Παρουσίαση για τα social media  στο πλαίσιο ημερίδας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. H παρουσίαση εστιάζει κυρίως :

  • στον τρόπο συμμετοχής του πολίτη μέσα από τις κοινωνικές πλατφόρμες,  το ρόλο του Δήμοτη
  • στη δυνατότητα βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • σε καλές πρακτικές για το engagement πολιτών
  • σε ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα από τους δήμους (Τεχνολογικές πλατφόρμες, προώθηση τουριστικού, πολιτιστικού περιεχομένου μέσω της wikipedia κ.α )

 

Social media και δημόσια διοίκηση from Karamanolis Giorgos