Η πλατφόρμα πολιτικής καινοτομίας policymonitor (www.vouliwatch.gr/pm) παρέχει τη δυνατότητα συγκριτικής παρουσίασης και αξιολόγησης των θέσεων των κομμάτων. Η δράση vouliwatch-policymonitor είναι πρωτοβουλία της ΜΚΟ vouliwatch.gr η οποία σχεδιάστηκε με καινοτόμες τεχνολογίες crowdsourcing από την Crowdpolicy. Η ίδια τεχνολογική πλατφόρμα είχε τρέξει με μεγάλη επιτυχία στις εκλογές του 2012 στο www.policymonitor.gr από την Crowdpolicy σε συνεργασία με την εφημερίδα Καθημερινή.

vw-pm

Το περιβάλλον του policymonitor δίνει τη δυνατότητα συγκριτικής παρουσίασης των θέσεων και των κομμάτων που επιθυμεί ο επισκέπτης, για τους βασικούς άξονες πολιτικής. Βασικός στόχος της πλατφόρμας είναι οι πολίτες να βοηθηθούν στην τελική επιλογή για τη ψήφο τους αφού θα έχουν ξεκάθαρα μπροστά τους αυτά που υποστηρίζει το κάθε κόμμα, και θα μπορούν να τα συγκρίνουν, ανά τομέα πολιτικής. Το περιβάλλον του policymonitor υποστηρίζει σχολιασμό των θέσεων, καθώς και βαθμολόγηση (θετικά ή αρνητικά). Με τον τρόπο αυτό οι θέσεις των κομμάτων και η σύγκρισή τους υπόκειται σε απευθείας βαθμολόγηση και σχολιασμό από τους πολίτες. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν τις απόψεις άλλων πολιτών, να σχολιάσουν επί των απόψεων κοκ. Μέσω της πλατφόρμας προωθείται ένας δημιουργικός «ελεγκτικός» πολιτικός διάλογος, πάνω στην ουσία των πολιτικών θέσεων των κομμάτων.

Συνοπτικά, οι λειτουργίες της πλατφόρμας policymonitor είναι:

  • Συνοπτική, συγκριτική προεπισκόπηση των θέσεων των κομμάτων
  • Σχολιασμός θέσης, βαθμολόγηση, απάντηση σε σχόλια άλλων
  • Δυνατότητα κατάθεσης νέας αποδελτίωσης (για αυτοδιόρθωση της αποδελτίωσης)
  • Δυνατότητα κατάθεσης νέας πρότασης πολιτικής, εκτός των υπαρχουσών θέσεων.

Η παραπάνω διαδικασία χρησιμοποιεί τη δύναμη του κόσμου (crowd), των πολιτών, των ψηφοφόρων, για να ελέγξουν τις πολιτικές και να συμμετέχουν δημιουργικά στη διαμόρφωσή τους. Η σημερινή τεχνολογία και η δυνατότητα πρόσβασης όλο και περισσότερων στην πληροφορία μέσω του διαδικτύου, δίνει στους πολίτες σημαντικά εργαλεία συνδιαμόρφωσης της πολιτικής.

Μέσα από την πλατφόρμα καλούνται τα κόμματα που θέλουν να δώσουν καλύτερη αποδελτίωση των θέσεών τους από αυτή που έχει ετοιμαστεί για την πλατφόρμα, ή εκείνα που δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή, να στείλουν κωδικοποιημένες τις θέσεις τους. Επίσης, καλείται, οποιοσδήποτε έχει καλύτερη αποδελτίωση για μια θέση, να την υποβάλει μέσω της αντίστοιχης επιλογής «Πρότεινε καλύτερη αποδελτίωση». Στόχος είναι η βελτίωση της συγκριτικής παρουσίασης και η απεικόνιση της ουσίας των θέσεων των κομμάτων.

Έτσι οι πολίτες μπορούν να δουν συνοπτικά την ουσία των θέσεων και να κρίνουν έχοντας καλύτερη πληροφόρηση, να σχολιάσουν και να υποβάλουν τη δική τους άποψη.