Δημοσιεύουμε τους ισολογισμούς της εταιρίας για την 1η και 2η εταιρική χρήση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

CROWDPOLICY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΧΡΗΣΗ 2Η

CROWDPOLICY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΧΡΗΣΗ 1Η

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθυνθείτε στα στοιχεία επικοινωνίας της Crowdpolicy.