Αθήνα, 11 Μαρτίου 2015.

Το 69% των Ελλήνων, που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύει ότι η επιχειρηματικότητα διδάσκεται, και μόνο το 30% ότι ο επιχειρηματίας γεννιέται.

Τα 2/3 του πληθυσμού στην Ελλάδα έχουν θετική στάση απέναντι στην Αυτοαπασχόληση (49%), ποσοστό αισθητά πιο υψηλό από το διεθνή μέσο όρο (42%) αλλά και από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (38%).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία διεξήχθη από την Amway σε συνεργασία με το TUM (Technical University of Munich) και την Gfk Νυρεμβέργης, κατά μέσο όρο το 69% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα έχουν θετική στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα.

Οι νέοι κάτω των 35 ετών εμφανίζονται περισσότερο θετικοί απέναντι στην Αυτοαπασχόληση (55%) σε σύγκριση με άτομα ηλικίας 35- 49 ετών (48%) και τα άτομα άνω των 50 ετών (42%).

Οι άντρες στην Ελλάδα (51%) είναι ελαφρώς πιο πρόθυμοι να ξεκινήσουν μία επιχείρηση από ότι οι γυναίκες (47%).

Αυτά μεταξύ άλλων είναι τα βασικά συμπεράσματα που αποτυπώνουν την ελληνική διάσταση για την Επιχειρηματικότητα και την Αυτοαπασχόληση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έρευνας Επιχειρηματικότητας 2014 της Amway (Amway Global Entrepreneurship Report 2014), η οποία παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015.

«…παρά το γεγονός ότι 2 στους 3 στην Ελλάδα πιστεύουν ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να διδαχθεί, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτωμένων δεν είναι ικανοποιημένη από το επίπεδο της προσφερόμενης σχετικής εκπαίδευσης στα σχολεία και στα πανεπιστήμια» μεταξύ άλλων επεσήμανε κατά την ομιλία του σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ο Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜοΚΕ ΕΜΠ. «Σε κάθε περίπτωση φαίνεται να υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης στον χώρο αυτό. Ειδικότερα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα πρέπει να προσπαθήσουν να εμπλουτίσουν τις σχετικές σπουδές που προσφέρουν με τη δημιουργία προγραμμάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας που να είναι πιο συστηματικά ενσωματωμένα στο γενικότερο πρόγραμμα σπουδών κάθε σχολής- ανεξαρτήτως του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει- και να επιχειρούν να διασυνδεθούν καλύτερα με τα παραδοσιακά μαθήματα της κάθε σχολής (π.χ. στα Πολυτεχνεία η σύνδεση της διδασκαλίας των μαθημάτων επιχειρηματικότητας με τα πιο συμβατικά και καθιερωμένα μαθήματα των σπουδών του μηχανικού στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου τεχνικού έργου ή του σχεδιασμού μιας παραγωγικής μονάδας ή της διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης τεχνικής λύση».

Στο ρόλο των Δήμων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας αναφέρθηκε ο Κώστας Μπιτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος «Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων», τονίζοντας «Oι Δήμοι των μεγάλων πόλεων πρέπει να παίξουν σπουδαίο ρόλο στην προώθηση της επιχειρηματικότητας. Η δικτύωση των φορέων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, η δημιουργία και η επικοινωνία καλών πρακτικών και φωτεινών παραδειγμάτων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιαίτερα στο περιβάλλον της μεγάλης οικονομικής κρίσης που περνάμε».

Τη διάσταση της νέας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα ανέλυσε κατά την τοποθέτηση του ο Ζαχαρίας Μαυρούκας, Γενικός Διευθυντής Βιομ. & Επιχειρηματικής Πολιτικής/ Απεσταλμένος της Ελλάδας στην ΕΕ για τις ΜΜΕ «η νέα Επιχειρηματικότητα αποτελεί βασική στρατηγική επιλογή για τη διεύρυνση και ανανέωση της παραγωγικής βάσης της χώρας, με νέες σύγχρονες, καινοτόμες, και εξωστρεφείς δραστηριότητες, οι οποίες θα αξιοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνας και των νέων τεχνολογιών, καθώς και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας σε τομείς προτεραιότητας, όπως ο αγροδιατροφικός τομέας, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η Ενέργεια, οι Δημιουργικές Βιομηχανίες, τα Δομικά Προϊόντα, τα Υλικά και οι Κατασκευές, η Περιβαλλοντική Βιομηχανία, η Υγεία, ο Τουρισμός και των Επιχειρήσεων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, όπως προέκυψε από μελέτες εξειδικευμένων διεθνών και Ελληνικών φορέων (π.χ. ΚΕΠΕ , ΙΟΒΕ, MacKinzey κλ)».

Στο ερώτημα, γιατί η εποχή μας είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας, απάντησε ο Μιχάλης Ψαλλίδας, Διευθύνων Σύμβουλος & Συνιδρυτής της Crowdpolicy κατά την τοποθέτηση του, αναφέροντας «Μετασχηματισμός της οικονομίας, δημιουργούνται ευκαιρίες, υπάρχει η τάση για αλλαγή σε παραδοσιακούς κλάδους, αύξηση της αποτελεσματικότητας, μείωση του κόστους, distruption παραδοσιακών κλάδων. Η ψηφιακή εποχή και τα εργαλεία που υπάρχουν σήμερα κοστίζουν ελάχιστα και επομένως κάθε μικρή επιχείρηση – ή προσπάθεια – μπορεί να τα χρησιμοποιήσει (πχ υποδομή ΙΤ as a service). Οι ευκαιρίες σε θέσεις εργασίας είναι λιγότερες. Επομένως η ανάγκη για αυτο-απασχόληση ή έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι μερικές φορές μονόδρομος. Υπάρχει εκθετική επίδραση του διαδικτύου και των ψηφιακών συστημάτων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Οι καλές ιδέες και προσπάθειες μπορούν να ανθίσουν μέσα σε καταστάσεις μη – ομαλές και σε όχι σε steady state conditions. Δεν θα ξαναζήσουμε μια τόσο μεγάλη κρίση που όμως θα αποτελεί τόσο μεγάλη ευκαιρία για να επιχειρήσει κάποιος»

Στη σημασία της Αυτοαπασχόλησης αλλά και τη Στρατηγική της Amway επικεντρώθηκε η Ioana Enache, Γενική Διευθύντρια της Amway Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας η οποία μεταξύ άλλων τόνισε «Τα τελευταία χρόνια, οι βασικοί λόγοι για την έναρξη μιας επιχείρησης είναι η ανεξαρτησία από έναν εργοδότη και η ελευθερία για την πραγματοποίηση προσωπικών ιδεών. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν τις προσωπικές τους δυνατότητες και επιθυμούν να προχωρήσουν πέρα από την εξαρτημένη εργασία. Αυτό ακριβώς προσφέρει η Amway, ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. Δίνουμε την ευκαιρία σε ανθρώπους να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες, ενδυναμώνουμε συνεχώς, υποστηρίζουμε και παρακινούμε ανθρώπους, να ιδρύσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, και με αυτό τον τρόπο να δημιουργήσουν μία ανεξάρτητη και ολοκληρωμένη επαγγελματική ζωή. Πιστεύουμε ότι ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία, αλλά αυτό απαιτεί κοινή προσπάθεια από την επιστημονική, επιχειρηματική και οικονομική κοινότητα για τη μείωση των διαρθρωτικών εμποδίων ώστε να δημιουργηθεί μία σταθερή βάση για όλους όσους είναι πρόθυμοι να ιδρύσουν τη δικής τους επιχείρηση».

Τη συζήτηση συντόνισε ο Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ. 

 

No.1

(από αριστερά) Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜοΚΕ ΕΜΠ, Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ, Μιχάλης Ψαλλίδας, Διευθύνων Σύμβουλος & Συνιδρυτής της Crowdpolicy,Ioana Enache, Γενική Διευθύντρια της Amway Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, Κώστας Μπιτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος «Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων»,Ζαχαρίας Μαυρούκας, Γενικός Διευθυντής Βιομηχανικής & Επιχειρηματικής Πολιτικής/ Απεσταλμένος της Ελλάδας στην ΕΕ για τις ΜΜΕ

Νο.2

(από αριστερά) Ζαχαρίας Μαυρούκας, Γενικός Διευθυντής Βιομηχανικής & Επιχειρηματικής Πολιτικής/ Απεσταλμένος της Ελλάδας στην ΕΕ για τις ΜΜΕ, Ioana Enache, Γενική Διευθύντρια της Amway Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ, Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜοΚΕ ΕΜΠ, Κώστας Μπιτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος «Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων», Μιχάλης Ψαλλίδας, Διευθύνων Σύμβουλος & Συνιδρυτής της Crowdpolicy

Σχετικά με την AGER

Η AGER 2014 διεξήχθη από την AMWAY, σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Στρατηγικής και Οργάνωσης της σχολής Management του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Μονάχου στην Γερμανία. Τα πρακτικά ζητήματα της έρευνας διευθετήθηκαν από την Gesellschaft fuer Konsumforschung (GfK), με έδρα την Νυρεμβέργη, στο διάστημα Απρίλιος – Ιούνιος 2014. Τα αποτελέσματα έχουν γίνει διαθέσιμα στην επιστημονική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των 38 ακαδημαϊκών συμβούλων της AGER και όλες τις ενδιαφερόμενες δεξαμενές σκέψεων, τα ακαδημαϊκά και δημόσια ιδρύματα.

Παρακαλώ επισκεφτείτε το AmwayEntrepreneurshipReport.com για περισσότερες πληροφορίες.
  

Σχετικά με την Amway

Η Amway είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες Απευθείας Πωλήσεων στον κόσμο, όπως κατατάσσεται από το Direct Selling News Global 100, βάσει πωλήσεων 10,8 δισ. δολαρίων Αμερικής παγκοσμίως το 2014 και βασιζόμενη στις προσπάθειες εκατομμυρίων Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 100 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο. Ιδρυθείσα το 1959 και με έδρα την Ada στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, η Amway προσφέρει καταναλωτικά προϊόντα και επιχειρηματικές ευκαιρίες που υποστηρίζονται από μια παγκόσμια παραγωγή αγροτικών προϊόντων, υπηρεσιών παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής. Οι κορυφαίες επωνυμίες προϊόντων της Amway είναι η NUTRILITE™ επωνυμία βιταμινών, μετάλλων και συμπληρωμάτων διατροφής, η ARTISTRY™ με προϊόντα περιποίησης επιδερμίδας και καλλυντικά και το σύστημα επεξεργασίας νερού eSpring™.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη RUN COMMUNICATIONS και την Κατερίνα Λιάτσου στο 215 560 52 14 ή στο 694 74 16 499, [email protected].

Παρουσίαση του Μιχάλη Ψαλλίδα

Σχετικά αρχεία:

AGER 2014_Δελτίο Τύπου_11.03.2015