Πριν 7 περίπου χρόνια, το 2007, εγκαταστήσαμε το πρώτο κατανεμημένο ασύρματο δίκτυο στο ξενοδοχείο Poseidon of Paros στην Χρυσή Ακτή της Πάρου. Η τεχνολογία mesh που χρησιμοποιήσαμε επέτρεπε την εγκατάσταση πολλών κόμβων, οι οποίοι δικτυώνονται δυναμικά μεταξύ τους, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη λειτουργία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη κάλυψη, βέλτιστη δρομολόγηση κίνησης, εναλλακτικές διαδρομές ώστε να μην πέφτει το δίκτυο και εύκολη προσθήκη νέων κόμβων.

Σήμερα, 7 χρόνια μετά, κάναμε αλλαγή του εξοπλισμού με τους νέας γενιάς κόμβους. Τα οφέλη τα ίδια, με μεγαλύτερες ταχύτητες και περισσότερες ρυθμίσεις.

20140815_163538

Τα ασύρματα δίκτυα τύπου mesh είναι ιδανικά για δημιουργία social wifi σε πόλεις και μεγάλες περιοχές ενώ παράλληλα είναι ιδιαίτερα οικονομικά και ανθεκτικά στις δύσκολες συνθήκες. Τεχνολογικά, παρέχουν όλες τις δυνατότητες για ευρεία κάλυψη πάνω από την περιοχή με δημιουργία πολλαπλών μονοπατιών διακίνησης της κυκλοφορίας του δικτύου. Για αυτό και ονομάζονται τεχνολογίας mesh (δίχτυ). Δημιουργούν ένα δίχτυ κάλυψης wifi.

Screen Shot 2014-08-16 at 9.40.17

Screen Shot 2014-08-16 at 9.59.49

Η διαχείρισή τους γίνεται από κεντρικό διαχειριστικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει πολύ καλή δυνατότητα παραμετροποίησης και πλήρης γνώση της κατάστασης του δικτύου ενώ οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται εύκολα και σχεδόν απομακρυσμένα.

Screen Shot 2014-08-16 at 9.42.56

Η τεχνολογία mesh είναι ιδανική για ανάπτυξη ασύρματων δικτύων πρόσβασης στο διαδίκτυο σε μεγάλες κατανεμημένες περιοχές. Τέτοιες μπορεί να είναι πλατείες, περιοχές πόλεων ή ακόμα και ολόκληροι δήμοι.

Η ανάπτυξη γίνεται τοποθετώντας αρχικά κόμβους με την παροχή internet σε επιλεγμένα σημεία. Στη συνέχεια, μεμονωμένοι πολίτες / ιδιώτες / καταστήματα κοκ τοποθετούν έναν κόμβο στο χώρο τους (μπαλκόνι, ταράτσα, τοίχος κοκ) ώστε να επεκτείνεται το δίκτυο. Για αυτό και η ονομασία social wifi.

Δημιουργούμε δίκτυο πρόσβασης που το χρησιμοποιούν όλοι οι πολίτες, με τη συμβολή των ίδιων των πολιτών. Το social wifi δεν μένει στην υποδομή, αλλά είναι η αφορμή για τη συναναστροφή πολιτών, δημιουργία εφαρμογών και υπηρεσιών, προώθηση της σχετικής τεχνολογίας και εφαρμογή αντίστοιχων καλών πρακτικών του εξωτερικού.

Το social wifi συμβάλει στην ανάπτυξη και την καινοτομία με έμφαση στις τοπικές κοινωνίες.