Η αποτελεσματική λειτουργία της σύγχρονης τοπικής αυτοδιοίκησης είναι συνυφασμένη με τη δημιουργία ενός πλαισίου συμμετοχικής λήψης αποφάσεων (Ανοικτή/Συμμετοχική Δημοκρατία), ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και υποστήριξης δράσεων πληθοπορισμού (crowdsourcing, crowdfunding) με στόχο τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και την τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα.

8016192302_0e9c4b7170_z

 

Οι τεχνολογικές και επιχειρησιακές λύσεις μας :

 1. Υλοποιούν την Νομοθεσία
 2. Αναβαθμίζουν τη σχέση με τους πολίτες – προάγουν και ενισχύουν το δημόσιο έργο
 3. Προάγουν την καινοτομία, την ανάδειξη του τοπικού και ανθρώπινου κεφαλαίου
 4. Δημιουργούν ευκαιρίες χρηματοδότησης για δράσεις και έργα (Δωρεές, Crowdfunding)
 5. Είναι και δημιουργούν καλές πρακτικές σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 6. Είναι εναρμονισμένες με Ευρωπαϊκές Στρατηγικές και Πολιτικές και παγκόσμιες τάσεις 

Η ομάδα μας έχοντας ουσιαστική συμμετοχή σε πρωτοβουλίες ανοιχτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης σε δημόσιο αλλά και ιδιωτικό περιβάλλον από το 2012- είναι σε θέση να σας παρουσιάσει μια σειρά ολοκληρωμένων λύσεων, απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε Φορέα του Δημοσίου και ειδικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Περιφέρειες)

Συγκεκριμένα, σας προτείνουμε δράσεις -τις οποίες έχουν αξιοποιήσει ήδη με μεγάλη επιτυχία ενδεικτικοί Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δήμος Αθηναίων, Καβάλας, Πειραιά, Νέας Σμύρνης, Αντίπαρου, Μοσχάτου-Ταύρου

Ολοκληρωμένη Λύση

Τι θα πετύχουμε

Πλατφόρμα Διαβούλευσης

Screen Shot 2015-11-28 at 15.31.36

 • Ακούμε τους πολίτες
 • Συνδιαμορφώνουμε το επιχειρησιακό σχέδιο
 • Χτίζουμε με τους πολίτες την Περιφέρεια και  Δήμο μας!
Πλατφόρμα Διαχείρισης και συλλογής Δωρεών / Crowdfunding


Screen Shot 2015-11-28 at 15.35.27

 • Συλλογή δωρεών από πολίτες, Φορείς του ιδιωτικού τομέα, απόδημο κλπ  για έργα και δράσεις του δήμου
 • Παροχή υπηρεσίας της πλατφόρμας σε τρίτους ώστε να ανεβάζουν τις δωρέες τους
 • Συμβατή με το ελληνικό και ευρωπαικό θεσμικό πλαίσιο δωρεών Φορέων του Δημόσιου τομέα

Πλατφόρμα Ανοιχτών Δεδομένων και Ανοικτών προϋπολογισμών (Oengine)

Screen Shot 2015-11-28 at 15.33.59

 • Εφαρμόζουμε τη νομοθεσία για τα ανοικτά δεδομένα και για τη real time δημοσιοποίηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού
 • Δημιουργούμε ευκαιρίες χρηματοδότησης καθώς τα opendata ειναι κεντρική πολιτική της Ε.Ε
 • Προάγουμε την Καινοτομία
Πλατφόρμα Παρουσίασης και Διαχείρισης Έργου (PM engine)

Screen Shot 2015-11-28 at 15.38.19

 • Παρουσιάζουμε την επίδραση των έργων στην τοπική οικονομία και κοινωνία με την χρήση διαδραστικών χαρτών
 • Ενημερώνουμε τους πολίτες για την πρόοδο του έργου
 • Οι πολίτες αξιολογούν

Πλατφόρμα Γεωπληροφορίας (Gengine)

Screen Shot 2015-11-28 at 15.39.28

 • Ανάβουμε τα GIS με λύση χαμηλού κόστους!
 • Αποτυπώνουμε τις δράσεις και σημεία ενδιαφέροντος  επάνω στο χάρτη
 • Ζητούμε από τους πολίτες να μας επισημάνουν πρόβληματα/θέματα σε επίπεδο συγκεκριμένης τοποθεσίας
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Χρηματοδότηση από κοινοτικά, εθνικά ή ιδιωτικά funds

Screen Shot 2015-11-28 at 15.51.41

 • Σχεδιάζουμε δράσεις ψηφιακής καινοτομίας οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν!
 • Αποκτούμε πρόσβαση σε Κεφάλαια για τη χρηματοδότηση Έργων & Δράσεων (επιχειρησιακά προγράμματα

 

Πηγή lead photo