Το Innovathens κλείνει 6 μήνες λειτουργίας.
Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν 60 εκδηλώσεις, δώθηκαν 131 πιστοποιητικά, 3000 νέοι παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, ομιλίες, συνέδρια, ημέρες καριέρας και εκδηλώσεις διάχυσης και ενημέρωσης.

Ενημέρωθείτε για το πρόγραμμα του Innovathens: στο www.innovathens.gr

innovathens