Ο Γιώργος Καραμανώλης, συνιδρυτής και CTO της Crowdpolicy συμμετείχε ως ομιλητής στο πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας ανοικτών δεδομένων. Κεντρικός στόχος του #ODD15GR είναι να διαδοθούν άμεσοι και πρακτικοί τρόποι με τους οποίους τα ανοιχτά δεδομένα συνεισφέρουν στο δημόσιο, στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία των πολιτών. Κεντρικός άξονας της ομιλίας του είναι ότι η οικονομική ανάκαμψη και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μπορεί να υποστηριχθεί από το συνδυασμό τεχνογνωσίας, κινητοποίησης και αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου σε παραγωγικές κατευθύνσεις έντασης γνώσης. Ιδιαίτερα σήμερα καμία ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί. Η τεχνολογία ειναι  σήμερα – περισσότερο από ποτέ  – πιο εύκολα προσβάσιμη και αξιοποιήσιμη.

Screen Shot 2015-02-28 at 4.30.03 PM

Τα βασικά σημεία της ομιλίας :

1. ΑPI & Data economy : Ο τρόπος που τα διαφορετικά συστήματα επικοινωνούν μετασχηματίζει την οικονομία σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Πλέον ο ρυθμός της ψηφιακής οικονομίας κινείται στην αξιοποίηση των δεδομένων, δεδομένων που βρίσκονται σε συστήματα (Βάσεις δεδομένων) που έχουν υλοποιηθεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

2. Πλατφόρμες Crowdsourcing που έχει σχεδιάσει η Crowdpolicy και έχουν λάβει διεθνείς διακρίσεις ως καινοτόμα concept (Vouliwatch.gr, Synathina.gr) και νέες τάσεις στα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι με μικρό κόστος κάθε δημόσιος φορέας μπορεί να αξιοποιήσει εύκολα Γεωγραφικά Πληροφοριακά συστήματα (GIS)  για να διαμορφώνει πολιτικές, να έχει έλεγχο τεχνικών εργασιών κ.α . Η ανάγκη είναι ιδιαίτερα σημαντική σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

3. H περίπτωση της πλατφόρμας CrowdcollEKT. Ο στόχος του crowdcollEKT είναι η εγκαθίδρυση ενός καινοτόμου και βιώσιμου μηχανισμού συμμετοχής, επανάχρησης και δημιουργικής αξιοποίησης περιεχομένου. Η πλατφόρμα υποστηρίζει την ενίσχυση της ποιότητας της έρευνας και της επικοινωνίας που διεξάγεται στον ακαδημαϊκό και επιστημονικό χώρο και στην επανάχρηση έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου από ευρύτερες κατηγορίες χρηστών. Το crowdcollEKT είναι η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα Crowdsourcing, εξωστρέφειας, και διαδραστικότητας η οποία εφαρμόζεται σε ένα πλούτο πληροφοριών και δεδομένων από βιβλιοθήκες, Μουσεία, Αποθετήρια Ερευνας κ.α.

Το CrowdcollΕΚΤ υλοποιείται για λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Το ΕΚΤ είναι ενα δυναμικό οικοσύστημα ανθρώπινων δικτύων, τεχνολογιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και παρέχει ένα πλέγμα υπηρεσιών για την υποστήριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας του κεφαλαίου γνώσης της χώρας μας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το Εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης ειναι ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα που εισάγει το crowdsourcing για να διασυνδεθεί με ένα μεγάλο σύνολο από κοινότητες χρηστών (Μαθητές, Φοιτητές, Ακαδημαϊκοί, Επιχειρηματίες κ.α). Η πλατφόρμα θα ανακοινωθεί επίσημα τον Μαϊο.

ODI Athens. Παρουσίαση στο Opendata Day – Athens from Crowdpolicy