων εφαρμογών με την χρήση ανοιχτών δεδομένων συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία συστημάτων προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν στην οικονομία και την κοινωνία.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα hackathons και τα ανοικτά δεδομένα στη Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon) καθώς και στο σχετικό portal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://open-data.europa.eu/en/about  .  

 

Θεματικές ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του SETE Tourism Crowdhackathon είναι:

 

 • Ανάδειξη τουριστικών προορισμών

Στοχεύει στην προώθηση και την υποστήριξη τουριστικών προορισμών μέσω καινοτόμων εφαρμογών που συσσωρεύουν, επαναχρησιμοποιούν και διαθέτουν υλικό και δεδομένα από δημοφιλή μέσα και πηγές, και βασίζονται στην συμμετοχή του κοινού (user generated content ή UGC). Παραδείγματα είναι η συλλογή πολυμεσικού υλικού από δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Vine, Instagram κοκ), η αποτύπωση διαδρομών με υλικό σε χάρτες, ο εμπλουτισμός αποθετηρίων, η καταγραφή συνταγών και αξιολογήσεων για εστίαση, η συλλογή σχολίων και βαθμολογίας από πλατφόρμες όπως το booking, το tripadvisor, η επεξεργασία συναισθηματικής κατάστασης σχολίων (sentiment analysis) κοκ.

 

 • Προορισμοί Τουριστικού Στρατηγικού Σχεδιασμού 2021

Στοχεύει στην ανάπτυξη τουριστικών προορισμών που διαφοροποιούνται ως προς τον στρατηγικό τουριστικό σχεδιασμό 2021 του ΣΕΤΕ. Αυτοί είναι SUN & BEACH, City Break, Meetings, Incentives, Conferences, Excibitions (MICE), Πολιτιστικός, Ναυτικός, Ιατρικός (περισσότερα http://sete.gr/media/1910/sete-report_2021.pdf). Η προσέγγιση μπορεί να είναι σε παρεχόμενες υποδομές, όπως π.χ. υπηρεσίες υποδομών για ΑΜΕΑ, γρήγορο internet σε όλη την περιοχή (social wifi), loyalty σχήματα και προσφορές από τους τοπικούς επαγγελματίες (peer to peer μοντέλα), υποδοχή και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για σκάφη, ανάδειξη γαστρονομικών παραδοσιακών πιάτων κοκ. Οι παροχές θα πρέπει να ολοκληρώνονται κατάλληλα ώστε να δημιουργείται μια ενιαία σημαντική διαφοροποίηση του προορισμού.

 

 • Ειδικές μορφές Τουρισμού

Στόχος της ενότητας είναι η υποστήριξη και προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού μέσα από την υλοποίηση καινοτόμων ψηφιακών συστημάτων και εφαρμογών. Ενδεικτικά αναφέρονται τομείς: Φυσιολατρικός τουρισμός, γεωτουρισμός, αγροτουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, μαθητικές εκδρομές, αθλητικός τουρισμός κοκ.

 

 • Χρήσιμα εργαλεία και εφαρμογές για τουριστικές επιχειρήσεις

Η ενότητα έχει ως στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, με στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του κόστους. Τέτοια εργαλεία μπορεί να είναι συστήματα προβολής και διαφήμισης όπως π.χ. Google Adwords, κρατήσεων, διαχείριση επικοινωνίας και διασύνδεση (engagement) με κοινότητες, CRM και marketing, αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πληρωμές με εναλλακτικά ηλεκτρονικά δίκτυα, διαχείριση πόρων, αξιολόγηση και βαθμολόγηση υπηρεσιών (feedback), προβολή, ενοποίηση και χρήση δημοφιλών πλατφορμών επικοινωνίας, εργαλεία IT υποδομής όπως π.χ. Google Apps κοκ.

 

 • Μεταφορές και επικοινωνίες

Στόχος της ενότητας είναι η ανάπτυξη εφαρμογών που απευθύνονται στους επισκέπτες ενός προορισμού και μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για τις μετακινήσεις και τα σημεία του προορισμού. Παραδείγματα είναι η δυνατότητα ανεύρεσης μετάβασης με συνδυασμό μέσων μεταφοράς, όπως ακτοπλοϊκά και αεροπορικά, η μείωση του χρόνου μετάβασης ή/και αναμονής, η προβολή σημείων ενδιαφέροντος κοκ.

 

 

 • Αξιοποίηση ανοιχτών δεδομένων

Στόχος της ενότητας είναι η υλοποίηση εφαρμογών που βασίζονται στην οπτικοποίηση δεδομένων, μέσω design ή/και δυναμικών infographics, μηχανισμοί πληροφόρησης και ανάδρασης. Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη εφαρμογών που είναι χρήσιμες σε policymakers και υποστηρίζουν την λήψη αποφάσεων (Business Intelligence – BI).

 

Οριζόντια χαρακτηριστικά

 • Οι εφαρμογές που θα υλοποιηθούν προτείνεται να συνδυάζουν και να ενσωματώνουν ιδέες και χαρακτηριστικά από διαφορετικές ενότητες.  
 • Να είναι διαθέσιμες σε επιτραπέζιο υπολογιστή (desktop) και σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones).
 • Ενθαρρύνεται να υπάρχει τεχνολογική καινοτομία όπως big data analysis, open hardware, sensors, χρήση APIs κοκ.  
 • Οι εφαρμογές θα πρέπει να ακολουθούν κάποιο business model το οποίο μπορεί να είναι και εμπορικό, ώστε να προκύπτει το μοντέλο δημιουργίας εσόδων (revenue model). Σε περίπτωση που οι εφαρμογές έχουν κοινωνικό προσανατολισμό, θα πρέπει να τεκμηριώνεται με κάποιο τρόπο η βιωσιμότητά τους.
 • Ενθαρρύνεται οι εφαρμογές να λαμβάνουν υπόψη τους το Traveller Lifecycle καθώς και τα σχετικά στάδια: Awareness, Consideration, Comparison, Booking, Experience, Advocate.
 • Οι εφαρμογές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον Τουριστικό Στρατηγικό Σχεδιασμό 2021 καθώς και την γενικότερη στρατηγική του ΣΕΤΕ.

 

Η διοργάνωση θα παρέχει στους συμμετέχοντες βασικές τεχνικές προδιαγραφές καθώς και προτεινόμενες πηγές δεδομένων, πλατφορμών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η σχετική πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της διοργάνωσης.

 

Συμμετοχή

Η συμμετοχή είναι ανοικτή και δωρεάν για όλους και υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις ανά ρόλο για τις οποίες ισχύει το μοντέλο first come first served. Για την είσοδο στο χώρο  απαιτείται προηγουμένως εγγραφή μέσω της πλατφόρμας της διοργάνωσης http://crowdhackathon.com/tourism/ .

 

Στο SETE Tourism Crowdhackathon υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής με τους ακόλουθους ρόλους:

  • Διαγωνιζόμενοι, για υλοποίηση των εφαρμογών. Αποτελούν τους διαγωνιζόμενους και μπορεί να είναι προγραμματιστές, αναλυτές, designers, σύμβουλοι κοκ. Διαγωνίζονται σε ομάδες από 2 – 5 άτομα (επιθυμητό).
  • Μέντορες για καθοδήγηση και υποστήριξη των διαγωνιζομένων.
  • Εθελοντές για υποστήριξη στην διοργάνωση.
  • Επισκέπτες. Μπορεί να είναι στελέχη από εταιρίες, φορείς του δημοσίου τομέα και από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και δεν διαγωνίζονται, αλλά παρακολουθούν την εξέλιξη των υλοποιήσεων, τις παρουσιάσεις και τις παράλληλες εκδηλώσεις.
  • Πάροχοι δεδομένων (data owners). Φορείς που θα διαθέσουν δεδομένα για αξιοποίηση και μπορούν να προέρχονται από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
  • Δημοσιογράφοι

 

Στη σελίδα εγγραφής περιλαμβάνονται οι παραπάνω τύποι εισιτηρίων. Στους συμμετέχοντες θα παρέχεται γρήγορο διαδίκτυο καθώς και ρεύμα για σύνδεση υπολογιστών, χώρος εργασίας (τραπέζι), υλικό από τους υποστηρικτές και χορηγούς, φαγητό, αναψυκτικά, ενώ θα πρέπει να έχουν τον δικό τους υπολογιστή καθώς και πολύμπριζα.

Ενθαρρύνεται η συμμετοχή σε ομάδες μέχρι 5 ατόμων.

 

Βραβεία

Οι ομάδες που θα διακριθούν για την εφαρμογή τους θα βραβευθούν με χρηματικά έπαθλα καθώς και με υπηρεσίες και είδη. Τα βραβεία θα ανακοινωθούν στην πλατφόρμα της διοργάνωσης http://crowdhackathon.com/tourism/ .

 

Διαδικασία – Χρονοδιάγραμμα

 • Όλες οι πληροφορίες για το SETE Tourism Crowdhackathon θα δημιοσιεύονται στην πλατφόρμα της διοργάνωσης http://crowdhackathon.com/tourism/ καθώς και στο facebook event https://www.facebook.com/events/690581007742743/ . Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν τις δύο διευθύνσεις για ανακοινώσεις και επικαιροποίηση των προδιαγραφών.
 • Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, διαγωνιζόμενος, μέντορας, εθελοντής, επισκέπτης, τύπος, θα πρέπει να εγγραφεί υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που διατίθεται στην πλατφόρμα της διοργάνωσης. Οι θέσεις ανά ρόλο είναι συγκεκριμένες και ισχύει το μοντέλο first come first served. Οι εγγραφές θα κλείσουν δύο (2) μέρες πριν την διοργάνωση, δηλαδή στις 14 Οκτωβρίου 23:59.
 • Η διοργάνωση θα ανακοινώσει τις επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού στις 28 Σεπτεμβρίου. Οι προδιαγραφές θα βρίσκονται σε διαβούλευση μέχρι τις 12 Οκτωβρίου, οπότε και στη συνέχεια θα οριστικοποιηθούν. Το διάστημα αυτό, οποιοσδήποτε επιθυμεί θα μπορεί να υποβάλει τις προτάσεις και τα σχόλιά του επί των προδιαγραφών, για οποιοδήποτε τεχνικό ή επιχειρησιακό θέμα.
 • Τα βραβεία θα ανακοινώνονται μέσα από την πλατφόρμα της διοργάνωσης  http://crowdhackathon.com/tourism/ .
 • Οι μέντορες θα επιλεγούν από την οργανωτική επιτροπή με βάση την εμπειρία τους σε αντίστοιχες δράσεις και τις γενικότερες τεχνικές και επαγγελματικές τους γνώσεις. Οι μέντορες μαζί με την κριτική επιτροπή και την οργανωτική επιτροπή θα βρίσκονται σε στενή συνεργασία για την οριστικοποίηση των προδιαγραφών και την δημιουργία του πλαισίου διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι μέντορες καθώς και η κριτική επιτροπή θα έχουν παρουσία κατά το διήμερο του διαγωνισμού ώστε μέσα από τη διαδικασία που θα προβλέπεται να υποστηρίζουν την υλοποίηση των εφαρμογών.
 • Στις 14 Οκτωβρίου οριστικοποιούνται οι προδιαγραφές.
 • Στις 14 Οκτωβρίου στις 23:59 κλείνουν οι εγγραφές.
 • 17 & 18 Οκτωβρίου διεξάγεται ο διαγωνισμός στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Innovathens της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων (Μετρό Κεραμεικός). Αναλυτικό πρόγραμμα θα δημοσιευθεί στην πλατφόρμα της διοργάνωσης.
 • Στις 18 Οκτωβρίου το απόγευμα θα παρουσιαστούν από τις ομάδες των διαγωνιζόμενων οι εφαρμογές και θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης καθώς και οι βραβεύσεις.
 • Οι τρεις καλύτερες ομάδες που θα βραβευθούν θα παρουσιάσουν την εφαρμογή τους στο ετήσιο συνέδριο του ΣΕΤΕ που θα γίνει στην Αθήνα την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.

 

Χώρος και Ημερομηνία Διοργάνωσης

 • Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015
 • Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Innovathens της Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, 11854 Αθήνα http://crowdhackathon.com/tourism/#location

 

Ενημέρωση και δημοσιότητα

 

Κατεβάστε τις πληροφορίες σε pdf SETE Tourism Crowdhackathon 17.09.2015 .

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Policymonitor εκλογές Σεπτέμβριος 2015

pm1

Το Policymonitor είναι μια πλατφόρμα συγκριτικής ανάλυσης των θέσεων των κομμάτων με βάση το πρόγραμμα των εκλογών, ανά θεματικό άξονα και υποενότητα. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν δίπλα-δίπλα τις εξαγγελίες του κάθε κόμματος, για τον θεματικό άξονα που τους ενδιαφέρει, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για βαθμολογία και σχολιασμό των θέσεων. Προωθείται με τον τρόπο αυτό η συζήτηση, ο διάλογος, η διαφάνεια και η λογοδοσία, πάνω σε συγκεκριμένα δεδομένα.

http://vouliwatch.gr/pm2015

Θεωρούμε ότι οι πολίτες θα βοηθηθούν στην τελική επιλογή για την ψήφο τους στις 20 Σεπτεμβρίου, εάν έχουν ξεκάθαρα μπροστά τους αυτά που υποστηρίζει το κάθε κόμμα, και μπορούν να τα συγκρίνουν, ανά τομέα πολιτικής. Καλούμε τους πολίτες να επισκεφθούν το Policymonitor, να δουν τις θέσεις τον κομμάτων, να τις βαθμολογήσουν και να υποβάλουν τα σχόλιά τους.

Το περιβάλλον του policymonitor υποστηρίζει σχολιασμό των θέσεων, καθώς και βαθμολόγηση (θετικά ή αρνητικά). Με τον τρόπο αυτό οι θέσεις των κομμάτων και η σύγκρισή τους υπόκειται σε απευθείας βαθμολόγηση και σχολιασμό από τους πολίτες. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν τις απόψεις άλλων πολιτών, να σχολιάσουν επί των απόψεων κοκ. Προωθείται έτσι ένας δημιουργικός «ελεγκτικός» πολιτικός διάλογος, πάνω στην ουσία των πολιτικών θέσεων των κομμάτων.

Συνοπτικά, οι λειτουργίες της πλατφόρμας policymonitor είναι:

 • Συνοπτική, συγκριτική προεπισκόπητη των θέσεων των κομμάτων
 • Σχολιασμός θέσης, βαθμολόγηση, απάντηση σε σχόλια άλλων
 • Δυνατότητα κατάθεσης νέας αποδελτίωσης (για αυτοδιόρθωση της αποδελτίωσης)
 • Δυνατότητα κατάθεσης νέας πρότασης πολιτικής, εκτός των υπαρχουσών θέσεων

Πιστεύουμε στη δύναμη των πολιτών, στη δύναμη του πλήθους (crowd). Η παραπάνω διαδικασία χρησιμοποιεί την δύναμη του κόσμου, των πολιτών, των ψηφοφόρων, για να ελέγξουν τις πολιτικές και να συμμετέχουν δημιουργικά στη διαμόρφωσή τους. Η σημερινή τεχνολογία και η δυνατότητα πρόσβασης όλο και περισσότερων στην πληροφορία μέσω του διαδικτύου, δίνει στους πολίτες σημαντικά εργαλεία συνδιαμόρφωσης της πολιτικής.

pm4

Καλούμε τα κόμματα που θέλουν να δώσουν καλύτερη αποδελτίωση των θέσεών τους να στείλουν κωδικοποιημένες τις θέσεις τους. Επίσης, καλούμε, οποιονδήποτε έχει καλύτερη αποδελτίωση για μια θέση, να την υποβάλει μέσω της αντίστοιχης επιλογής «Πρότεινε καλύτερη αποδελτίωση». Θέλουμε να βελτιώσουμε την συγκριτική παρουσίαση και να απεικονίσουμε την ουσία των θέσεων των κομμάτων.

Η πλατφόρμα Policymonitor για τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 έχει υλοποιηθεί για λογαριασμό του Vouliwatch.

Αντίστοιχες πλατφόρμες έτρεξαν και σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δει ο επισκέπτης τι υποστήριζαν τα κόμματα.

Η πλατφόρμα Policymonitor έχει υλοποιηθεί από την εταιρεία Crowdpolicy η οποία ειδικεύεται σε συστήματα και διαδικασίες πολιτικής τεχνολογίας και καινοτομίας.  Βασίζεται στην Crowdsourcing πλατφόρμα για Open Innovation και ειδικότερα στο υποσύστημα strategic matrix analysis.

pm3

Σχετικό facebook photo album

#ekloges2015b

#ekloges2015

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Τι είναι το Vouliwatch – ON ERT video 04.09.2015

Δείτε τους Αντώνη Σβαρτς Antonis Schwarz και Στέφανο Λουκόπουλο Stefanos Loukopoulos στην εκπoμπή ON ERT, με την Ελένη Χρονά και τον Ανδρέα Ροδίτη, στη 1ώρα και 10 λεπτά του βίντεο. @vouliwatch

Δείτε το Vouliwatch – www.vouliwatch.gr

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Πώς το crowdsourcing μπορεί να βοηθήσει τους πρόσφυγες

UN Refugee Agency

Οι πρόσφυγες που έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες εξαιτίας του πολέμου στη Συρία ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας ότι η κρίση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση τα τελευταία 25 χρόνια.

Οι νέες αφίξεις στην Τουρκία και τα επικαιροποιημένα στοιχεία των τουρκικών αρχών για τους πρόσφυγες που βρίσκονται ήδη εκεί έχουν ανεβάσει τον συνολικό αριθμό των Σύρων προσφύγων στις γειτονικές χώρες σε περισσότερους από 4.013.000 ανθρώπους (στοιχεία Ιουλίου 2015).

Επίσης, τουλάχιστον 7,6 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εντός της Συρίας – πολλοί από αυτούς μάλιστα βρίσκονται σε δυσχερείς συνθήκες και σε περιοχές που είναι δύσκολα προσβάσιμες.

Στα 4 εκατομμύρια περιλαμβάνονται 1.805.255 Σύροι πρόσφυγες στην Τουρκία, 249.726 στο Ιράκ, 629.128 στην Ιορδανία, 132.375 στην Αίγυπτο, 1.172.753 στον Λίβανο, και 24.055 αλλού στη Β. Αφρική. Στον αριθμό αυτό δε συμπεριλαμβάνονται πάνω από 270.000 αιτήσεις ασύλου Σύρων στην Ευρώπη, αλλά και χιλιάδες άλλοι πρόσφυγες που έχουν μετεγκατασταθεί σε τρίτες χώρες.

Στο μεταξύ, η χρηματοδότηση του προγράμματος για τους πρόσφυγες της Συρίας αποτελεί ένα εξίσου επείγον ζήτημα. Για το σύνολο του 2015, η Υ.Α. και οι εταίροι της έκαναν έκκληση για 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, ως τα τέλη Ιουνίου, μόνο το ένα τέταρτο της έκκλησης για ανθρωπιστική χρηματοδότηση είχε καλυφθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν νέες μειώσεις στην παροχή επισιτιστικής βοήθειας και παλεύουν να έχουν πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας υπηρεσίες υγείας ή να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Πάνω από διακόσιες χιλιάδες πρόσφυγες έχουν αφιχθεί φέτος στην Ελλάδα, αριθμός που είναι εξαπλάσιος από πέρυσι και μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφύγων σε όλο τον μεσογειακό χώρο μέσα στο 2014, τονίζει η εκπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Μελίσα Φλέμινγκ, σε σημερινή συνέντευξή της σε αυστριακή εφημερίδα.

Οι μεθοδολογίες Crowdsourcing και Crowdfunding μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των αναγκών για υποστήριξη των προσφύγων με τους εξής τρόπους:

 • Συγκέντρωση προσφοράς αγαθών, υπηρεσιών και λοιπών πόρων όπως διάθεση δωματίου ή κατοικίας από πολίτες και νομικά πρόσωπα και match-making με τη ζήτηση σε επίπεδο οργανωμένων κινήσεων ή ΜΚΟ για την άμεση διοχέτευσή τους
 • Δημιουργία συνεργιών μεταξύ των ομάδων υποστήριξης και καλύτερη οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Συγκέντρωση χρημάτων με τη μεθοδολογία του crowdfunding για την υποστήριξη των ομάδων υποστήριξης
 • Πληροφόρηση των ίδιων των προσφύγων (καθώς οι περισσότεροι έχουν εξοπλισμό για σύνδεση στο internet) για σημεία που μπορούν να λάβουν βοήθεια ή για να στέλνουν ανάγκες σε είδη και υπηρεσίες
 • Πληροφόρηση, λογοδοσία, διαφάνεια

Μια τέτοια ψηφιακή υλοποίηση θα μπορέσει να αποτελέσει ένα κοινό σημείο (single point) για καταγραφή αναγκών, διοχέτευση προσφορών και πληροφόρησης όλων, προσφύγων, των οικογενειών τους, των οργανώσεων που τους υποστηρίζουν, των εθελοντών, των πολιτών και επιχειρήσεων που θέλουν να προσφέρουν, της πολιτείας και άλλων θεσμικών φορέων.

Με τη σημερινή τεχνολογία και με σχετικά άμεση υλοποίηση, μπορεί να δημιουργηθεί η ψηφιακή πλατφόρμα υποστήριξης των προσφύγων και να συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της υποστήριξής τους με τη βοήθεια όλης της κοινωνίας.

Η Crowdpolicy πραγματοποιεί επαφές προκειμένου να προσφέρει δωρεάν την τεχνογνωσία και τα εργαλεία της προς αυτή την κατεύθυνση και ενθαρρύνουμε όποιον θέλει να συμμετέχει να επικοινωνήσει μαζί μας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση

 

Ομάδες και κινήσεις αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες αυτή τη στιγμή (05.09.2015)


Για την στήριξη και την φροντίδα των προσφύγων δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή αρκετές ομάδες και συλλογικότητες στην Ελλάδα, προκειμένου να υποδεχθούν τους κατατρεγμένους και να τους εξασφαλίσουν μία καλύτερη ζωή.

 

Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Προσφέρουν ιατρική φροντίδα και διανέμουν είδη πρώτης ανάγκης στους πρόσφυγες που φτάνουν στα Δωδεκάνησα και τη Λέσβο ή συγκεντρώνονται στα σύνορα με την ΠΓΔΜ.  Λειτουργούν τρία πλοία που διενεργούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προσφύγων στη Μεσόγειο. Μέσα στους 4 πρώτους μήνες έχουν διασωθεί από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι. Ενημερωθείτε για τη δράση τους εδώ (www.msf.gr) και κάντε τη δωρεά σας εδώ ( http://www.msf.gr/support/medecins-sans-frontieres )

 

Αγκαλιά (υποδοχή προσφύγων στη Μυτιλήνη)

Μπορεί ο παπα-Στρατής να έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, όμως η προσπάθεια και το έργο που άφησε πίσω του, είναι ενεργό και αποτελεί σανίδα σωτηρίας για τους πρόσφυγες που καταφτάνουν στη Λέσβο.

Αν θέλετε να συμβάλλετε για να μεγαλώσει η Αγκαλιά, ο τραπεζικός της λογαριασμός είναι: Alpha Bank Iban: GR5401405990599002101026620

 

Στέκι Μεταναστών

Βρίσκεται στην οδό Τσαμαδού στα Εξάρχεια και αποτέλεσε σημαντικό φορέα αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες στο Πεδίο του Άρεως. Συγκεντρώνουν τρόφιμα και ρούχα και μπορείτε να τους βρείτε στη διεύθυνση Τσαμαδού 13-15, Εξάρχεια, Αθήνα

Πληροφορίες, Τηλ: 210 3813928

[email protected]

 

Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό

Στην ιστοσελίδα Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις ανάγκες των προσφύγων σε τρόφιμα, ρούχα και άλλα είδη, καθώς και για άλλα θέματα που αφορούν τους πρόσφυγες στη χώρα μας.

 

Help For Refugees In Molyvos

Διεθνής διαδικτυακή καμπάνια στο Facebook που συγκεντρώνει πόρους και είδη ανάγκης. Επισκεφθείτε τη σελίδα τους.

 

Γιατροί του Κόσμου

Αυτή τη στιγμή βοηθούν στη Χίο, στα κέντρα κράτησης μεταναστών και αλλού. Ενημερωθείτε για τις δράσεις τους και πώς μπορείτε να βοηθήσετε ή κάντε μία δωρεά

 

Crowdfunding Lesvos Refugees

Παγκόσμια προσπάθεια για να συγκεντρωθούν 1.000 αγγλικές λίρες για είδη πρώτης ανάγκης στη Λέσβο. Αυτή τη στιγμή έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν 10.000 λίρες. Επισκεφθείτε τη σελίδα τους.

 

Aλληλεγγύη Κως

Μία συγκινητική κίνηση από τους πολίτες του νησιού που συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες στο νησί. Μπορείτε να τους βοηθήσετε παρακολουθώντας την λίστα με όσα χρειάζονται και πηγαίνοντας τους πράγματα.

Πληροφορίες

 

Hot Meals & Basic Supplies for Unsheltered Refugees in Thessaloniki

Μία ακόμα διεθνής καμπάνια για τους πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες

 

Αναφορές

 

Πηγές:

UN Refugee Agency Greece

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Πλατφόρμα Δομημένης Διαβούλευσης Προτάσεων και Ιδεών για τον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου

diavouleysi dimos moschatou tavrou

 

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου, στο πλαίσιο της συνδιαμόρφωσης και της συμμετοχικής ανάδειξης των αναγκών και των προτεραιοτήτων του σε επίπεδο δημοτικών έργων και δράσεων, θέτει σε λειτουργία τον Μηχανισμό Δημόσιας Δομημένης Διαβούλευσης Προτάσεων και Ιδεών προς υλοποίηση.

Ο Μηχανισμός Διαβούλευσης παρέχεται στο ευρύ κοινό μέσω ενός σύγχρονου ψηφιακού εργαλείου, της διαδικτυακής πλατφόρμας που είναι προσβάσιμη στον σύνδεσμο http://hello.crowdapps.net/participation-moschato-tauros/.

Στην πλατφόρμα καλούνται οι πολίτες, οι δημότες του Μοσχάτου – Ταύρου αλλά και οι επιμέρους συλλογικοί φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των, προτεινόμενων από το Δήμο, έργων και δράσεων ή να προτείνουν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις για έργα προς υλοποίηση. Πέραν των προτάσεων, οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού των ήδη αναρτημένων προτάσεων, με στόχο την εκκίνηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου πάνω σε ποικίλλες θεματικές που αφορούν το Δήμο και τις παρεχόμενες προς τους δημότες υπηρεσίες του.

Η πλατφόρμα Διαβούλευσης θα αποτελέσει, επίσης, το κατεξοχήν εργαλείο για τη διαμόρφωση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Έργων και Δράσεων του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2015 – 2020.

Μέσω της πλατφόρμας Διαβούλευσης ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου προωθεί και ενισχύει την συμμετοχικότητα των πολιτών και πάσης φύσεως φορέων, τη λογική της από κοινού διαμόρφωσης των ενεργειών που συνθέτουν την στρατηγική του, ενώ παράλληλα επισπεύδονται οι διαδικασίες συλλογικών αποφάσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων στο Μοσχάτο – Ταύρο.  H ηλεκτρονική πλατφόρμα στηρίζεται σε καινοτομικές & συμμετοχικές τεχνολογίες (Crowdapps http://hello.crowdapps.net/) που προωθούν την ενεργή συμμετοχή πολιτών και συλλογικών φορέων σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου εγκαινιάζει τον συμμετοχικό Μηχανισμό Διαβούλευσης και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν.

O Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, δήλωσε σχετικά: «Με την διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης γίνεται πλέον η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση των ενεργειών και των έργων στο Δήμο μας πιο άμεση από ποτέ. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να διαμορφώνουμε από κοινού τις ενέργειες που συνθέτουν τη στρατηγική μας, ενώ παράλληλα επισπεύδονται οι διαδικασίες των συλλογικών αποφάσεων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων σε Μοσχάτο και Ταύρο. Είμαι σίγουρος ότι θα επισκεφτείτε όλοι την πλατφόρμα διαβούλευσης, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά ότι όλοι μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε έναν Δήμο πρότυπο, με ποιότητα ζωής και ενεργό συμμετοχή


Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://hello.crowdapps.net/participation-moschato-tauros/

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Crowdsourcing and API Economy, Crowd Dialog Europe Helsinki 27.08.2015

Crowdsourcing and API Economy. Innovative business models and case studies that disrupt organizational value chains through open processes and participation
Georgios Karamanolis, Crowdpolicy Co-Founder & CTO/CIO

Crowdsourcing and API Economy. Innovative business models and cases studies that disrupt organizational value chains through open processes and participation from Crowdpolicy


Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

CrowdSourcing, CrowdFunding and CrowdInnovation στο Crowd Dialog Europe στις 27 Αυγούστου στο Ελσίνκι

crowd dialog europe

Meet the crowd – Όλοι οι ειδικοί για Crowdsourcing, Crowdfunding και Crowdinnovation από τα πανεπιστήμια, την πολιτική και την αγορά, εκπρόσωποι από τις 28 χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης, ενώνουν τη γνώση τους στο Crowd Dialog Europe που διοργανώνεται στις 27 Αυγούστου στο Ελσίνκι.

Η Crowdpolicy έχοντας στο core business της τα crowdsourcing, crowdfunding και crowdinnovation, συμμετέχει ενεργά με τους Μιχάλη Ψαλλίδα Managing Director και Γιώργο Καρμανώλη Co-Founder & CTO/CIO, εθνικό εκπρόσωπο στο Crowd Dialog Europe για την Ελλάδα. O κ. Γιώργος Καραμανώλης θα μιλήσει στο Crowd Dialog Europe για

Crowdsourcing and API Economy. Innovative business models and cases studies that disrupt organizational value chains through open processes and participation

crowddialogeukaramanolis

Οι ομιλητές θα αναφερθούν σε πλήθος εφαρμογών των Crowdsourcing, Crowdfunding και Crowdinnovation όπως μικροδανεισμός και χρηματοδότηση, στρατηγικές εξόδου, καινοτομία, big data, νέα business model, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, συνεργατικά μοντέλα ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, εφαρμογές σε επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση και κυβερνήσεις και το disruption του crowd σε παραδοσιακές διαδικασίες και μεθοδολογίες.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των ομιλιών: AGENDA και τους ομιλητές EXPERTS. Τις εργασίες θα ξεκινήσει με ομιλία του ο Επίτροπος της ΕΕ για την Ψηφιακή Οικονομία κος Günther H. Oettinger.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν ειδικούς στο crowd από 25 χώρες της ΕΕ, να μάθουν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις μεθοδολογίες του crowdsourcing για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες των επιχειρήσεών τους και να δουλεύουν πιο γρήγορα και έξυπνα, να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν νέα business models, να αξιοποιήσουν τις μεθοδολογίες του crowd για να εισάγουν καινοτόμες διαδικασίες και προϊόντα  και να λάβουν πρακτικές απαντήσεις από τις 15-λεπτες παρουσιάσεις των ειδικών.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν πάνω από 300 σύνεδροι και 40 experts στο crowd.

Παράλληλα με τις ομιλίες θα υπάρχουν workshop και παράλληλα panel με ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρηματοδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με crowdfunding, μοντέλα πρόβλεψης συμπεριφορών, εργαλεία για ηλεκτρονική δημοκρατία (eDemocracy) και πόλεις, συστήματα πληρωμών και διεθνείς μεταφορές κεφαλαίων.

Μπορείτε να συμμετέχετε αγοράζοντας το εισιτήριό σας από εδώ.

Crowd Dialog Europe  united knowledge  CrowdSourcing  CrowdInnovation  CrowdFunding

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο site της διοργάνωσης http://www.crowddialog.eu/ 

1 2 3 4 14