Crowdsourcing

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Διαδραστική πλατφόρμα συμμετοχής για το ΚΑΛΑΜΑΤΑ 21

postit4kalamata21

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της διαμόρφωσης του φακέλου για την υποψηφιότητα της Καλαμάτας ως Ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα, το ΚΑΛΑΜΑΤΑ 21 χρησιμοποιεί τεχνολογίες διαβούλευσης και συμμετοχής των πολιτών οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από την εταιρία καινοτομίας Crowdpolicy.

Η δράση KALAMATA 21 υιοθετεί τακτικές και μεθοδολογίες συμμετοχής των πολιτών και θα επιδιώξει και δράσεις ανοικτής καινοτομίας. Η πλατφόρμα διαβούλευσης είναι το πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης που κατασκευάστηκε στην διεύθυνση http://postit4.citylabs.gr/kalamata21/ έχει δυνατότητες συλλογής σύντομων ιδεών με την λογική “gamification” καθώς και υποβολής δομημένων και ολοκληρωμένων προτάσεων μέσω σχετικής φόρμας.

Ο Γιώργος Καραμανώλης με καταγωγή από την Καλαμάτα είναι συνιδρυτής της εταιρίας Crowdpolicy. Η εταιρεία Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com) ιδρύθηκε το 2012 και βασίζεται στη φιλοσοφία ότι κάθε οργανισμός, δημόσιος ή ιδιωτικός, χρήζει βελτιώσεων και επαναπροσδιορισμού σε διάφορους τομείς, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία.

Η Crowdpolicy στοχεύει στο να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στο κοινό – εννοώντας με την έννοια αυτή καταναλωτές, βιομηχανικούς πελάτες, πολίτες, εργαζόμενους – και τους οργανισμούς, οι οποίοι αναπτύσσοντας έναν ειλικρινή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ τους μπορούν να αξιολογήσουν την απόδοσή τους, να εντοπίσουν προβλήματα, να διαχειριστούν κρίσεις και να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Με αυτό το μοντέλο, η εταιρία Crowdpolicy αναπτύσσει εφαρμογές για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως αυτές της ηλεκτρονικής συμμετοχής και διακυβέρνησης για Δήμους και φορείς του Δημοσίου Τομέα, σύγχρονα συστήματα πληροφορικής, καθώς και μοντέλα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, όπως δομές καινοτομίας (innovation hubs). Παράλληλα υποστηρίζει εταιρίες για την άντληση χρηματοδοτήσεων μέσα από δράσεις ψηφιακής καινοτομίας. H εταιρία έχει πελάτες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και πρόσφατα ανακοίνωσε τη διάθεση επιλεγμένων ελεύθερων εκδόσεων πλατφορμών ηλεκτρονικής συμμετοχής και δικτύωσης για τοπικές κοινωνίες.

Η ενημέρωση γίνεται μέσα από το δικτυακό τόπο citylabs.gr .

Σχετικός σύνδεσμος

http://postit4.citylabs.gr/kalamata21/

Σχετικά αρχεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ KALAMATA 21

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

1 χρόνος Vouliwatch, ετήσια έκθεση

vouliwatch-annual-report

 

Η ομάδα του Vouliwatch παρουσίασε την πρώτη ετήσια έκθεση του Vouliwatch, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τον απολογισμό των δράσεων της πρωτοβουλίας για την χρονιά που πέρασε, από τις 16 Μαρτίου 2014 έως τις 16 Μαρτίου 2015.

Διαβάστε την ετήσια έκθεση του Vouliwatch εδώ (Ελληνικά)
Vouliwatch Annual Report (English)

Ένας χρόνος προσπάθειας, δράσεων, επιτυχιών και προκλήσεων για το φιλόδοξο εγχείρημα. Το Vouliwatch συνεχίζουμε το έργο του με νέες πρωτοβουλίες, ιδέες και εντονότερη δράση για την προώθηση της ανοιχτής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της δημοκρατικής συμμετοχής.

Η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η συντήρηση της πλατφόρμας υλοποιούνται από την εταιρεία Crowdpolicy, η οποία έχει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε εφαρμογές πολιτικής τεχνολογίας.

Περισσότερα: Vouliwatch ετήσιες εκθέσεις

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Το CandidateWatch του Vouliwatch live από την Crowdpolicy

Screen Shot 2015-01-14 at 9.58.09 PM

Το CandidateWatch του Vouliwatch επιτρέπει την αδιαμεσολάβητη επικοινωνία και διάδραση υποψηφίων και ψηφοφόρων στη βάση μιας δομημένης παρουσίασης του υποψηφίου. Είναι πλατφόρμα που έχει χτιστεί σε τεχνολογίες Crowdsourcing framework της Crowdpolicy.

Είναι η δεύτερη πλατφόρμα που βγαίνει στο πρώτο 15ήμερο του έτους! Η πρώτη ήταν το policymonitor για τη συγκριτική παρουσίαση προγραμμάτων και θέσεων των κομμάτων.

Το προφίλ του υποψηφίου συμπληρώνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο. Γίνεται βάσει ερωτημάτων που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για το εκλογικό σώμα. Yπάρχει όμως και μια άλλη πρόκληση και αποτυπώνεται διακριτικά μέσω της πλατφόρμας. Είναι τα open elections data.

Έχουν νοήμα τα ανοικτά δεδομένα των εκλογών; Ποιες εφαρμογές μπορούν να φτιάξουν οι ενδιαφερόμενοι και να βοηθήσουν στη διαμόρφωση πολιτικών και ευρύτερα τη ψηφιακή οικονομία; Το CandidateWatch θα υποστηρίξει τη διάθεση ανοικτών δεδομένων (opendata) που σχετίζονται με την εκλογική διαδικασία. Η τεχνολογική υποστήριξη θα γίνει με την χρήση των διαδικασιών τoυ framework “Oengine” της Crowdpolicy.

Ο χρόνος για τη συγκεκριμένη δράση δεν είναι σύμμαχος της καινοτομίας — Η προσπάθεια όμως ξεκίνησε πολύ δυναμικά και έχει εξίσου δυναμικό μέλλον!

Γ.Καραμανώλης, Co-Founder & CTO

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Vouliwatch Policymonitor :: Εκλογές 2015 :: Συγκρίνετε τις θέσεις των κομμάτων

Η πλατφόρμα πολιτικής καινοτομίας policymonitor (www.vouliwatch.gr/pm) παρέχει τη δυνατότητα συγκριτικής παρουσίασης και αξιολόγησης των θέσεων των κομμάτων. Η δράση vouliwatch-policymonitor είναι πρωτοβουλία της ΜΚΟ vouliwatch.gr η οποία σχεδιάστηκε με καινοτόμες τεχνολογίες crowdsourcing από την Crowdpolicy. Η ίδια τεχνολογική πλατφόρμα είχε τρέξει με μεγάλη επιτυχία στις εκλογές του 2012 στο www.policymonitor.gr από την Crowdpolicy σε συνεργασία με την εφημερίδα Καθημερινή.

vw-pm

Το περιβάλλον του policymonitor δίνει τη δυνατότητα συγκριτικής παρουσίασης των θέσεων και των κομμάτων που επιθυμεί ο επισκέπτης, για τους βασικούς άξονες πολιτικής. Βασικός στόχος της πλατφόρμας είναι οι πολίτες να βοηθηθούν στην τελική επιλογή για τη ψήφο τους αφού θα έχουν ξεκάθαρα μπροστά τους αυτά που υποστηρίζει το κάθε κόμμα, και θα μπορούν να τα συγκρίνουν, ανά τομέα πολιτικής. Το περιβάλλον του policymonitor υποστηρίζει σχολιασμό των θέσεων, καθώς και βαθμολόγηση (θετικά ή αρνητικά). Με τον τρόπο αυτό οι θέσεις των κομμάτων και η σύγκρισή τους υπόκειται σε απευθείας βαθμολόγηση και σχολιασμό από τους πολίτες. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν τις απόψεις άλλων πολιτών, να σχολιάσουν επί των απόψεων κοκ. Μέσω της πλατφόρμας προωθείται ένας δημιουργικός «ελεγκτικός» πολιτικός διάλογος, πάνω στην ουσία των πολιτικών θέσεων των κομμάτων.

Συνοπτικά, οι λειτουργίες της πλατφόρμας policymonitor είναι:

  • Συνοπτική, συγκριτική προεπισκόπηση των θέσεων των κομμάτων
  • Σχολιασμός θέσης, βαθμολόγηση, απάντηση σε σχόλια άλλων
  • Δυνατότητα κατάθεσης νέας αποδελτίωσης (για αυτοδιόρθωση της αποδελτίωσης)
  • Δυνατότητα κατάθεσης νέας πρότασης πολιτικής, εκτός των υπαρχουσών θέσεων.

Η παραπάνω διαδικασία χρησιμοποιεί τη δύναμη του κόσμου (crowd), των πολιτών, των ψηφοφόρων, για να ελέγξουν τις πολιτικές και να συμμετέχουν δημιουργικά στη διαμόρφωσή τους. Η σημερινή τεχνολογία και η δυνατότητα πρόσβασης όλο και περισσότερων στην πληροφορία μέσω του διαδικτύου, δίνει στους πολίτες σημαντικά εργαλεία συνδιαμόρφωσης της πολιτικής.

Μέσα από την πλατφόρμα καλούνται τα κόμματα που θέλουν να δώσουν καλύτερη αποδελτίωση των θέσεών τους από αυτή που έχει ετοιμαστεί για την πλατφόρμα, ή εκείνα που δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή, να στείλουν κωδικοποιημένες τις θέσεις τους. Επίσης, καλείται, οποιοσδήποτε έχει καλύτερη αποδελτίωση για μια θέση, να την υποβάλει μέσω της αντίστοιχης επιλογής «Πρότεινε καλύτερη αποδελτίωση». Στόχος είναι η βελτίωση της συγκριτικής παρουσίασης και η απεικόνιση της ουσίας των θέσεων των κομμάτων.

Έτσι οι πολίτες μπορούν να δουν συνοπτικά την ουσία των θέσεων και να κρίνουν έχοντας καλύτερη πληροφόρηση, να σχολιάσουν και να υποβάλουν τη δική τους άποψη.

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Δελτίο Τύπου: Με το thesmetro.gr αξιοποιούμε τη δυναμική του πλήθους στα Μεγάλα Έργα Υποδομών

Δελτίο Τύπου, Ημερομηνία: 17.10.2014

Crowdpolicy: Με το thesmetro.gr αξιοποιούμε τη δυναμική του πλήθους στα Μεγάλα Έργα Υποδομών

Συνεργασία της Crowdpolicy με την Αττικό Μετρό για το Μετρό Θεσσαλονίκης

Η Crowdpolicy, με εξειδίκευση στον τομέα πληθοπορισμού (crowdsourcing), ανέπτυξε και υλοποίησε για λογαριασμό της Αττικό Μετρό μια καινοτόμο πλατφόρμα με την ονομασία «Θες Μετρό» http://www.thesmetro.gr, στο πλαίσιο υλοποίησης του Μετρό Θεσσαλονίκης. Αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση ενημέρωσης, συμμετοχής και αξιολόγησης των πολιτών σε μεγάλα έργα υποδομής, η οποία βασίζεται σε μεθοδολογίες crowdsourcing και geo-location.

Συγκεκριμένα, μέσω του διαδικτυακού τόπου thesmetro.gr καθώς και των συναφών κοινωνικών δικτύων, το κοινό θα έχει αρχικά άμεση εικόνα και ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία του έργου, τους τρόπους χρηματοδότησης και κατανομής του προϋπολογισμού καθώς και την πορεία εξέλιξης των εργασιών ανά σταθμό – έργα πολιτικού μηχανικού, Η/Μ συστημάτων και τροχαίου υλικού. Η ενημέρωση του περιεχομένου θα γίνεται με τρόπο δυναμικό, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη και έγκυρη ροή πληροφορίας προς τους ενδιαφερόμενους, καθώς και με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων οπτικοποίησης (infographics).

Παράλληλα, το κοινό θα μπορεί να συμμετέχει ενεργά μέσα από το site και τα social media προτείνοντας ιδέες και προτάσεις, αναφέροντας τυχόν παράπονα και κακοτεχνίες και συνεισφέροντας σε επίπεδο περιεχομένου (π.χ. φωτογραφίες, video) αρχικά κατά το στάδιο κατασκευής. Εν συνεχεία, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σταθμών, μέσω ειδικών εφαρμογών και με τη χρήση QR Codes σε κατάλληλα σημεία, το κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται και να αξιολογεί τις υπηρεσίες που λαμβάνει, συνδιαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό τη συνολική εικόνα του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήθηκαν οι πλατφόρμες G-engine και Q-Engine της Crowdpolicy, οι οποίες διαμορφώθηκαν κατάλληλα ούτως ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες του έργου, υποστήριζοντας την τεχνολογική και επιχειρησιακή του πολυπλοκότητα. Μέσω του G-Engine παρέχονται γεωπληροφορίες για την πορεία του έργου ανά σταθμό, ενώ η πλατφόρμα Q-Engine υποστηρίζει το κομμάτι αξιολόγησης των έργων από το επιβατικό κοινό.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κος Χρήστος Τσίτουρας δήλωσε ότι «Η υλοποίηση του Μετρό στη Θεσσαλονίκη αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο. Είναι ένα έργο πνοής για την πόλη, γεμάτο προκλήσεις. Η ενεργός συμμετοχή του κοινού της Θεσσαλονίκης σε όλη τη διαδικασία κατασκευής αλλά και λειτουργίας είναι απαραίτητη με στόχο να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας προς το επιβατικό κοινό.

Μέσω της συνεργασίας μας με την Crowdpolicy είμαστε σε θέση να συλλέγουμε με τρόπο δομημένο τη γνώμη και την άποψη από το επιβατικό κοινό, είτε μέσω διαδικτύου είτε στους φυσικούς σταθμούς, το οποίο θα αποτελεί την αφετηρία για τυχόν διορθωτικές ενέργειες και ευρύτερα τη βάση για τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας».

Ο κος Γιώργος Καραμανώλης, συνιδρυτής και CIO της Crowdpolicy δήλωσε ότι «Η εν λόγω πλατφόρμα αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα για το πώς σύγχρονες πρακτικές πληθοπορισμού μπορούν να αξιοποιηθούν από εταιρείες, δημιουργώντας έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους καταναλωτές. Η λογική της πλατφόρμας αυτής μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, δίνοντας ουσιαστικό βήμα σε όλους τους πολίτες για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που λαμβάνουν».

~~

Η Crowdpolicy ιδρύθηκε το 2012 και εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών και πρακτικών πληθοπορισμού (crowdsourcing) για λογαριασμό οργανισμών, ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα. Στόχος της είναι να δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στο κοινό – καταναλωτές, βιομηχανικούς πελάτες, πολίτες, εργαζόμενους – και τους οργανισμούς. Με τη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, οι οργανισμοί αξιοποιούν τη “συλλογική νοημοσύνη” για να αξιολογήσουν την απόδοσή τους, να εντοπίσουν προβλήματα, να διαχειριστούν κρίσεις, να βελτιώσουν ή να αναπτύξουν προϊόντα και υπηρεσίες και ευρύτερα για να αναπροσδιορίσουν τη λειτουργική και στρατηγική τους τοποθέτηση. Πρόσθετα, η Crowdpolicy δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, χρηματοδότησης και παρακολούθησης έργων, καθώς και στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών. Στα δύο χρόνια λειτουργίας της έχει να επιδείξει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων και πελατών από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ thesmetro 17.10.2014 final

 

thesmetro.2

1 2