Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 • Κοινωνικό φροντιστήριο (148)
 • Κοινωνικό Παντοπωλείο (143)
 • Προϋπολογισμός (136)
 • Δείκτες Προϋπολογισμού (137)
 • (44)
 • (135)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός (Master Plan) Πολιτιστικής Πολιτικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμων Κισσάμου και Πλατανιά (133)
 • Αγροτικά Θέματα (134)
 • (130)
 • (105)
 • (68)
 • (67)
 • TripAdvisor (132)

Ο Δήμος Πλατανιά θεωρώντας ότι τοποθεσίες , οι οποίες σχετίζονται με σημαντικά ιστορικά γεγονότα, θα πρέπει να αποτελούν χώρους μνήμης και ανοιχτούς στο κοινό, διεξάγει ηλεκτρονική ψηφοφορία με σκοπό να γίνει το αεροδρόμιο του Μάλεμε μουσείο και ανοιχτός επισκέψιμος χώρος.Με την πεποίθηση ότι η ενέργεια αυτή θα αναδείξει ακόμη περισσότερο την ιστορία της περιοχής και θα δημιουργήσει ένα ακόμα σημείο υπενθύμισης των δεινών του πολέμου, καλούμε τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία εκφράζοντας τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με την άποψη αυτή.

10/06/2011 - 31/07/2011
 • Συμφωνώ
  Συμφωνώ 96.88%96.88%
 • Διαφωνώ
  Διαφωνώ 3.13%3.13%
 • 32 Ψήφοι

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)