* Tου Γρηγόρη Δημητριάδη

google1--4-thumb-large

Oταν η Google αποφάσισε να εγκαταστήσει τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Δουβλίνο, έθεσε ως προϋπόθεση την άριστη πρόσβαση του προσωπικού της είτε με τις αστικές συγκοινωνίες ή/και με το ποδήλατο.

Η αντίληψη που κυριαρχεί στην πολιτική είναι ότι οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες αφορούν κυρίως τα χαμηλά εισοδήματα και αποτελούν «δαπάνη». Το παράδειγμα της Google αποδεικνύει την αντίληψη αυτή παρωχημένη. Για το Δουβλίνο οι αστικές συγκοινωνίες αποδείχθηκαν στρατηγικός σύμμαχος στην προσέλκυση επενδύσεων.

Σήμερα, χρειάζεται να γίνει κατανοητό ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες αφορούν όλους και είναι εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης. Οι καλές αστικές συγκοινωνίες αποτελούν παράγοντα προσέλκυσης Αμεσων Ξένων Επενδύσεων (Foreign Direct Investment – FDI), ενώ επηρεάζουν τον δείκτη ποιότητας ζωής κάθε πόλης. Αποτελεσματικές και αξιόπιστες δημόσιες αστικές μεταφορές δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις εμπορικές δραστηριότητες και ενισχύουν την εμπορική κίνηση των πόλεων. Σε πόλεις με ισχυρό δίκτυο αστικών συγκοινωνιών, όπως το Λονδίνο για παράδειγμα, ένας υπεύθυνος πωλήσεων είναι σε θέση να κάνει έως 5 συναντήσεις την ημέρα, ενώ σε πόλεις με αδύναμο δίκτυο μπορεί να κάνει μόνο μέχρι 2 συναντήσεις την ημέρα.

Η ιδέα ότι οι αστικές συγκοινωνίες δημιουργούν οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στις πόλεις είναι επαναστατική για το πώς εκλαμβάνουμε, σχεδιάζουμε και λειτουργούμε τις αστικές συγκοινωνίες. Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι η ποιότητα της αστικής κινητικότητας είναι κρίσιμη για τη λειτουργία τους. Οι αποτελεσματικές αστικές συγκοινωνίες βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα στον αστικό ιστό και μειώνουν τα εμπόδια ανάπτυξης, μετακινώντας περισσότερους ανθρώπους στον διαθέσιμο χώρο. Δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας, το εργασιακό κόστος μειώνεται, η επικοινωνία βελτιώνεται και η αλληλεπίδραση παρόμοιων επιχειρήσεων αυξάνεται. Τελικά, επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας στην επιχειρηματική κοινότητα.

Επιπλέον, καθώς οι υψηλής ποιότητας αστικές συγκοινωνίες αυξάνουν τη συνδεσιμότητα, η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε εργατικό δυναμικό ευρύτερων δεξιοτήτων γίνεται εφικτή. Η αποτελεσματικότερη αντιστοίχιση ανάμεσα στις απαιτούμενες και διαθέσιμες δεξιότητες αυξάνει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, οι αστικές συγκοινωνίες είναι κρίσιμος παράγοντας για τη μείωση της συμφόρησης των πόλεων και την αποτελεσματική κινητικότητα. Αυξάνοντας την αξιοπιστία των διαδρομών και μειώνοντας τα κόστη, προσφέρονται πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις και στη συνολική οικονομία.

Ολα τα παραπάνω συζητήθηκαν στο Λονδίνο, στη Συνάντηση Κορυφής που οργανώθηκε από τη Διεθνή Ενωση Δημόσιων Συγκοινωνιών (International Association of Public Transport – UITP) και τις Συγκοινωνίες του Λονδίνου (Transport for London – TfL). Συμμετείχαν οι επικεφαλής των φορέων αστικών συγκοινωνιών και εμπορικών επιμελητηρίων των πόλεων: Αθήνα, Αμστερνταμ, Βερολίνο, Βιέννη, Βρυξέλλες, Δουβλίνο, Κορκ, Λονδίνο, Μαδρίτη, Μάντσεστερ, Μιλάνο, Παρίσι, Στοκχόλμη και Τορίνο.

Συμφωνήθηκε ότι οι περικοπές στις επενδύσεις για τη συγκοινωνιακή υποδομή είναι επιβλαβείς για την εμπορική δραστηριότητα μακροπρόθεσμα. Συζητήθηκαν νέοι τρόποι χρηματοδότησης νέων έργων και βελτίωσης των υφισταμένων, χωρίς επιβάρυνση των κρατικών προϋπολογισμών. Αξίζει να αναφερθεί η υλοποίηση του έργου «Crossrail» στο Λονδίνο, για το οποίο απαιτήθηκαν 14,8 δισ. λίρες, όπου η κυβέρνηση έδωσε 4,7 δισ., οι επιχειρήσεις 4,1 δισ., ενώ περισσότερο από 60% θα προέλθει από τους κατοίκους του Λονδίνου και τις επιχειρήσεις μαζί.

Ενα ακόμα σημείο που τονίστηκε είναι ότι οι πόλεις οδηγούν την ανάπτυξη και την οικονομία μιας χώρας. Αν και τα τελευταία χρόνια, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εσωτερική περιφερειακή ανάπτυξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα αστικά κέντρα παραμένουν ο κύριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, οπότε και θα πρέπει να ενισχυθούν για να τονωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο sir Peter Hendy των Συγκοινωνιών του Λονδίνου και ο κ. Colin Stanbridge του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου σχεδιάζουν ήδη από κοινού και προωθούν την ατζέντα των αστικών συγκοινωνιών ως μοχλό ανάπτυξης της πόλης του Λονδίνου. Αποφασίστηκε η κάθε πόλη να μοιράζεται κοινά δεδομένα, ώστε να προωθεί τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών της, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η όποια επένδυση στις υποδομές και τη λειτουργία τους χρειάζεται να προωθείται με το σκεπτικό ότι θα αποφέρει ευρύτερα ωφέλιμα αποτελέσματα (Return on Investment – ROI).

Για τον λόγο αυτό χρειάζεται συνεχής και εποικοδομητικός διάλογος ανάμεσα στους φορείς και καλύτερη οργάνωση για την προσπάθεια επηρεασμού (lobbying) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την ανεύρεση επιπλέον πόρων. Η Αθήνα προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Συνάντηση Κορυφής, κυρίως για το πώς οι Συγκοινωνίες Αθηνών ανταποκρίθηκαν στη βαθιά οικονομική κρίση, στήριξαν την αστική κινητικότητα και προώθησαν καινοτόμες λύσεις αναβαθμίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

Η Αθήνα προσεκλήθη να συμμετάσχει σε μια μικρή ομάδα εργασίας με μερικές από τις συμμετέχουσες πόλεις, που θα συντονίσει η UITP, για την περαιτέρω ανάπτυξη των προτάσεων και δράσεων που συζητήθηκαν στη Συνάντηση Κορυφής. Η ομάδα εργασίας θα εκδώσει τα συμπεράσματά της στο Συνέδριο της UITP στο Μιλάνο, στις 8-10 Ιουνίου, με θέμα «Κάνοντας τις πόλεις πιο ανταγωνιστικές: η οικονομική διάσταση των δημόσιων μεταφορών» (Making cities more competitive: the economic case for public transport). Για την Αθήνα ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης των αστικών συγκοινωνιών της, είναι ζωτικής σημασίας. Η Αθήνα μπορεί να αποδείξει πώς μια πόλη μπορεί να σχεδιαστεί για να δώσει στους ανθρώπους αξιοπρέπεια και να εμπλουτίσει τη ζωή τους. Οπως έχει γράψει ο Καναδός δημοσιογράφος Charles Montgomery: «Μια προηγμένη πόλη δεν είναι ένα μέρος όπου οι φτωχοί μετακινούνται με αυτοκίνητα, αλλά αυτή όπου ακόμη και οι πλούσιοι χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς».

* Ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι μηχανικός και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) των Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ)

Πηγή : Καθημερινή