Συνεργατική Διαχείριση Έργων | Βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας | Αξιολογούμαστε 

To πλαίσιο υπηρεσιών Crowd360 απευθύνεται στους πελάτες και συνεργάτες μας.

Με το Crowd360 υποστηρίζουμε αποτελεσματικά τα έργα που αναλαμβάνουμε και τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Το Crowd360 θέτει σε εφαρμογή ένα νέο μοντέλο συνεργασίας για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα.

 

Οφέλη +

Αναβαθμίζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις εσωτερικές διαδικασίες της Crowdpolicy.

Υποστηρίζουμε τη διαφάνεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Από τη λήψη αιτήματων έως την τελική επίλυσή τους.

Aξιολογούμαστε για τις λύσεις που παρέχουμε.

Μετατρέπουμε την άρρητη γνώση (tacit knowledge), τις ιδέες και τις προτάσεις των πελατών μας σε επιχειρησιακές διαδικασίες και σε νέα καινοτομικά εγχειρήματα.

Δημιουργoύμε ένα δίκτυο καινοτομίας μεταξύ πελατών, συνεργατών και στελεχών της εταιρίας.

 

Υπηρεσίες Crowd360

Πολυκαναλική πρόσβαση του πελάτη / συνεργάτη μας (διαφορετικές συσκεύες, internet).

Υποβολή αιτημάτων υποστήριξης και λήψης υπηρεσιών με δομημένο τρόπο.

Ηλεκτρονική διαδικασία αξιολόγησης αιτημάτων.

Προτεραιοποίηση αιτημάτων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα έργα που είναι σε εξέλιξη.

Πρόσβαση σε προσωποιημένες υπηρεσίες Service Desk.

Προβολή κατάστασης των αιτημάτων – θεμάτων ανά έργο.

Συνεργατικός χώρος επίλυσης θεμάτων για την υλοποίηση των έργων – Corporate Knowledge Base.

Υποβολή προτάσεων για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρίας και υποβολή παραπόνων.

crowd360-2

crowd360-1

Ενδεικτική οθόνη του Συστήματος Συνεργατικής Διαχείρισης Έργων Crowd360 

 

Κατεβάστε το ενημερωτικό από εδώ.