Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 • Κοινωνικό φροντιστήριο (148)
 • Κοινωνικό Παντοπωλείο (143)
 • Προϋπολογισμός (136)
 • Δείκτες Προϋπολογισμού (137)
 • (44)
 • (135)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός (Master Plan) Πολιτιστικής Πολιτικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμων Κισσάμου και Πλατανιά (133)
 • Αγροτικά Θέματα (134)
 • (130)
 • (105)
 • (68)
 • (67)
 • TripAdvisor (132)

"Οι υπάλληλοι είχαν επαρκείς γνώσεις του αντικειμένου τους και έλυσαν τυχόν απορίες μου"

13/08/2012 - 30/09/2012
 • Διαφωνώ Απόλυτα
  Διαφωνώ Απόλυτα 3.13%3.13%
 • Μάλλον Διαφωνώ
  Μάλλον Διαφωνώ 6.25%6.25%
 • Έχω ουδέτερη γνώμη
  Έχω ουδέτερη γνώμη 3.13%3.13%
 • Μάλλον Συμφωνώ
  Μάλλον Συμφωνώ 3.13%3.13%
 • Συμφωνώ Απόλυτα
  Συμφωνώ Απόλυτα 84.38%84.38%
 • 32 Ψήφοι

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)