Η οικονομική ανάκαμψη και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μπορεί να υποστηριχθεί από το συνδυασμό τεχνογνωσίας, κινητοποίησης και αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου σε παραγωγικές κατευθύνσεις έντασης γνώσης.

Οι ψηφιακές υποδομές έχουν ουσιαστική συνεισφορά. Επηρεάζουν και δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονέκτηματα σε σημαντικούς τομείς της Οικονομίας όπως ο Τουρισμός, η Ναυτιλία, ο Αγροτικός Τομέας, η Eνέργεια, η Eστίαση.

Στην κατεύθυνση αυτή έχει μεγάλη αξία η αξιοποίηση δημόσιων δεδομένων. Δεδομένα που “κατοικούν” σε πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα. Η διάθεσή τους  – που υποστηρίζεται και προβλέπεται σε θεσμικό επίπεδο –   θα ενισχύσει όχι μόνο την ψηφιακή οικονομία, και τον κλάδο των Νέων Τεχνολογιών αλλα το σύνολό της!

Η αξία των δημόσιων δεδομένων γίνεται κατανοητή μέσα από απλά παραδείγματα όπως αυτό που ακολουθεί. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει την πυκνότητα των κτηρίων του δημοσίου σε μια περιοχή της Χώρας μας.  Μπορούμε να βρούμε πολλές επαγγελματικές ομάδες με ενδιαφέρον για την αξιοποίηση αυτού του είδους της  πληροφορίας. Real estate,  εστίαση, μεταφορές,  δίκτυα λιανικής ειναι μερικές από αυτές.

H αξία μεγιστοποιείται όταν οι πολίτες συμμετέχουν.  Στο συγκεκριμένο παράδειγμα οι τοπικές υποδομές δήμων που παρέχουν και αποθηκεύουν αυτού του είδους την πληροφορία θα μπορούσαν να εμπλουτίζονται με μεθοδολογίες Crowdsourcing. Οι ίδιοι οι πολίτες δηλαδή να έχουν το δικαίωμα να καταγραφουν πρόσθετη πληροφορία.  Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η τεχνολογική βιωσιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων στο πιο σημαντικό επίπεδο. Στα δεδομένα..

Στην @Crowdpolicy επενδύσαμε χρόνο και με πολύ όρεξη σχεδιάσαμε το “Oengine” . Είναι μια υπηρεσία που θα βοηθήσει δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσουν καλύτερα τα δεδομένα τους και να μεταφέρουν πρόσθετη αξία στο κοινωνικό σύνολο.

Γιώργος Καραμανώλης, Co-founder & CTO