Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Ολοκληρωμένες Καινοτόμες Λύσεις για τη σύγχρονη τοπική Αυτοδιοίκηση

Η αποτελεσματική λειτουργία της σύγχρονης τοπικής αυτοδιοίκησης είναι συνυφασμένη με τη δημιουργία ενός πλαισίου συμμετοχικής λήψης αποφάσεων (Ανοικτή/Συμμετοχική Δημοκρατία), ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και υποστήριξης δράσεων πληθοπορισμού (crowdsourcing, crowdfunding) με στόχο τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και την τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα.

8016192302_0e9c4b7170_z

 

Οι τεχνολογικές και επιχειρησιακές λύσεις μας :

 1. Υλοποιούν την Νομοθεσία
 2. Αναβαθμίζουν τη σχέση με τους πολίτες – προάγουν και ενισχύουν το δημόσιο έργο
 3. Προάγουν την καινοτομία, την ανάδειξη του τοπικού και ανθρώπινου κεφαλαίου
 4. Δημιουργούν ευκαιρίες χρηματοδότησης για δράσεις και έργα (Δωρεές, Crowdfunding)
 5. Είναι και δημιουργούν καλές πρακτικές σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 6. Είναι εναρμονισμένες με Ευρωπαϊκές Στρατηγικές και Πολιτικές και παγκόσμιες τάσεις 

Η ομάδα μας έχοντας ουσιαστική συμμετοχή σε πρωτοβουλίες ανοιχτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης σε δημόσιο αλλά και ιδιωτικό περιβάλλον από το 2012- είναι σε θέση να σας παρουσιάσει μια σειρά ολοκληρωμένων λύσεων, απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε Φορέα του Δημοσίου και ειδικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Περιφέρειες)

Συγκεκριμένα, σας προτείνουμε δράσεις -τις οποίες έχουν αξιοποιήσει ήδη με μεγάλη επιτυχία ενδεικτικοί Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δήμος Αθηναίων, Καβάλας, Πειραιά, Νέας Σμύρνης, Αντίπαρου, Μοσχάτου-Ταύρου

Ολοκληρωμένη Λύση

Τι θα πετύχουμε

Πλατφόρμα Διαβούλευσης

Screen Shot 2015-11-28 at 15.31.36

 • Ακούμε τους πολίτες
 • Συνδιαμορφώνουμε το επιχειρησιακό σχέδιο
 • Χτίζουμε με τους πολίτες την Περιφέρεια και  Δήμο μας!
Πλατφόρμα Διαχείρισης και συλλογής Δωρεών / Crowdfunding


Screen Shot 2015-11-28 at 15.35.27

 • Συλλογή δωρεών από πολίτες, Φορείς του ιδιωτικού τομέα, απόδημο κλπ  για έργα και δράσεις του δήμου
 • Παροχή υπηρεσίας της πλατφόρμας σε τρίτους ώστε να ανεβάζουν τις δωρέες τους
 • Συμβατή με το ελληνικό και ευρωπαικό θεσμικό πλαίσιο δωρεών Φορέων του Δημόσιου τομέα

Πλατφόρμα Ανοιχτών Δεδομένων και Ανοικτών προϋπολογισμών (Oengine)

Screen Shot 2015-11-28 at 15.33.59

 • Εφαρμόζουμε τη νομοθεσία για τα ανοικτά δεδομένα και για τη real time δημοσιοποίηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού
 • Δημιουργούμε ευκαιρίες χρηματοδότησης καθώς τα opendata ειναι κεντρική πολιτική της Ε.Ε
 • Προάγουμε την Καινοτομία
Πλατφόρμα Παρουσίασης και Διαχείρισης Έργου (PM engine)

Screen Shot 2015-11-28 at 15.38.19

 • Παρουσιάζουμε την επίδραση των έργων στην τοπική οικονομία και κοινωνία με την χρήση διαδραστικών χαρτών
 • Ενημερώνουμε τους πολίτες για την πρόοδο του έργου
 • Οι πολίτες αξιολογούν

Πλατφόρμα Γεωπληροφορίας (Gengine)

Screen Shot 2015-11-28 at 15.39.28

 • Ανάβουμε τα GIS με λύση χαμηλού κόστους!
 • Αποτυπώνουμε τις δράσεις και σημεία ενδιαφέροντος  επάνω στο χάρτη
 • Ζητούμε από τους πολίτες να μας επισημάνουν πρόβληματα/θέματα σε επίπεδο συγκεκριμένης τοποθεσίας
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Χρηματοδότηση από κοινοτικά, εθνικά ή ιδιωτικά funds

Screen Shot 2015-11-28 at 15.51.41

 • Σχεδιάζουμε δράσεις ψηφιακής καινοτομίας οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν!
 • Αποκτούμε πρόσβαση σε Κεφάλαια για τη χρηματοδότηση Έργων & Δράσεων (επιχειρησιακά προγράμματα

 

Πηγή lead photo

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Παρουσίαση του Γ. Καραμανώλη σε εκδήλωση στην Κύπρο με Θέμα «Καινοτομώντας με Ανοιχτά Δεδομένα» στο πλαίσιο της ημερίδας «Διαθέτω Δεδομένα – Προωθώ την Διαφάνεια, Συμβάλλω στην Ανάπτυξη».

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Οικονομικών Κύπρου, η ημερίδα με τίτλο «Διαθέτω Δεδομένα – Προωθώ την Διαφάνεια, Συμβάλλω στην Ανάπτυξη». Η ημερίδα, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, κου Κωνσταντίνου Πετρίδη, αποσκοπούσε στην προετοιμασία των διαφόρων Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας για την καταγραφή και στην συνέχεια δημοσίευση των δεδομένων τους για περαιτέρω χρήση στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων www.data.gov.cy.

G-KaramanolisΗ ενέργεια υλοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια της πρώτης δράσης του έργου «Υποστήριξη των φορέων του Δημόσιου Τομέα στην Υλοποίηση της Αναθεωρημένης Οδηγίας 2013/37/ΕΕ και Προώθηση της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα». Πρόκειται για έργο του οποίου η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε εξ’ ολοκλήρου από την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωτοβουλία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, και διεκπεραιώνεται από τον οίκο Deloitte, στα πλαίσια της πρακτικής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/37/ΕΕ. Η εν λόγω Οδηγία παρέχει το νομικό πλαίσιο που διέπει την περαιτέρω χρήση των δεδομένων του δημόσιου τομέα για τη διασφάλιση της διαφανούς, δίκαιης και αμερόληπτης περαιτέρω χρήσης τους.

Το όλο έργο περιλαμβάνει δύο κύριες δράσεις:

 • Η πρώτη απευθύνεται σε όλα τα Υπουργεία/ Τμήματα/ Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα που αφού τύχουν της κατάλληλης εκπαίδευσης, θα έχουν την υποχρέωση να καταγράψουν τις πληροφορίες που κατέχουν και να τις δημοσιεύσουν στην εθνική πύλη ανοικτών δεδομένων www.data.gov.cy, ενώ
 • η δεύτερη περιλαμβάνει δραστηριότητες δημοσιότητας για προώθηση της περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του δημόσιου τομέα σε 3 ομάδες στόχους: τον δημόσιο τομέα, το κοινό και τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό ο Γιώργος Καραμανώλης (Co-Founder, CTO/CIO της Crowdpolicy), βασικό στέλεχος της ομάδας σχεδιασμού και υλοποίησης των πρωτοβουλιών Ανοιχτής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα την περίοδο 2009-2012 και εν συνέχεια συνιδρυτής της Crowdpolicy, παρέθεσε την επαγγελματική του εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα Αξιοποίησης και Καινοτομίας με χρήση Ανοιχτών Δεδομένων, καθώς και επιτυχημένα παραδείγματα από την ελληνική αγορά.

Cyprus Innovating with Open Data from Crowdpolicy

 

Για να δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου και τις παρουσιάσεις όλων των ομιλητών κάντε click εδώ.

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Have a killer business idea? Stop making assumptions and start making money!

Many people around us have lots of ideas but few of them are able to successfully execute that one idea that makes all the difference. Yet, idea execution has always been the key to starting a successful business.

If you are fortunate enough to have found that killer idea, the best way to start is to make your MVP (abbreviation of Minimum Viable Product).

A MVP has just those core features that allow the product to be deployed, and no more. The product is typically deployed to a subset of possible customers, such as early adopters that are thought to be more forgiving, more likely to give feedback, and able to grasp a product vision from an early prototype or marketing information. (Source: Wikipedia)

makeyourMVP

In this context, we are about to launch the www.makeyourMVP.com platform, providing a crowdsourced business ecosystem for developing, validating and financing your business Ideas. This platform provides all the necessary methodologies and tools, business and technical-wise, to create a rapid prototype of your idea as means of validating your idea and start your entrepreneurial journey.

 

For more information view the following presentation or contact us directly via email: hello[@]crowdpolicy.com

Crowdpolicy Platform | www.makeyourMVP.com from Crowdpolicy

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Συμμετοχή της Crowdpolicy στο Capital+Vision 2015 / Open innovation for SMEs

unnamed

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου Capital+Vision 2015 σας προσκαλεί σε εκδήλωση με θέμα ανοιχτή καινοτομία & ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων μέσα από την έρευνα.

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθεί και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για επιχειρηματίες Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες. Το  πρόγραμμα Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες βοηθά φιλόδοξους Ευρωπαίους Επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσουν και/ή να διευθύνουν με επιτυχία μία μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12:30 – 2:30 μμ στην αίθουσα Σπέτσες στο ξενοδοχείο ATHENS LEDRA HOTEL

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν

1. Δρ.Μαρία Γιαννακούρου – Επικεφαλής έρευνας, Ακαδημία Επιχειρηματικότητας
2. Γιώργος Καραμανώλης – Co-Founder & CTO/CIO, Crowdpolicy
3. Alessandro Carbone – Επικεφαλής κοινωνικής καινοτομίας, Ακαδημία Επιχειρηματικότητας
4. Αλίκη Αναγνώστη – Επικεφαλής Συνεργασιών, Ακαδημία Επιχειρηματικότητας

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Στέλλα Κάσδαγλη

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Παρουσίαση αποτελεσμάτων της δράσης CROWDHACKATHON | INNOVATING WITH OPENDATA #transport στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29/10 η παρουσίαση της δράσης CROWDHACKATHON INNOVATING WITH OPENDATA #transport στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα αποτελέσματα του Μαραθωνίου Ανάπτυξης Εφαρμογών με αξιοποίηση ανοιχτών δεδομένων για τις Μεταφορές, παρουσία της Γ.Γ. Μεταφορών κας Θ. Πέρκα, του Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης κου Γ. Τζιάλλα και της Διοίκησης του ΟΑΣΑ.

Στην παρουσίαση έγινε ουσιαστική παρέμβαση στη δημόσια συζήτηση για θέματα ανοικτών δεδομένων, ψηφιακής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και στη διάδοση καλών πρακτικών μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα που βασίζονται στη συμμετοχή-ενεργοποίηση του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου της Χώρας μας.

Το CROWDHACKATHON INNOVATING WITH OPENDATA #transport πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Ιουλίου 2015 στο InnovAthens με πρωτοβουλία των Συγκοινωνιών Αθηνών (Όμιλος ΟΑΣΑ) και υλοποιήθηκε από την εταιρία καινοτομίας Crowdpolicy με την υποστήριξη της Google. Η διοργάνωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, Τομέας Μεταφορών & Δικτύων, ενώ υποστηρίχθηκε από πλήθος ενώσεων, συλλογικών φορέων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

trans

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω δράση συμμετείχαν συνολικά 130 developers σε 25 ομάδες –νέοι επιχειρηματίες, προγραμματιστές, αναλυτές, μηχανικοί, designers, business consultants, επαγγελματίες και φοιτητές, οι οποίοι σε λιγότερο από 30 ώρες ανέπτυξαν εφαρμογές γύρω από τις μεταφορές, τα ανοιχτά δεδομένα και τη βελτίωση των υπηρεσιών με συμμετοχικές διαδικασίες.

Η συμμετοχή του πλήθους, η ανταποδοτική λειτουργία και η κοινωνική αλληλεγγύη κυριάρχησαν ως ιδέες, ενώ μεταξύ των εφαρμογών αναπτύχθηκε και ένα παιχνίδι που βοηθά στην όλο και μεγαλύτερη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών. Ο ενθουσιασμός και η δυναμική που αναπτύχθηκε καθιστούν το Crowdhackathon τη μεγαλύτερη δράση εφαρμοσμένης κοινωνικής και επιχειρηματικής καινοτομίας στη χώρα, δίνοντας την καλύτερη απάντηση της δημιουργικής Ελλάδας στις δύσκολες στιγμές που περνάει η Χώρα μας.

Μέσα από τέτοιες συμμετοχικές διαδικασίες, κινητοποιείται το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο, ενισχύεται η δημιουργία και η νεανική επιχειρηματικότητα, προωθείται η καινοτομία με τελικό αποτέλεσμα την ενεργό συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Παράλληλα, η κοινωνική διάσταση των ιδεών και η γενικότερη φιλοσοφία των ανοιχτών δεδομένων, συμβάλει ενεργά στην κοινωνική αλληλεγγύη, η οποία αποτελεί αναγκαίο ζητούμενο στις μέρες μας. Οι έξι νικήτριες ομάδες του διαγωνισμού καθώς και σύντομη περιγραφή της ιδέας που υλοποιήσαν και εκ νέου παρουσίασαν στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών, είναι οι κάτωθι:

 1. Ex Machina: Μετατρέπει το λεωφορείο και κάθε μεταφορικό μέσα σε πλατφόρμα διάθεσης υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (όπως ενημέρωση, διασκέδαση) και βασίζεται στη χρήση κινητών τηλεφώνων.
 2. 10Coders: Mobile εφαρμογή μέσω της οποίας επισκέπτες μιας πόλης (αρχικά στην Αθήνα, μελλοντικά και σε άλλες περιοχές) ανακαλύπτουν διαδρομές που έχουν καταχωρήσει άλλοι χρήστες (crowdsourcing)
 3. Definiens: Μια cross-platform εφαρμογή, όπου οι χρήστες κερδίζουν πόντους είτε απαντώντας σε ερωτήσεις, είτε παρακολουθώντας διαφημίσεις, είτε δημοσιεύοντας σε κοινωνικά δίκτυα.
 4. Con.TRAN.S.S.: Επιλύει το πρόβλημα της ενημέρωσης στο χρήστη-επιβάτη, που θέλει να γνωρίζει τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης του μέσου μεταφοράς (λεωφορείο-τρόλεϊ). Όσον αφορά τους οδηγούς και τον ΟΑΣΑ, η εφαρμογή βοηθάει στην καταγραφή προβλημάτων.
 5. Κawai-developers: Είναι ένα puzzle game που ο χρήστης καλείται να κερδίζει πόντους ταιριάζοντας ίδια μέσα μαζικής μεταφοράς. Κατά την είσοδο σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς των συγκοινωνιών Αθηνών δίνεται ή αναβαθμίζεται ένα εργαλείο – bonus που βοηθάει στο παιχνίδι του χρήστη.
 6. Transit Rush: Mία εφαρμογή η οποία ως σκοπό έχει να ενεργοποιήσει εθελοντές. Κάποιος πολίτης με ειδικές ανάγκες μπορεί να δηλώσει ότι θέλει να μεταβεί σε ένα συγκεκριμένο μέρος μέσα σε κάποια χρονικά περιθώρια.

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων συμβάλλει ενεργά στην υποστήριξη και το σχεδιασμό δράσεων για την προώθηση των ανοικτών δεδομένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία. Στόχος αποτελεί η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών βασισμένων στην ευρωπαϊκή κουλτούρα των ανοιχτών δεδομένων και παράλληλα η ενίσχυση της νεανικής και όχι μόνο επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και προϊόντων που έχουν διεθνή προσανατολισμό. Σε αυτή την κατεύθυνση ειναι ενεργός υποστηρικτής της δράσης Crowdhackathon η οποία εφαρμόζεται σε τομείς της Κοινωνίας και της Οικονομίας και αποτελεί καινοτόμο διαδικασία για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας μας.

Crowdpolicy-transport

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο http://www.crowdhackathon.com. Σημειώνεται οτι ο κώδικας για όλες τις εφαρμογές, με βάση άλλωστε το πλαίσιο της διοργάνωσης, έχει ήδη αναρτηθεί σε δημόσιο αποθετήριο, στη διεύθυνση https://github.com/crowdhackathon-transport, και οι εφαρμογές μπορούν να αξιοποιηθούν ελεύθερα από ενδιαφερόμενους Φορείς του δημοσιου και ιδιωτικού τομέα.

 

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Crowdhackathon #transport – Παρουσίαση στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Πρόσκληση για συμμετοχή στην παρουσίαση αποτελεσμάτων του CROWDHACKATHON INNOVATING WITH OPENDATA #transport και συζήτηση για θέματα ανοικτών δεδομένων, ψηφιακής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και καλές πρακτικές με την συμμετοχή των πολιτών.

slider-02-02-smaller

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στη συνάντηση εργασίας που θα γίνει την Πέμπτη 29/10 στο Υπουργείο Μεταφορών και στοχεύει στην παρουσίαση αποτελεσμάτων του CROWDHACKATHON INNOVATING WITH OPENDATA #transport και τη συνεισφορά στη δημόσια συζήτηση για θέματα ανοικτών δεδομένων, ψηφιακής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και στη διάδοση καλών πρακτικών μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα που βασίζονται στη συμμετοχή και ενεργοποίηση των πολιτών και των νέων.

Το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου 2015 οι Συγκοινωνίες Αθηνών, Όμιλος ΟΑΣΑ (www.oasa.gr), η εταιρία καινοτομίας Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com) και ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων INNOVATHENS (www.innovathens), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, Τομέας Μεταφορών & Δικτύων (www.yme.gr) , διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία και για πρώτη φορά διήμερο μαραθώνιο προγραμματισμού – crowdhackathon – με θέμα την υλοποίηση εφαρμογών, αξιοποιώντας ανοικτά δεδομένα (open data).

Στο Crowdhackathon Innovating with Opendata #transport συμμετείχαν 130 developers σε 25 ομάδες –νέοι επιχειρηματίες, προγραμματιστές, αναλυτές, μηχανικοί, designers, business consultants, επαγγελματίες και φοιτητές, οι οποίοι σε λιγότερο από 30 ώρες ανέπτυξαν εφαρμογές γύρω από τις μεταφορές, τα ανοιχτά δεδομένα και τη βελτίωση των υπηρεσιών με συμμετοχικές διαδικασίες.

Οι έξι νικήτριες ομάδες του διαγωνισμού καθώς και σύντομη περιγραφή της ιδέας που υλοποιήσαν και πρόκειται να παρουσιάσουν εκ νέου, είναι οι κάτωθι:

 • Ex Machina: Μετατρέπει το λεωφορείο και κάθε μεταφορικό μέσα σε πλατφόρμα διάθεσης υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (όπως ενημέρωση, διασκέδαση) και βασίζεται στη χρήση κινητών τηλεφώνων.
 • 10Coders: Mobile εφαρμογή μέσω της οποίας επισκέπτες μιας πόλης (αρχικά στην Αθήνα, μελλοντικά και σε άλλες περιοχές) ανακαλύπτουν διαδρομές που έχουν καταχωρήσει άλλοι χρήστες (crowdsourcing)
 • Definiens: Μια cross platform εφαρμογή, όπου οι χρήστες κερδίζουν πόντους είτε απαντώντας σε ερωτήσεις, είτε παρακολουθώντας διαφημίσεις, είτε δημοσιεύοντας σε κοινωνικά δίκτυα.
 • TRAN.S.S.: Επιλύει το πρόβλημα της ενημέρωσης στο χρήστη- επιβάτη, που θέλει να γνωρίζει τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης του μέσου μεταφοράς (λεωφορείο-τρόλεϊ). Όσον αφορά τους οδηγούς και τον ΟΑΣΑ, η εφαρμογή βοηθάει στην καταγραφή προβλημάτων.
 • Κawai-developers: Είναι ένα puzzle game που ο χρήστης καλείται να κερδίζει πόντους ταιριάζοντας ίδια μέσα μαζικής μεταφοράς. Κατά την είσοδο σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς των συγκοινωνιών Αθηνών δίνεται ή αναβαθμίζεται ένα εργαλείο – bonus που βοηθάει στο παιχνίδι του χρήστη.
 • Transit Rush: Mία εφαρμογή η οποία ως σκοπό έχει να ενεργοποιήσει εθελοντές. Κάποιος πολίτης με ειδικές ανάγκες μπορεί να δηλώσει ότι θέλει να μεταβεί σε ένα συγκεκριμένο μέρος μέσα σε κάποια χρονικά περιθώρια.

 

Δομή Προγράμματος

Ημερομηνία & Ώρα

 • Πέμπτη 29/10, 13:00 – 15:00

Μέρος

 • Υπουργείο Μεταφορών, Αναστάσεως 2, Παπάγος Χολαργός 156 69 (Πρόσβαση μετρό Εθνικής Άμυνας) – Αμφιθέατρο

Δομή προγράμματος :

 • Εισαγωγή – Χαιρετισμοί
 • Παρουσιάσεις εφαρμογών ομάδων CROWDHACKATHON #transport
 • Ελεύθερη συζήτηση για δράσεις καινοτομίας σχετικές με τα ανοικτά δεδομένα και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Στηρίζουμε InnovAthens στα Bravo Sustainability Awards

Το InnovAthens, ο κόμβος Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, αποτελεί μία από τις 3 υποψήφιες πρακτικές του Δήμου στο πλαίσιο των Bravo Sustainability Awards, στην κατηγορία Bravo Market!

Εμείς ως Crowdpolicy -όντας τεχνικοί σύμβουλοι της Τεχνόπολης- είμαστε περήφανοι για τη μέχρι τώρα πορεία του InnovAthens και σας καλούμε να στηρίξετε την εν λόγω υποψηφιότητα κάνοντας click εδώ.

Η αποστολή του InnovAthens είναι να δημιουργήσει έναν κεντρικό κόμβο καινοτομίας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το InnovAthens λειτουργεί ως ένα κέντρο υποστήριξης για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στο κέντρο της Αθήνας. Έχει περίπου 600.000 επισκέπτες το χρόνο και έχει ένα ειδικό συμβολισμό σε σχέση με τη βιομηχανική ανάπτυξη και τον πολιτισμό. Ο χώρος είναι ανοιχτός για όλους τους νέους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες της αγοράς, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Το INNOVATHENS δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, για να προσφέρει στους ανήσυχους και δημιουργικούς ανθρώπους την ευκαιρία να επωφεληθούν από υψηλού επιπέδου προσφερόμενες υπηρεσίες υποστήριξης και να δημιουργήσουν ή να εξελίξουν τη δική τους επιχείρηση παραγωγής και προσφοράς καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Δημιουργούνται, έτσι, νέες ευκαιρίες απασχόλησης στην πρωτεύουσα της Ελλάδας και της γύρω περιοχής.

 

practice_sg2020_1436870856_good_practice

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Crowdsourcing for Crowdhackathons!

Χρειαζόμαστε το δικό σας feedback!

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Open Parliament Cyprus is coming! Are you ready for Open Democracy?

Power-to-the-peopleCrowdpolicy PCC, having successfully launched and supported Vouliwatch.gr in Greece, is proud to announce the deployment of Open Parliament Cyprus (OPC), an Open Innovation platform for Cyprus.

OPC is an initiative of Makewaves, a Cyprus based NGO, and is supported in its efforts by the Greek Parliament Watch Platform (Vouliwatch.gr) and CrowdPolicy, as the strategic Technology and Innovation Partner. The project has received a grant by the Erasmus+ program and the first kick-off meeting is scheduled for November.

The purpose of OPC is to promote public dialogue, to enhance accountability and transparency in politics and to empower the participation of young cypriots in politics. The rationale is to tackle the dissatisfaction with politics, the mistrust in institutions and politicians and the falling interest in politics.

The main features of the upcoming state-of-the-art OPC web-based platform will be:

 • Public questioning feature (“Ask your Member of Parliament | MP ” / or Member of European Parliament | MEP): In a moderated platform, citizens shall be able to ask questions and receive public replies by MP’s and MEP’s.
 • Votewatch feature: This application shall allow users to keep an eye on the voting behavior of each MP while informing the public on the details and background information of each legislation put forward for voting.
 • “Crowdsourcing legislation” and parliamentary control feature (“Share ideas, experiences and make proposals”): Citizens will be able to publicize their experiences, ideas or proposals either at a national and international level. The community of users will be able to provide comments and even rate these opinions.
 • “Policy Monitor” feature (“compare party positions”): The Policy Monitor is a digital tool which allows the platform users to learn about and compare what the main political parties’ positions are on given issues. It will also give them the opportunity to comment on these positions and suggest to political parties different approaches.
 • “Open Data” feature: In the OPC platform, certain data such as: the number of questions and answers by civilians and MPs/MEPs, the type and number of parliament debates on issues raised within the platform, statistics regarding the questions and answers response rate, the different policies sectors, etc. shall be freely available to everyone to use and republish.

Furthermore, additional innovative aspects of the OPC platform are the integration and joint actions of similar international or local web based platforms, the active participate of civilians in debates etc. The development of the platform will be based on the Crowd Innovation Toolkit, developed by Crowdpolicy to support Private and Public Sector organizations.

In the context of this new initiative the Co-Founder & CTO/CIO of Crowdpolicy George Karamanolis stated:

 “Having a robust experience in crowdsourcing, we are excited to participate in the OPC initiative by providing our expertise in advanced ICT solutions and consulting for open innovation. Furthermore, driven by our mission to bridge the gap between organizations and the crowd, we would like to invite all parties interested in the development of similar platforms (full platform or specific modules) in other countries/cities to contact us for further details and support.”

 

Crowdpolicy Company Profile

Crowdpolicy PCC was founded in 2012 in Athens and is active in the consultation, design and development of innovative solutions for the Private and Public sectors by utilizing crowdsourcing methods and techniques. Since 2012, Crowdpolicy has successfully accomplished more than 100 complex projects. A recent example is synathina platform for Municipality of Athens; Synathina is a crowdsourcing platform for groups working on projects to improve life and services in the city of Athens. (www.synathina.gr). Crowdpolicy has developed the concept that has been awarded 1m euros as a Winner in “Bloomberg Mayors Challenge 2014” (http://goo.gl/rBuovx). Additionally, Company’s founders have also lead large-scale open government and transparency projects for the Greek public sector (https://diavgeia.gov.gr/en, http://www.opengov.gr/en/ and other initiatives described at http://ogp.opengov.gr/ ). The company’s services can be summarized as follows: Open and Digital Innovation Actions Coordination, Crowdhackathons, Project Management Applications and Services through Crowdsourcing Techniques and Methodologies (PM Engine), Creation of added value services concerning organizations’ data (Opendata | Enrichment | APIs Creation), Community Building (Citylabs | Innovation hubs), Business Consulting for Funded Projects.

 

For more info visit: 

 

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

SETE Tourism crowdhackathon 17-18 Οκτωβρίου

SETE Tourism crowdhackathon – To post γίνεται update συνεχώς με νέο υλικό!

12043101_890862230992029_4546780086762410169_n (1)

Το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Innovathens το SETE Tourism crowdhackathon, ένας μαραθώνιος υλοποίησης εφαρμογών για τον τουρισμό με αξιοποίηση ανοιχτών δεδομένων. Το SETE Tourism crowdhackathon διοργανώθηκε από τον SETE και την Crowdpolicy. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις θεματικές ενότητες, το πλαίσιο του διαγωνισμού, τα βραβεία και όλο το υλικό προετοιμασίας στον δικτυακό τόπο www.crowdhackathon.com/tourism . Παράλληλα με τον διαγωνισμό και επειδή υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον, πραγματοποιήθηκε το workshop opendata tech4all με θέμα τα ανοιχτά δεδομένα.

Στο SETE Tourism crowdhackathon συμμετείχαν 24 διαφορετικές  ομάδες, αποτελούμενες από προγραμματιστές, αναλυτές, designers, ειδικοί στην επικοινωνία και το marketing, φοιτητές και επαγγελματίες, αναπτύσσοντας καινοτόμες εφαρμογές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Τουρισμού στην Ελλάδα. Όλοι οι συμμετέχοντες, έχοντας στη διάθεση τους λιγότερο από 36 ώρες, κλήθηκαν να σχεδιάσουν και να παράξουν εφαρμογές σχετικές με τον κλάδο του τουρισμού.  Σ’αυτή τη προσπάθεια συμμετείχαν 35 μέντορες, οι οποίοι παρείχαν βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλες τις διαγωνιζόμενες ομάδες, προκειμένου να υλοποιηθούν καινοτόμες λειτουργικές εφαρμογές.

Οι διαγωνιζόμενοι άρχισαν να καταφθάνουν στις εγκαταστάσεις του Innovathens τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, με την προσέλευση να ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες μας και την απόδοση των ομάδων να δυσκολεύει το έργο της κριτικής επιτροπής.

tourism-all

Περιγραφή του πλαισίου συμμετοχής και της μεθοδολογίας από τον Γιώργο Καραμανώλη, Co-Founder & CTO/CIO Crowdpolicy

 

Την Κυριακή το βράδυ ανακοινώθηκαν οι επτά νικητές του διαγωνισμού:

1η θέση: SmartXplorer

2η θέση: Hot city

3:θέση: RSK Project

4η θέση: Hopwave

5η θέση: Caribou -Xaplostra

6η θέση: The greek way

7η θέση: Journey Post

Στη συνέχεια ακολουθεί περιγραφή της κάθε εφαρμογής: 

SmartXplorer

Υλοποίησε ένα πληροφοριακό δίκτυο, βασισμένο στην εκτεταμένη χρήση Beacons, ένα είδος τεχνολογίας μικρο-εντοπισμού  χαμηλού κόστους   που    χρησιμοποιεί διεπαφές Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης.ο δίκτυο αυτό μεταδίδει σήματα, τα οποία μπορούν να λάβουν  και να ερμηνεύσουν οι «έξυπνες» συσκευές, παρέχοντας ειδοποιήσεις βάσει περιεχομένου, χαρτογραφώντας την περιοχή και   κατευθύνοντας τον τουρίστα – ανάλογα με τις προτιμήσεις του.

 

Hot city

Η εφαρμογή μπορεί να «διαβάσει» ένα χάρτη, οποιονδήποτε χάρτη, υποδεικνύοντας στο χρήστη τα πλέον δραστήρια σημεία μίας πόλης/περιοχής σε πραγματικό χρόνο, καθοδηγώντας τον εκεί που διασκεδάζουν οι ντόπιοι.

 

RSK Project

Αναζητώντας τις παραδόσεις και τα όμορφα τοπία της ελληνικής επαρχίας, η εφαρμογή αυτή μας προτρέπει να κάνουμε διακοπές στο χωρίο, παρέχοντας για κάθε προορισμό σχεδόν οποιαδήποτε πληροφορία κυκλοφορεί στο  Διαδίκτυο  δημιουργώντας σε πραγματικό χρόνο ένα «mini-site» για τον κάθε προορισμό.

 

Hopwave

Η εφαρμογή επιλύει το πρόβλημα της εύρεσης δρομολογίων πλοίων (ή άλλων μέσων) στις άγονες γραμμές. Γραφικά νησιά, όμορφες και παρθένες  παραλίες,  η ομορφιά    κρύβεται σε   κάθε  νησί της Ελλάδας – μεγάλο ή μικρό –   και η εφαρμογή της Hopwave θα σας βοηθήσει να  την ανακαλύψετε.

 

CARIBOU

Εφαρμογή που επιτρέπει να κάνει κάποιος booking ξαπλώστρα σε παραλία , λύνοντας το πρόβλημα της μεταφοράς πολλών πραγμάτων από το σπίτι όταν πηγαίνεις για μπάνιο .

 

The Greek Way

Ένα «organizer» το οποίο βοηθά να διοργανώσετε ένα ολοκληρωμένο ταξίδι και το σημαντικότερο: σας υπενθυμίζει τι  χρειάζεται να πάρετε μαζί σας, προκειμένου να μην σας λείψει τίποτα κατά τη διάρκεια των διακοπών  (είτε είστε μόνος, είτε με την οικογένεια)

 

JourneyPost

Δημιουργία ενός ψηφιακού ξεναγού με τη χρήση ανοιχτών δεδομένων, η οποία διαθέτει «cognitive» χαρακτηριστικά, δημιουργώντας ιδανικούς περιπάτους και τουριστικές εμπειρίες με το πάτημα λίγων πλήκτρων.ας λείψει κατά τη διάρκεια των διακοπών .

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους για τη παρουσία τους το διήμερο και ειδικότερα

 • τους χορηγούς και υποστηρικτές για όλο το προσφερόμενο υλικό και την υποστήριξη
 • τους διαγωνιζόμενους για τη προσπάθεια να δημιουργήσουν καινοτόμες εφαρμογές
 • τους εθελοντές για την πολύτιμη βοήθειά τους στην υλοποίηση του διαγωνισμού
 • τους μέντορες για την ενεργή και δημιουργική συμβολή τους στην ανάπτυξη των εφαρμογών
 • τους κριτές για τη συμβολή τους στην επιβράβευση των καλύτερων ιδεών

και όλους όσους συνέβαλαν ώστε ο διήμερος διαγωνισμός SETE Tourism Crowdhackathon να αποτελέσει μια τεράστια επιτυχία  για τον κλάδο του τουρισμού!

tourism-all

Έναρξη του SETE Tourism crowdhackathon – Πλαίσιο συμμετοχής και μεθοδολογία από τον Γιώργο Καραμανώλη, Co-Founder & CTO/CIO Crowdpolicy.

Sponsors-15

workshop2

Workshop opendata tech4all

workshop1

Workshop opendata tech4all

coding3

Developing

coding2

Developing

coding1

Developing

cp-ethelontes

Η ομάδα διοργάνωσης, από την Crowdpolicy, τον SETE καθώς και εθελοντές

all2

Έναρξη

ethelontes

Εθελοντές

kritiki

Η επιτροπή αξιολόγησης

vraveia

Λίγο πριν την ανακοίνωση των βραβείων

Περισσότερα:

Presentations

1st place ( SmartXplorer)

SETE Tourism Crowdhackathon 1st winner (SmartXplorer) from Crowdpolicy

 

2nd place (Hot city)

SETE Tourism crowdhackathon 2nd winner (Hot city) from Crowdpolicy

 

3rd place (RSK-Project)

SETE Tourism Crowdhackathon 3rd winner (RSK-Project) from Crowdpolicy

 

5th place

SETE Tourism Crowdhackathon 5th winner (Caribou) from Crowdpolicy

 

6th place

SETE Tourism Crowdhackathon 6th winner (BAZINGA) from Crowdpolicy

Οι υπόλοιπες ομάδες

Videos

Alpha TV Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 18 Οκτωβρίου (στο 32:12). Πατήστε εδώ.

Πλαίσιο συμμετοχής

crowdhackathon process 17 & 18 october 2015 Karamanolis George from Crowdpolicy

 

 

Workshop opendata tech4all

 • Γιάννης Γιανναράκης, Γενικός Διευθυντής  ΣΕΚΕΕ

SETE Tourism crowdhackathon Workshop opendata tech4all (giannarakis) from Crowdpolicy
 • Η νέα ψηφιακή οικονομία των APIs και των opendata και η επίδραση στον Τουρισμό
   1. Kαραμανώλης Γιώργος, CTO of CROWDPOLICY
   2. Ρούτσης Φώτης – Τίτλος:”Ανοιχτά Δεδομένα: Η διεθνής διάσταση”, Certified Trainer, ODI Athens Node

SETE Tourism crowdhackathon Workshop opendata tech4al (Routsis) from Crowdpolicy

 

 • Σχεδιασμός Ταυτότητας Προορισμών – Η Περίπτωση της Πελοποννήσου”. Βαρελάς Σωτήριος –  Ειδικός Σύμβουλος Περιφέρειας Πελοποννήσου

SETE Tourism crowdhackathon Workshop opendata tech4al (Varelas) from Crowdpolicy

 

 

 • Χρήσιμα εργαλεία –  Tourism Best practices
   1. Θεοχάρης Μιχαϊλίδης: Καλές πρακτικές cloud εργαλείων για  μικρές τουριστικές επιχειρήσεις
   2. Σκιάνης Γιάννης, Παρουσίαση του Cartodb.com και εργαλείων ανοικτών δεδομένων

SETE Tourism crowdhackathon Workshop opendata tech4all (Theoxaris) from Crowdpolicy

 

SETE Tourism crowdhackathon Workshop opendata tech4all (skianis) from Crowdpolicy

 

 • Ανοικτός Τουρισμός – Open Tourism,  Η περίπτωση μιας πόλης, Πάζιος Γιάννης, Crowdpolicy Geographer, OpenTourism Kalamata project manager

SETE Tourism crowdhackathon Workshop opendata tech4all (Pazios Giannis) from Crowdpolicy

 

 •   Θεραπευτικός Τουρισμός με κοινότητες, δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής καινοτομίας – Αλέξανδρος Οικονόμου (ΕΔΡΑ)

SETE Tourism crowdhackathon (Oikonomou-edra) from Crowdpolicy

 

 • Πλατφόρμες και πλαίσιο συμμετοχικής λήψης αποφάσεων, policy making – Η περίπτωση του Vouliwatch, Στέφανος Λουκόπουλος – managing director του Vouliwatch

SETE Tourism crowdhackathon Workshop opendata tech4all (Loukopoulos) from Crowdpolicy

 

 • Οpendata και Βήματα για δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς- Δέσποινα Δούρου, Νομοθετικό και Πλαίσιο Πολιτικής / Γενική Έρευνα

SETE Tourism crowdhackathon (Δούρου) from Crowdpolicy