Ο_στόχος

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να αναγνωρίζει και να υπολογίζει τα ποσά και τις διαδρομές που κάνουν δημόσιοι φορείς για την εξυπηρέτηση των ασθενών (από τα νοσοκομεία) μέσω του ΕΟΠΠΥ, στα νησιά του Αιγαίου μέσω μιας οπτικοποίησης η οποία θα παρέχει αποτελέσματα πάνω στον χάρτη, καθώς και επιπλέον στοιχεία (RSS) και γραφήματα για περισσότερα αποτελέσματα Το ίδιο σύστημα, έχουμε σκοπό, σε δεύτερη φάση να το εξελίξουμε σε ένα πιο γενικό, news-oriented σύστημα καταγραφής και αποτελεσμάτων το οποίο θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να αντλήσει συνδυαστικά αποτελέσματα με τα trends της εποχής και με τα καθημερινά προβλήματα.

Το_CartoDB

Το εργαλείο CartoDB είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία μπορούν να σχεδιαστούν γεωχωρικές και χαρτογραφικές απεικονίσεις, που η εφαρμογή μας έχει στηριχθεί σε αυτή. Προτείνεται ιδιαίτερα για τη δημιουργία στατικών και κινούμενων θεματικών χαρτών προς δημοσίευση στο διαδίκτυο, και μάλιστα χρησιμοποιείται ήδη από εταιρείες, όπως είναι η Nokia, Twitter και από το Λευκό Οίκο (Meyer 2014).

Η ευελιξία αυτού του εργαλείου προκύπτει από το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει υπόβαθρα από πολλές πηγές, είτε αυτά είναι διαδικτυακά, όπως το Bing Maps, Here Maps, από πηγές του χρήστη, δηλαδή από ΧΥΖ, WMS, NASA ή MapBox Maps, αρχεία εικόνας, όπως είναι τα «*.png», «*.svg», «*.jpeg», «*.jpg», είτε αυτά βρίσκονται στον υπολογιστή του χρήστη είτε στο Dropbox, ή ακόμα και να μην έχει κανένα υπόβαθρο.

Τα αρχεία, τα οποία μπορούν να εισαχθούν στο εργαλείο είναι επίσης πολλά, με τα γνωστότερα να είναι τα αρχεία τύπου «*.csv», «*.xls», «*.zip», «*.kml» και «*.gpx». Στο εργαλείο μπορούν να εισαχθούν και αρχεία τύπου «*.shp», αλλά σε συμπιεσμένη μορφή «*.zip», γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο για τη δημιουργία θεματικών χαρτών. Τα δεδομένα μπορούν να βρίσκονται είτε στον υπολογιστή του χρήστη, στο Google Drive ή στο Dropbox. Ένα χαρακτηριστικό που εντοπίζεται μόνο στο συγκεκριμένο εργαλείο, είναι η δυνατότητα να αντληθούν στοιχεία και δεδομένα από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter και να δημιουργηθούν θεματικοί χάρτες μέσω αυτού.

Οι θεματικοί χάρτες, που μπορούν να δημιουργηθούν μέσω αυτού του εργαλείου είναι είτε απλοί, χωρίς συμβολισμό, χωροπληθείς θεματικοί χάρτες, χάρτες με κατηγοριοποίηση και χάρτες με αναλογικά σύμβολα.

Περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά μπορούν να απεικονιστούν στο χάρτη ταυτόχρονα, τα οποία μπορούν να προέρχονται από διαφορετικούς πίνακες δεδομένων.

Σημαντικό για την μεγαλύτερη ευελιξία του εργαλείου, είναι οι στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμού. Αυτό επισημαίνεται, γιατί το εργαλείο δίνει πολλές δυνατότητες στο χρήστη, αλλά οι προκαθορισμένοι χάρτες είναι ιδιαίτερα αδύναμοι. Δίδεται η δυνατότητα στο χρήστη να επέμβει στον κώδικα με δύο τρόπους, είτε μέσω της γλώσσας διαχείρισης βάσεων δεδομένων SQL, για να απεικονιστούν στο χάρτη μόνο ορισμένα από τα δεδομένα επιθυμίας του χρήστη, είτε της γλώσσας CSS, για να κάνει ο χρήστης τη σωστή κλασικοποίηση, την επιλογή χρωμάτων κ.τ.λ..

Ο διαμοιρασμός του χάρτη γίνεται μόνο μέσω ιστοσελίδων και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα μέσω του εργαλείου για εκτυπώσιμους χάρτες. Δίδεται μόνο το URL ή ο κώδικας του χάρτη για την ενσωμάτωσή του σε ένα ιστολόγιο. Το τελικό αποτέλεσμα ενός διαδικτυακού χάρτη, που δημιουργείται μέσω του εργαλείου εμφανίζεται στην επόμενη εικόνα, όπου απεικονίζονται τα αλιευτικά σκάφη ανά ευρωπαϊκή χώρα εν έτει 2012.

Το_Αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα είναι απλά μοναδικό. Ευχαριστούμε την εταιρεία CrowdPolicy η οποία μας έδωσε πρόσβαση στο εργαλείο.

 

Screen Shot 2015-04-01 at 18.54.48

Πορτοκαλί Κουκίδες: Τα νοσοκομεία της Ελλάδας | Μπλε Κουκίδες: Οι αποστολές των δημόσιων φορέων (Ε.Α), οι οποίες εμφανίζονται για να είναι διακριτή η κίνηση των ασθενών.

Datasets Νοσοκομείων Ελλάδος

Datasets Νοσοκομείων Ελλάδος

Datasets Ενέργειες Ελληνικής Αεροπορίας που κάνει για τον ΕΟΠΠΥ

Datasets Ενέργειες Ελληνικής Αεροπορίας που κάνει για τον ΕΟΠΠΥ

Η_Ομάδα

  • Ηλιάδη Ιωάννα (Δημοσιογράφος)
  • Κατσαμπέρη Μαρία (Developer)
  • Πιστόλας Ιωάννης (Developer)
  • Χανιωτάκης Γιώργος (Developer)

* mentoring : Γιώργος Καραμανώλης,  Co-Founder & CTO of Crowdpolicy