τοπική ανάπτυξη

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Αναπτύσσουμε μαζί την τοπική οικονομία, Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015, 9:30 π.μ. Ζάππειο Μέγαρο Αθήνα

Screen Shot 2015-06-15 at 9.07.14 AM

Ο δήμος Αθηναίων,

στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, προχωράει στη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο την αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που καθηλώνουν τις προσπάθειες των επιχειρήσεων της πόλης για ανάπτυξη και εξωστρέφεια.

Ο μηχανισμός αυτός θα έχει τη μορφή Επιχειρηματικού Συμβουλίου, στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι επιχειρήσεων και συλλογικών φορέων. Ο ακριβής σχεδιασμός του θα αναδειχθεί ύστερα από τη μελέτη καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές πόλεις (Άμστερνταμ, Γλασκόβη, Ουτρέχτη, κ.ά.) γύρω από τις πολιτικές στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Η στρατηγική της επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων και ο ρόλος, ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας του Επιχειρηματικού Συμβουλίου θα παρουσιαστούν στο αναπτυξιακό συνέδριο που προγραμματίζει ο δήμος Αθηναίων και η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) για τις 18 Ιουνίου 2015, 9.30- 16.00.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Περισσότερα: http://diktio.co/conference/

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Χρηματοδοτήσεις για την τοπική ανάπτυξη

Τα τελευταία χρόνια οι πόροι που διατίθενται για την τοπική ανάπτυξη μέσα από τον τακτικό προϋπολογισμό φορέων, δήμων και λοιπών νομικών προσώπων μειώνονται συνεχώς. Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολλές φορές, με δυσκολία μπορούν σήμερα και καλύπτουν τις λειτουργικές τους δαπάνες.

Η παρούσα χρονική στιγμή είναι ιδανική για να αναπτυχθούν από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ολοκληρωμένα σχέδια αστικής ανάπτυξης, που θα οδηγήσουν σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, βασισμένο στην τοπική οικονομία. Η κάθε περιοχή έχει μοναδικά και συγκεκριμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, στα οποία πρέπει να γίνει η κατάλληλη επένδυση για να αποδώσουν. Υπάρχει μια 5-ετία σχεδόν για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης και οι φορείς μπορούν να διεκδικήσουν πλήθος χρηματοδοτήσεων από ελληνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους.

Μια σωστή προσέγγιση προς την αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις Δημοτικές Αρχές και τους τοπικούς φορείς μπορεί να οδηγήσει ώστε:

 • να γίνει πραγματικότητα το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου
 • να ικανοποιηθούν οι πιεστικές ανάγκες για άμεσες παραγωγικές επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο και δημιουργία θέσεων απασχόλησης
 • να ανασχεθεί η  κοινωνική κρίση και η ανεργία
 • να δοθεί μια νέα δυναμική στην τοπική οικονομία με τη συμμετοχή των ενεργών πολιτών
 • να υποστηριχθούν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις και να δοθούν κίνητρα για δημιουργία νέων
 • να προωθηθεί η προστασία του περιβάλλοντος και να γίνει άμεσα πράξη σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των δημόσιων υποδομών.

espa-2014-2020

Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες τη στιγμή αυτή που μπορεί μια τοπική οικονομία να εκμεταλλευτεί:

 • ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ)
 • Πρόγραμμα Horizon 2020
 • Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (EEA Grants)
 • EUSAIR ή Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου (η Ελληνική επικράτεια είναι επιλέξιμη στο σύνολό της)
 • Ιδιωτική Χρηματοδότηση και Ιδιωτικές Επενδύσεις
 • Συμπράξεις Ιδιωτικού Δημόσιου Τομέα (ΣΔΙΤ) σε υποδομές και υπηρεσίες
 • Τραπεζικός δανεισμός για αναπτυξιακά έργα
 • Λοιπές Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες και Χρηματοδοτικά Μέσα της ΕΕ (εκτός ΣΕΣ)

Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων αποτελεί η ακόλουθη μεθοδολογία:

 • Αποτύπωση των βασικών αξόνων πολιτικής της περιοχής (πχ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Καθαριότητα, Δημόσιος χώρος, παραλία και πράσινο, Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα, Δικτύωση Πολιτών και εθελοντισμός κοκ) και κατάρτιση action plan άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων
 • Προσδιορισμός των στρατηγικών ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται προκειμένου να υπάρξει χρηματοδότηση για τα αναπτυξιακά έργα
 • Διερεύνηση επιλεξιμότητας και χρηματοδότησης (ΣΕΣ 2014-2020, Horizon 2020 κοκ)
 • Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ αλλά και ιδιωτικών πρωτοβουλιών ή/και ιδιωτικής χρηματοδότησης/δανειοδότησης (πχ από ιδρύματα κοκ)
 • Οργάνωση εργαστηρίων καινοτομίας και πολιτικής τα οποία θα αποτελέσουν φυτώριο νέων καινοτόμων ιδεών
 • Συνεχής διαβούλευση με τους πολίτες και αξιοποίηση της προσφοράς των ενεργών πολιτών μέσα από στοχευμένες δράσεις

Η υλοποίηση ενός 5ετούς αναπτυξιακού σχεδίου θα είναι πιο ολοκληρωμένη εάν οι πολίτες της περιοχής ενημερώνονται συστηματικά και συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων, μέσω διαβουλεύσεων, εργαστηρίων, ημερίδων κοκ. Οι τοπικές αρχές πρέπει να είναι σε συνεχή αμφίδρομη επικοινωνία και να ακούνε τις ανάγκες των ανθρώπων. Επιπρόσθετα, οι ενεργοί πολίτες μπορούν να λάβουν πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μέσα από εθελοντικές δράσεις να δημιουργήσουν λύσεις, από τις οποίες ο δήμος μπορεί να μάθει και να βελτιωθεί. Η αξία της υιοθέτησης απόψεων ή λύσεων που προέρχεται από τους ίδιους τους πολίτες μιας περιοχής είναι ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική ανάπτυξη.

Η Crowdpolicy έχει εμπειρία στη δημιουργία και υλοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την αμφίδρομη επικοινωνία των τοπικών αρχών με τους πολίτες και στον σχεδιασμό σχεδίων ανάπτυξης και τη χρηματοδότηση δράσεων και έργων. Αρκετές δράσεις που έχει υλοποιήσει η εταιρία έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και διεθνείς οργανισμούς.

Μιχάλης Ψαλλίδας, Managing Director, Crowdpolicy

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Social wifi

Πριν 7 περίπου χρόνια, το 2007, εγκαταστήσαμε το πρώτο κατανεμημένο ασύρματο δίκτυο στο ξενοδοχείο Poseidon of Paros στην Χρυσή Ακτή της Πάρου. Η τεχνολογία mesh που χρησιμοποιήσαμε επέτρεπε την εγκατάσταση πολλών κόμβων, οι οποίοι δικτυώνονται δυναμικά μεταξύ τους, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη λειτουργία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη κάλυψη, βέλτιστη δρομολόγηση κίνησης, εναλλακτικές διαδρομές ώστε να μην πέφτει το δίκτυο και εύκολη προσθήκη νέων κόμβων.

Σήμερα, 7 χρόνια μετά, κάναμε αλλαγή του εξοπλισμού με τους νέας γενιάς κόμβους. Τα οφέλη τα ίδια, με μεγαλύτερες ταχύτητες και περισσότερες ρυθμίσεις.

20140815_163538

Τα ασύρματα δίκτυα τύπου mesh είναι ιδανικά για δημιουργία social wifi σε πόλεις και μεγάλες περιοχές ενώ παράλληλα είναι ιδιαίτερα οικονομικά και ανθεκτικά στις δύσκολες συνθήκες. Τεχνολογικά, παρέχουν όλες τις δυνατότητες για ευρεία κάλυψη πάνω από την περιοχή με δημιουργία πολλαπλών μονοπατιών διακίνησης της κυκλοφορίας του δικτύου. Για αυτό και ονομάζονται τεχνολογίας mesh (δίχτυ). Δημιουργούν ένα δίχτυ κάλυψης wifi.

Screen Shot 2014-08-16 at 9.40.17

Screen Shot 2014-08-16 at 9.59.49

Η διαχείρισή τους γίνεται από κεντρικό διαχειριστικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει πολύ καλή δυνατότητα παραμετροποίησης και πλήρης γνώση της κατάστασης του δικτύου ενώ οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται εύκολα και σχεδόν απομακρυσμένα.

Screen Shot 2014-08-16 at 9.42.56

Η τεχνολογία mesh είναι ιδανική για ανάπτυξη ασύρματων δικτύων πρόσβασης στο διαδίκτυο σε μεγάλες κατανεμημένες περιοχές. Τέτοιες μπορεί να είναι πλατείες, περιοχές πόλεων ή ακόμα και ολόκληροι δήμοι.

Η ανάπτυξη γίνεται τοποθετώντας αρχικά κόμβους με την παροχή internet σε επιλεγμένα σημεία. Στη συνέχεια, μεμονωμένοι πολίτες / ιδιώτες / καταστήματα κοκ τοποθετούν έναν κόμβο στο χώρο τους (μπαλκόνι, ταράτσα, τοίχος κοκ) ώστε να επεκτείνεται το δίκτυο. Για αυτό και η ονομασία social wifi.

Δημιουργούμε δίκτυο πρόσβασης που το χρησιμοποιούν όλοι οι πολίτες, με τη συμβολή των ίδιων των πολιτών. Το social wifi δεν μένει στην υποδομή, αλλά είναι η αφορμή για τη συναναστροφή πολιτών, δημιουργία εφαρμογών και υπηρεσιών, προώθηση της σχετικής τεχνολογίας και εφαρμογή αντίστοιχων καλών πρακτικών του εξωτερικού.

Το social wifi συμβάλει στην ανάπτυξη και την καινοτομία με έμφαση στις τοπικές κοινωνίες.