Δελτίο Τύπου, Ημερομηνία: 17.10.2014

Crowdpolicy: Με το thesmetro.gr αξιοποιούμε τη δυναμική του πλήθους στα Μεγάλα Έργα Υποδομών

Συνεργασία της Crowdpolicy με την Αττικό Μετρό για το Μετρό Θεσσαλονίκης

Η Crowdpolicy, με εξειδίκευση στον τομέα πληθοπορισμού (crowdsourcing), ανέπτυξε και υλοποίησε για λογαριασμό της Αττικό Μετρό μια καινοτόμο πλατφόρμα με την ονομασία «Θες Μετρό» http://www.thesmetro.gr, στο πλαίσιο υλοποίησης του Μετρό Θεσσαλονίκης. Αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση ενημέρωσης, συμμετοχής και αξιολόγησης των πολιτών σε μεγάλα έργα υποδομής, η οποία βασίζεται σε μεθοδολογίες crowdsourcing και geo-location.

Συγκεκριμένα, μέσω του διαδικτυακού τόπου thesmetro.gr καθώς και των συναφών κοινωνικών δικτύων, το κοινό θα έχει αρχικά άμεση εικόνα και ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία του έργου, τους τρόπους χρηματοδότησης και κατανομής του προϋπολογισμού καθώς και την πορεία εξέλιξης των εργασιών ανά σταθμό – έργα πολιτικού μηχανικού, Η/Μ συστημάτων και τροχαίου υλικού. Η ενημέρωση του περιεχομένου θα γίνεται με τρόπο δυναμικό, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη και έγκυρη ροή πληροφορίας προς τους ενδιαφερόμενους, καθώς και με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων οπτικοποίησης (infographics).

Παράλληλα, το κοινό θα μπορεί να συμμετέχει ενεργά μέσα από το site και τα social media προτείνοντας ιδέες και προτάσεις, αναφέροντας τυχόν παράπονα και κακοτεχνίες και συνεισφέροντας σε επίπεδο περιεχομένου (π.χ. φωτογραφίες, video) αρχικά κατά το στάδιο κατασκευής. Εν συνεχεία, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σταθμών, μέσω ειδικών εφαρμογών και με τη χρήση QR Codes σε κατάλληλα σημεία, το κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται και να αξιολογεί τις υπηρεσίες που λαμβάνει, συνδιαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό τη συνολική εικόνα του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήθηκαν οι πλατφόρμες G-engine και Q-Engine της Crowdpolicy, οι οποίες διαμορφώθηκαν κατάλληλα ούτως ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες του έργου, υποστήριζοντας την τεχνολογική και επιχειρησιακή του πολυπλοκότητα. Μέσω του G-Engine παρέχονται γεωπληροφορίες για την πορεία του έργου ανά σταθμό, ενώ η πλατφόρμα Q-Engine υποστηρίζει το κομμάτι αξιολόγησης των έργων από το επιβατικό κοινό.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κος Χρήστος Τσίτουρας δήλωσε ότι «Η υλοποίηση του Μετρό στη Θεσσαλονίκη αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο. Είναι ένα έργο πνοής για την πόλη, γεμάτο προκλήσεις. Η ενεργός συμμετοχή του κοινού της Θεσσαλονίκης σε όλη τη διαδικασία κατασκευής αλλά και λειτουργίας είναι απαραίτητη με στόχο να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας προς το επιβατικό κοινό.

Μέσω της συνεργασίας μας με την Crowdpolicy είμαστε σε θέση να συλλέγουμε με τρόπο δομημένο τη γνώμη και την άποψη από το επιβατικό κοινό, είτε μέσω διαδικτύου είτε στους φυσικούς σταθμούς, το οποίο θα αποτελεί την αφετηρία για τυχόν διορθωτικές ενέργειες και ευρύτερα τη βάση για τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας».

Ο κος Γιώργος Καραμανώλης, συνιδρυτής και CIO της Crowdpolicy δήλωσε ότι «Η εν λόγω πλατφόρμα αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα για το πώς σύγχρονες πρακτικές πληθοπορισμού μπορούν να αξιοποιηθούν από εταιρείες, δημιουργώντας έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους καταναλωτές. Η λογική της πλατφόρμας αυτής μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, δίνοντας ουσιαστικό βήμα σε όλους τους πολίτες για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που λαμβάνουν».

~~

Η Crowdpolicy ιδρύθηκε το 2012 και εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών και πρακτικών πληθοπορισμού (crowdsourcing) για λογαριασμό οργανισμών, ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα. Στόχος της είναι να δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στο κοινό – καταναλωτές, βιομηχανικούς πελάτες, πολίτες, εργαζόμενους – και τους οργανισμούς. Με τη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, οι οργανισμοί αξιοποιούν τη “συλλογική νοημοσύνη” για να αξιολογήσουν την απόδοσή τους, να εντοπίσουν προβλήματα, να διαχειριστούν κρίσεις, να βελτιώσουν ή να αναπτύξουν προϊόντα και υπηρεσίες και ευρύτερα για να αναπροσδιορίσουν τη λειτουργική και στρατηγική τους τοποθέτηση. Πρόσθετα, η Crowdpolicy δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, χρηματοδότησης και παρακολούθησης έργων, καθώς και στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών. Στα δύο χρόνια λειτουργίας της έχει να επιδείξει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων και πελατών από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ thesmetro 17.10.2014 final

 

thesmetro.2