Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 • Κοινωνικό φροντιστήριο (148)
 • Κοινωνικό Παντοπωλείο (143)
 • Προϋπολογισμός (136)
 • Δείκτες Προϋπολογισμού (137)
 • (44)
 • (135)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός (Master Plan) Πολιτιστικής Πολιτικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμων Κισσάμου και Πλατανιά (133)
 • Αγροτικά Θέματα (134)
 • (130)
 • (105)
 • (68)
 • (67)
 • TripAdvisor (132)

Συχνές Ερωτήσεις

 

Ερώτηση:     Με ποιόν τρόπο μπορώ να επικοινωνήσω τηλεφωνικά με τον Δήμο Πλατανιά;

Απάντηση:    Καλέστε στο τηλεφωνικό Κέντρο: 2821 3 40000 - 40001 -40002

 


 

Ερώτηση:     Με ποιόν τρόπο μπορώ να αποστείλω ΦΑΞ στον Δήμο Πλατανιά;

Απάντηση:    Καλέστε στο τηλεφωνικό αριθμό: 2821 3 40090

 


 

Τελ. ενημέρωση 27/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)