Consulting

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Το Innovathens κλείνει 6 μήνες λειτουργίας

Το Innovathens κλείνει 6 μήνες λειτουργίας.
Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν 60 εκδηλώσεις, δώθηκαν 131 πιστοποιητικά, 3000 νέοι παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, ομιλίες, συνέδρια, ημέρες καριέρας και εκδηλώσεις διάχυσης και ενημέρωσης.

Ενημέρωθείτε για το πρόγραμμα του Innovathens: στο www.innovathens.gr

innovathens

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Με το thesmetro.gr αξιοποιούμε τη δυναμική του πλήθους στα Μεγάλα Έργα Υποδομών

Crowdpolicy: Με το thesmetro.gr αξιοποιούμε τη δυναμική του πλήθους στα Μεγάλα Έργα Υποδομών

Συνεργασία της Crowdpolicy με την Αττικό Μετρό για το Μετρό Θεσσαλονίκης

Η Crowdpolicy, με εξειδίκευση στον τομέα πληθοπορισμού (crowdsourcing), ανέπτυξε και υλοποίησε για λογαριασμό της Αττικό Μετρό μια καινοτόμο πλατφόρμα με την ονομασία «Θες Μετρό»,στο πλαίσιο υλοποίησης του Μετρό Θεσσαλονίκης.Αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση ενημέρωσης, συμμετοχής και αξιολόγησης των πολιτών σε μεγάλα έργα υποδομής, η οποία βασίζεται σε μεθοδολογίες crowdsourcing και geo-location.

Συγκεκριμένα, μέσω του διαδικτυακού τόπου thesmetro.gr καθώς και των συναφών κοινωνικών δικτύων, το κοινό θα έχει αρχικά άμεση εικόνα και ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία του έργου, τους τρόπους χρηματοδότησης και κατανομής του προϋπολογισμού καθώς και την πορεία εξέλιξης των εργασιών ανά σταθμό – έργα πολιτικού μηχανικού, Η/Μ συστημάτων και τροχαίου υλικού. Η ενημέρωση του περιεχομένου θα γίνεται με τρόπο δυναμικό, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη και έγκυρη ροή πληροφορίας προς τους ενδιαφερόμενους, καθώς και με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων οπτικοποίησης (infographics).

Παράλληλα, το κοινό θα μπορεί να συμμετέχει ενεργά μέσα από το site και τα social media προτείνοντας ιδέες και προτάσεις, αναφέροντας τυχόν παράπονα και κακοτεχνίες και συνεισφέροντας σε επίπεδο περιεχομένου (π.χ. φωτογραφίες, video) αρχικά κατά το στάδιο κατασκευής. Εν συνεχεία, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σταθμών, μέσω ειδικών εφαρμογών και με τη χρήση QR Codes σε κατάλληλα σημεία, το κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται και να αξιολογεί τις υπηρεσίες που λαμβάνει, συνδιαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό τη συνολική εικόνα του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήθηκαν οι πλατφόρμες G-engine και Q-Engine της Crowdpolicy, οι οποίες διαμορφωθήκαν κατάλληλα ούτως ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες του έργου, υποστήριζοντας την τεχνολογική και επιχειρησιακή του πολυπλοκότητα. Μέσω του G-Engine παρέχονται γεωπληροφορίες για την πορεία του έργου ανά σταθμό, ενώ η πλατφόρμα Q-Engine υποστηρίζει το κομμάτι αξιολόγησης των έργων από το επιβατικό κοινό.

Ο κος Γιώργος Καραμανώλης, συνιδρυτής και CIO της Crowdpolicy δήλωσε ότι «Η εν λόγω πλατφόρμα αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα για το πώς σύγχρονες πρακτικές πληθοπορισμού μπορούν να αξιοποιηθούν από εταιρείες, δημιουργώντας έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους καταναλωτές. Η λογική της πλατφόρμας αυτής μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, δίνοντας ουσιαστικό βήμα σε όλους τους πολίτες για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που λαμβάνουν».

 www.thesmetro.gr

THESMETRO.GR -2

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

VouliWatch – Empowering Democracy in Greece

Check the EN site

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Θες_Μετρό ::

http://thesmetro.gr/

thesmetro.gr-5 thesmetro.gr-4 thesmetro.gr-3 THESMETRO.GR -2

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Η πρόταση της Αθήνας που διακρίθηκε στο Bloomberg Mayors Challenge

του Μιχάλη Ψαλλίδα (@psalidas), Managing Director Crowdpolicy

Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη διάκριση του Δήμου Αθηναίων στο Bloomberg Mayors Challenge και περήφανοι που συμμετέχουμε στην ομάδα.

Η πρόταση της Αθήνας στον πανευρωπαικό διαγωνισμό αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας η οποία θα κινητοποιεί και θα οργανώνει τους ενεργούς πολίτες για να δίνουν οι ίδιοι λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην πόλη τους και στη γειτονιά τους. Κανένας δεν γνωρίζει καλύτερα από τους ίδιους τους πολίτες το πρόβλημα και πώς λύνεται.

Ο μηχανισμός της πλατφόρμας θα παρακολουθεί τις λύσεις που δίνονται, θα τις καταγράφει με τη μορφή προτύπου και θα οδηγεί τις καλές πρακτικές να ενσωματώνονται στη λειτουργία του ίδιου του Δήμου προτείνοντας αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες. Ο Δήμος θα μαθαίνει από τις καλές λύσεις που δίνονται και θα τις ενσωματώνει στην επιχειρησιακή λειτουργία του. Αυτό είναι Government Innovation.

Στη διαδικασία της βελτίωσης της λειτουργίας του Δήμου χρησιμοποιείται «η σοφία του πλήθους» (the wisdom of the crowd), και μάλιστα πλήθους που αποτελείται από τους ίδιους τους πολίτες που ξέρουν, αντιμετωπίζουν και λύνουν το πρόβλημα. Σε αντίθεση με μια προσέγγιση outsourcing, όπου θα χρησιμοποιούσαμε τη μελέτη κάποιου συμβούλου, «η σοφία του πλήθους» έχει να δώσει καλύτερα και άμεσα αποτελέσματα (crowdsourcing vs outsourcing).

crowdpolicy-workflow2

Λειτουργία της νέας πλατφόρμας

Η Crowdpolicy συνεργάστηκε το 2013 με την Communication Effect για την υλοποίηση της σημερινής πλατφόρμας του συνΑθηνά (www.synathina.gr). Η υφιστάμενη υλοποίηση βοήθησε στην εύκολη παρουσίαση των δράσεων των πολιτών στην Αθήνα και επικοινώνησε ευρύτερα την τάση «προσφορά, εθελοντισμός και βελτίωση των συνθηκών στις γειτονιές της Αθήνας». Παράλληλα, κινητοποίησε και άλλους πολίτες να ενταχθούν σε κάποια από τις 115 ομάδες ή να συμμετέχουν σε κάποια από τις 357 περίπου εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της.

Με αφορμή τον διαγωνισμό Bloomberg Mayors Challenge σκεφτήκαμε με την ομάδα του συνΑθηνά το επόμενο βήμα. Οι λύσεις παρουσιάζονται συνεχώς μπροστά μας, παρέχονται από ανθρώπους που ξέρουν τα προβλήματα, που ξέρουν τι θέλουν, που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της γειτονιάς τους, που έχουν μεράκι και που δουλεύουν για να τα λύσουν, που δημιουργούν εθελοντικά και που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην πόλη. Οι λύσεις παρουσιάζονται μπροστά μας και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε από αυτές, το οποίο σημαίνει να τις καταγράφουμε συστηματικά, να τις μοντελοποιήσουμε, να τις σχεδιάσουμε σε μια γενική μορφή και να προτείνουμε βελτιώσεις στις διαδικασίες και τις δομές του Δήμου.

Η παραπάνω προσέγγιση είναι η καρδιά των υπηρεσιών που παρέχουμε στην Crowdpolicy, δηλαδή η κινητοποίηση των πολιτών (χρήση του crowd) για την επίλυση προβλημάτων και την παροχή λύσεων (crowdsourcing ή πληθοπορισμός).

Η πρόταση που υποβλήθηκε στον διαγωνισμό αφορά την βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου μέσα από τις λύσεις και τις καινοτόμες ιδέες που προκύπτουν από τη δράση των ενεργών πολιτών.

Η Αθήνα δημιουργεί ένα καινοτόμο μοντέλο διακυβέρνησης, μέσα από το οποίο αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της συμμετοχής του θετικότερου και δυναμικότερου μέρους των πολιτών της για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην πόλη.

Η βελτίωση των δομών και της λειτουργίας του Δήμου θα γίνεται επαναληπτικά μέσα από τέσσερα στάδια: συλλογή, διασύνδεση, αξιολόγηση και παρακολούθηση.

  • Στο στάδιο της συλλογής μαζεύονται σε μορφή προτύπου οι λύσεις και πρακτικές που προκύπτουν από τους εθελοντές,
  • Στη διασύνδεση έρχονται σε επαφή και συνεργασία οι εθελοντικές ομάδες, σπόνσορες και εμπειρογνώμονες που θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στελέχη και υπάλληλοι του δήμου που απαιτούνται για την υλοποίηση κάθε δράσης,
  • Στο στάδιο της αξιολόγησης γίνεται αποδελτίωση της δράσης και μετασχηματισμός στο πρότυπο μοντέλο δεδομένων δράσης. Νέα στοιχεία που εμφανίζονται μπορεί να είναι νέα υλικά, νέες τεχνικές, αλλαγή διαδικασιών και δομών κοκ,
  • Στο στάδιο της παρακολούθησης παράγονται δημόσιες αναφορές και προτάσεις προς βελτίωση, δημιουργώντας ώθηση για αλλαγή. Ανάλογα με την παρέμβαση, ο Δήμος θα μπορεί να ενσωματώνει αντίστοιχα τις προτάσεις.

Βασική παράμετρος για της πλατφόρμας είναι η παροχή ανοιχτών δεδομένων (open data) και η μεταφερσιμότητα (transferability) για οποιαδήποτε πόλη.

Η πρόταση του Δήμου Αθηναίων (ATHENS-APPLICATION_Mayors-Challenge-2014) κέρδισε ένα από τα 4 βραβεία του 1 εκατομμυρίου ευρώ, σε σύνολο 5 βραβείων, προκειμένου να υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.

Η Crowdpolicy, η οποία συμμετέχει με στελέχη της στην ομάδα του συνΑθηνά (Γιώργος Καραμανώλης, CIO – Co-founder, Βίκυ Φωτεινού, Account Manager και Μιχάλης Ψαλλίδας, Managing Director & Co-founder) και υλοποίησε την υφιστάμενη πλατφόρμα συνΑθηνά,  συμμετείχε μαζί με την ομάδα του Δήμου στο σχεδιασμό και υποβολή της πρότασης προς τον διαγωνισμό Bloomberg Mayors Challenge, ενώ παρέχει τεχνολογική και επιχειρησιακή συμβουλευτική υποστήριξη προς τον Δήμο.

Ποια είναι η άποψή σας για την ιδέα; Πείτε μας τα σχόλιά σας.

[Update 1] Ελληνική Μετάφραση της πρότασης ELV1 – Bloomberg Mayors Challenge ATHENS Proposal Final Greek P

1 2