Τα «σκήπτρα» της διαφθοράς στις υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης, υγείας και πολεοδομίες

  

Υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης, υπηρεσίες υγείας και πολεοδομίες κατέχουν τα «σκήπτρα» της διαφθοράς στη χώρα, ακολουθούμενες από τα ασφαλιστικά ταμεία και τις υπηρεσίες διαχείρισης περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το 2011 που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Οι υποθέσεις που ελέγχθηκαν από το Γενικό Επιθεωρητή

Όπως καταγράφεται στην έκθεση, μεταξύ των 1.403 υποθέσεων που εξετάστηκαν από το Γενικό Επιθεωρητή, πέρσι όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η οικονομική διαχείριση αποτέλεσε το βασικό περιεχόμενο των περισσοτέρων (44%), ακολουθούμενη από υποθέσεις που αφορούν πολεοδομικά (9%) και περιβαλλοντικά (3,5%) ζητήματα, υπηρεσίες υγείας (11,9%) και ασφαλιστικά ταμεία (6,1%).

Η μεταφορά πολλών αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είχε ως συνέπεια η πλειονότητα των υποθέσεων που εξετάσθηκαν (33,1%) να αφορά δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις, το 24,2% δημόσιες υπηρεσίες, το 9,3% εποπτευόμενους ιδιωτικούς φορείς και το 7,8% περιφέρειες.

Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή και το 2011 στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αττική σε ό,τι αφορά τους δήμους και τις λοιπές υπηρεσίες –υπουργεία και λοιπές κρατικές δομές.

Σε επίπεδο υποθέσεων ανά 100.000 κατοίκους, τα πρωτεία κατέχουν η Περιφέρεια Ηπείρου (19,8%) και η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας (19,6%), ακολουθούμενες από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου (18%) και την Περιφέρεια Πελοποννήσου (16,1%). Η Περιφέρεια Αττικής, σε εκτίμηση ανά 100.000 κατοίκους, κατέχει την 7η θέση με το 13% των υποθέσεων.

Στο ένα τρίτο των υποθέσεων που εξετάσθηκαν δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβλημα (32,1%), ενώ η πλειονότητα των υποθέσεων αφορούσε οργανωτικά προβλήματα (22,1%) και γενικότερα ζητήματα (18,6%) λειτουργίας των υπηρεσιών. Παράνομες ενέργειες αφορούσε το 10% των υποθέσεων, 2,9% παράβαση αρχής διαφάνειας και 2,1% διαφθορά και λοιπά ποινικά αδικήματα.

Ενστάσεις κατά πειθαρχικών αποφάσεων

Το 2011 κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 1.900 υποθέσεις πειθαρχικών αποφάσεων σε πρώτο βαθμό. Από αυτές οι 1.245 αφορούσαν το στενό δημόσιο τομέα (δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α” και β” βαθμού) και οι 655 τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΝΠΙΔ, δηλ. δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς). Σε ποσοστό 9,8% (186 υποθέσεις) ο ΓΕΔΔ υπέβαλε ένσταση προκειμένου να κριθούν οι υποθέσεις εκ νέου από το ανώτερο πειθαρχικό όργανο.

Οι λόγοι που επέβαλαν την άσκηση ένστασης ήταν η επιβολή υπερβολικά επιεικών ποινών, η μη ορθή εκτίμηση αποδεικτικών στοιχείων, η ανεπαρκής ή μη νόμιμη αιτιολόγηση των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών αποφάσεων και η εσφαλμένη ερμηνεία νόμου.

Μεταξύ των 186 ενστάσεων, 25 αφορούν το Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, 21 το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) της Άρτας και 15 τον ΕΟΤ.

Περιπτώσεις δημόσιων λειτουργών που είχαν αθωωθεί για βαριά παραπτώματα

Χαρακτηριστική είναι η ένσταση κατά πειθαρχικής απόφασης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία επιβλήθηκε σε γιατρό Γενικού Νοσοκομείου η ποινή της έγγραφης επίπληξης για παράβαση καθήκοντος.

Ο συγκεκριμένος ιατρός είχε παραπεμφθεί για παράβαση καθήκοντος. Από έρευνα που διενεργήθηκε στους ιατρικούς φακέλους όλων των χειρουργικών κλινικών του νοσοκομείου των ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις το διάστημα 01-09-2007 έως 15-11-2007, διαπιστώθηκε ότι ήταν υπεύθυνος για εισαγωγές ασθενών σαν δήθεν έκτακτα και επείγοντα περιστατικά κατά τη διάρκεια εφημεριών, που αποδείχθηκε ότι ήταν προγραμματισμένες εκ των προτέρων. Στους φακέλους πολλών ασθενών δεν υπήρχαν προεγχειρητικές εργαστηριακές εξετάσεις στο όνομά τους. Αντ’ αυτών βρέθηκαν εξετάσεις σε όνομα άλλων ασθενών, το οποίο χειρόγραφα είχε αντικατασταθεί με το όνομα του πραγματικού ασθενούς. Βρέθηκαν πολλοί φάκελοι χωρίς ιστορικό του ασθενούς ή χωρίς εξετάσεις, με αποτέλεσμα ουδείς να γνωρίζει κάτι για την πάθησή του ή για το εάν και πότε εγχειρίσθηκε, πότε βγήκε από το νοσοκομείο και σε τι είδους επέμβαση, εξετάσεις ή θεραπεία υποβλήθηκε. Στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλοι γιατροί του νοσοκομείου, στους οποίους επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης ή αθωώθηκαν από το πειθαρχικό συμβούλιο της 1ης ΥΠΕ Αττικής. Ο Γενικός Επιθεωρητής άσκησε ένσταση κατά των πειθαρχικών αποφάσεων.

Σε άλλη περίπτωση, υπάλληλος του ΕΟΤ ως πρόεδρος της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών συνέταξε πρακτικά πρόχειρων διαγωνισμών για την ανάθεση προμηθειών διαφημιστικού υλικού, βεβαιώνοντας ότι προέβη στην αποσφράγιση των προσφορών ενώ οι προσφορές παραδίδονταν ανοικτές κατά παράβαση της γενικής αρχής διασφάλισης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στις προμήθειες του Δημοσίου. Δεν επέδειξε τη δέουσα προσοχή στη διαδικασία ελέγχου των προσφορών και στην επιλογή των προμηθευτών. Πριν από τη σύνταξη των πρακτικών δεν διενεργούσε έρευνα αγοράς. Για την προμήθεια διαφημιστικών υλικών δεν προηγήθηκε απόφαση του αρμόδιου οργάνου, με την οποία να προσδιορίζονται το προς προμήθεια είδος, η ποσότητα, οι τεχνικές προδιαγραφές και το ύψος της προϋπολογισμένης δαπάνης. Η υπάλληλος είχε απαλλαχθεί από το παράπτωμα της αμέλειας και της ατελούς εκπλήρωσης καθήκοντος.

Σε άλλη υπόθεση, άλλος υπάλληλος του ΕΟΤ απαλλάχθηκε από το πειθαρχικό παράπτωμα της αμέλειας και της ατελούς εκπλήρωσης καθήκοντος, παρά το γεγονός ότι είχε συμβάλει στην πρόκληση οικονομικής ζημιάς σε βάρος του ΕΟΤ. Διαπιστώθηκε ότι είχαν επανειλημμένα πληρωθεί οικογενειακά δελτία τουρισμού, χωρίς την υπογραφή του προέδρου του ΕΟΤ, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του 2006, 2007-2008, 2008-2009. Επίσης, στην περίπτωση ξενοδοχείου που υπέβαλε εικονικά δελτία προς πληρωμή, μολονότι ήρθαν σε γνώση του αξιόποινες πράξεις σε βάρος του Οργανισμού, δεν μερίμνησε για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και προώθησε την πληρωμή της επιχείρησης. Στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλοι υπάλληλοι του ΕΟΤ που αθωώθηκαν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο και ο Γενικός Επιθεωρητής άσκησε ένσταση κατά των πειθαρχικών αποφάσεων.

Προσφυγή στα δικαστήρια κατά τελεσίδικων αποφάσεων

Σε 13 περιπτώσεις ο Γενικός Επιθεωρητής προσέφυγε ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων κατά τελεσίδικων πειθαρχικών αποφάσεων. Με τις 11 προσφυγές προσβλήθηκαν αποφάσεις του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και με τις υπόλοιπες 2 προσβλήθηκαν αποφάσεις του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών ΕΣΥ.

Σε 388 υποθέσεις ζήτησε την επίσπευση της πειθαρχικής διαδικασίας. Ως πλέον χαρακτηριστική περίπτωση επισημαίνεται η περίπτωση εκπαιδευτικού που είχε αποδεδειγμένα ανάρμοστη σχέση με μαθήτρια και σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης έξι μηνών. Ο Γενικός Επιθεωρητής προσέφυγε στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την επιβολή οριστικής παύσης, με το επιχείρημα ότι η παραμονή του στην εκπαίδευση είναι αδύνατη ύστερα από αυτή τη συμπεριφορά.

Τα Σώματα και οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Επιθεώρησης διενήργησαν 3.377 ελέγχους. Μεταξύ αυτών, 393 υποθέσεις παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Πηγή: ΑΜΠΕ, http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_31/07/2012_454842

Διαδωσέ το...
Tagged with: ,
Posted in Από τον τύπο, Δημόσια Διοίκηση - Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πολεοδομία, Υγεία - Νοσοκομεία

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


*

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Η γνώμη σας

Κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο.

  • Συμφωνώ (81%, 558 Votes)
  • Διαφωνώ (19%, 135 Votes)

Total Voters: 693

Loading ... Loading ...
Πρόσφατα σχόλια