Year: 2015

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Ολοκληρωμένες Καινοτόμες Λύσεις για τη σύγχρονη τοπική Αυτοδιοίκηση

Η αποτελεσματική λειτουργία της σύγχρονης τοπικής αυτοδιοίκησης είναι συνυφασμένη με τη δημιουργία ενός πλαισίου συμμετοχικής λήψης αποφάσεων (Ανοικτή/Συμμετοχική Δημοκρατία), ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και υποστήριξης δράσεων πληθοπορισμού (crowdsourcing, crowdfunding) με στόχο τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και την τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα.

8016192302_0e9c4b7170_z

 

Οι τεχνολογικές και επιχειρησιακές λύσεις μας :

 1. Υλοποιούν την Νομοθεσία
 2. Αναβαθμίζουν τη σχέση με τους πολίτες – προάγουν και ενισχύουν το δημόσιο έργο
 3. Προάγουν την καινοτομία, την ανάδειξη του τοπικού και ανθρώπινου κεφαλαίου
 4. Δημιουργούν ευκαιρίες χρηματοδότησης για δράσεις και έργα (Δωρεές, Crowdfunding)
 5. Είναι και δημιουργούν καλές πρακτικές σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 6. Είναι εναρμονισμένες με Ευρωπαϊκές Στρατηγικές και Πολιτικές και παγκόσμιες τάσεις 

Η ομάδα μας έχοντας ουσιαστική συμμετοχή σε πρωτοβουλίες ανοιχτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης σε δημόσιο αλλά και ιδιωτικό περιβάλλον από το 2012- είναι σε θέση να σας παρουσιάσει μια σειρά ολοκληρωμένων λύσεων, απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε Φορέα του Δημοσίου και ειδικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Περιφέρειες)

Συγκεκριμένα, σας προτείνουμε δράσεις -τις οποίες έχουν αξιοποιήσει ήδη με μεγάλη επιτυχία ενδεικτικοί Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δήμος Αθηναίων, Καβάλας, Πειραιά, Νέας Σμύρνης, Αντίπαρου, Μοσχάτου-Ταύρου

Ολοκληρωμένη Λύση

Τι θα πετύχουμε

Πλατφόρμα Διαβούλευσης

Screen Shot 2015-11-28 at 15.31.36

 • Ακούμε τους πολίτες
 • Συνδιαμορφώνουμε το επιχειρησιακό σχέδιο
 • Χτίζουμε με τους πολίτες την Περιφέρεια και  Δήμο μας!
Πλατφόρμα Διαχείρισης και συλλογής Δωρεών / Crowdfunding


Screen Shot 2015-11-28 at 15.35.27

 • Συλλογή δωρεών από πολίτες, Φορείς του ιδιωτικού τομέα, απόδημο κλπ  για έργα και δράσεις του δήμου
 • Παροχή υπηρεσίας της πλατφόρμας σε τρίτους ώστε να ανεβάζουν τις δωρέες τους
 • Συμβατή με το ελληνικό και ευρωπαικό θεσμικό πλαίσιο δωρεών Φορέων του Δημόσιου τομέα

Πλατφόρμα Ανοιχτών Δεδομένων και Ανοικτών προϋπολογισμών (Oengine)

Screen Shot 2015-11-28 at 15.33.59

 • Εφαρμόζουμε τη νομοθεσία για τα ανοικτά δεδομένα και για τη real time δημοσιοποίηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού
 • Δημιουργούμε ευκαιρίες χρηματοδότησης καθώς τα opendata ειναι κεντρική πολιτική της Ε.Ε
 • Προάγουμε την Καινοτομία
Πλατφόρμα Παρουσίασης και Διαχείρισης Έργου (PM engine)

Screen Shot 2015-11-28 at 15.38.19

 • Παρουσιάζουμε την επίδραση των έργων στην τοπική οικονομία και κοινωνία με την χρήση διαδραστικών χαρτών
 • Ενημερώνουμε τους πολίτες για την πρόοδο του έργου
 • Οι πολίτες αξιολογούν

Πλατφόρμα Γεωπληροφορίας (Gengine)

Screen Shot 2015-11-28 at 15.39.28

 • Ανάβουμε τα GIS με λύση χαμηλού κόστους!
 • Αποτυπώνουμε τις δράσεις και σημεία ενδιαφέροντος  επάνω στο χάρτη
 • Ζητούμε από τους πολίτες να μας επισημάνουν πρόβληματα/θέματα σε επίπεδο συγκεκριμένης τοποθεσίας
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Χρηματοδότηση από κοινοτικά, εθνικά ή ιδιωτικά funds

Screen Shot 2015-11-28 at 15.51.41

 • Σχεδιάζουμε δράσεις ψηφιακής καινοτομίας οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν!
 • Αποκτούμε πρόσβαση σε Κεφάλαια για τη χρηματοδότηση Έργων & Δράσεων (επιχειρησιακά προγράμματα

 

Πηγή lead photo

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Παρουσίαση του Γ. Καραμανώλη σε εκδήλωση στην Κύπρο με Θέμα «Καινοτομώντας με Ανοιχτά Δεδομένα» στο πλαίσιο της ημερίδας «Διαθέτω Δεδομένα – Προωθώ την Διαφάνεια, Συμβάλλω στην Ανάπτυξη».

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Οικονομικών Κύπρου, η ημερίδα με τίτλο «Διαθέτω Δεδομένα – Προωθώ την Διαφάνεια, Συμβάλλω στην Ανάπτυξη». Η ημερίδα, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, κου Κωνσταντίνου Πετρίδη, αποσκοπούσε στην προετοιμασία των διαφόρων Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας για την καταγραφή και στην συνέχεια δημοσίευση των δεδομένων τους για περαιτέρω χρήση στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων www.data.gov.cy.

G-KaramanolisΗ ενέργεια υλοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια της πρώτης δράσης του έργου «Υποστήριξη των φορέων του Δημόσιου Τομέα στην Υλοποίηση της Αναθεωρημένης Οδηγίας 2013/37/ΕΕ και Προώθηση της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα». Πρόκειται για έργο του οποίου η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε εξ’ ολοκλήρου από την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωτοβουλία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, και διεκπεραιώνεται από τον οίκο Deloitte, στα πλαίσια της πρακτικής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/37/ΕΕ. Η εν λόγω Οδηγία παρέχει το νομικό πλαίσιο που διέπει την περαιτέρω χρήση των δεδομένων του δημόσιου τομέα για τη διασφάλιση της διαφανούς, δίκαιης και αμερόληπτης περαιτέρω χρήσης τους.

Το όλο έργο περιλαμβάνει δύο κύριες δράσεις:

 • Η πρώτη απευθύνεται σε όλα τα Υπουργεία/ Τμήματα/ Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα που αφού τύχουν της κατάλληλης εκπαίδευσης, θα έχουν την υποχρέωση να καταγράψουν τις πληροφορίες που κατέχουν και να τις δημοσιεύσουν στην εθνική πύλη ανοικτών δεδομένων www.data.gov.cy, ενώ
 • η δεύτερη περιλαμβάνει δραστηριότητες δημοσιότητας για προώθηση της περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του δημόσιου τομέα σε 3 ομάδες στόχους: τον δημόσιο τομέα, το κοινό και τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό ο Γιώργος Καραμανώλης (Co-Founder, CTO/CIO της Crowdpolicy), βασικό στέλεχος της ομάδας σχεδιασμού και υλοποίησης των πρωτοβουλιών Ανοιχτής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα την περίοδο 2009-2012 και εν συνέχεια συνιδρυτής της Crowdpolicy, παρέθεσε την επαγγελματική του εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα Αξιοποίησης και Καινοτομίας με χρήση Ανοιχτών Δεδομένων, καθώς και επιτυχημένα παραδείγματα από την ελληνική αγορά.

Cyprus Innovating with Open Data from Crowdpolicy

 

Για να δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου και τις παρουσιάσεις όλων των ομιλητών κάντε click εδώ.

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Have a killer business idea? Stop making assumptions and start making money!

Many people around us have lots of ideas but few of them are able to successfully execute that one idea that makes all the difference. Yet, idea execution has always been the key to starting a successful business.

If you are fortunate enough to have found that killer idea, the best way to start is to make your MVP (abbreviation of Minimum Viable Product).

A MVP has just those core features that allow the product to be deployed, and no more. The product is typically deployed to a subset of possible customers, such as early adopters that are thought to be more forgiving, more likely to give feedback, and able to grasp a product vision from an early prototype or marketing information. (Source: Wikipedia)

makeyourMVP

In this context, we are about to launch the www.makeyourMVP.com platform, providing a crowdsourced business ecosystem for developing, validating and financing your business Ideas. This platform provides all the necessary methodologies and tools, business and technical-wise, to create a rapid prototype of your idea as means of validating your idea and start your entrepreneurial journey.

 

For more information view the following presentation or contact us directly via email: hello[@]crowdpolicy.com

Crowdpolicy Platform | www.makeyourMVP.com from Crowdpolicy

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Συμμετοχή της Crowdpolicy στο Capital+Vision 2015 / Open innovation for SMEs

unnamed

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου Capital+Vision 2015 σας προσκαλεί σε εκδήλωση με θέμα ανοιχτή καινοτομία & ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων μέσα από την έρευνα.

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθεί και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για επιχειρηματίες Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες. Το  πρόγραμμα Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες βοηθά φιλόδοξους Ευρωπαίους Επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσουν και/ή να διευθύνουν με επιτυχία μία μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12:30 – 2:30 μμ στην αίθουσα Σπέτσες στο ξενοδοχείο ATHENS LEDRA HOTEL

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν

1. Δρ.Μαρία Γιαννακούρου – Επικεφαλής έρευνας, Ακαδημία Επιχειρηματικότητας
2. Γιώργος Καραμανώλης – Co-Founder & CTO/CIO, Crowdpolicy
3. Alessandro Carbone – Επικεφαλής κοινωνικής καινοτομίας, Ακαδημία Επιχειρηματικότητας
4. Αλίκη Αναγνώστη – Επικεφαλής Συνεργασιών, Ακαδημία Επιχειρηματικότητας

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Στέλλα Κάσδαγλη

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Παρουσίαση αποτελεσμάτων της δράσης CROWDHACKATHON | INNOVATING WITH OPENDATA #transport στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29/10 η παρουσίαση της δράσης CROWDHACKATHON INNOVATING WITH OPENDATA #transport στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα αποτελέσματα του Μαραθωνίου Ανάπτυξης Εφαρμογών με αξιοποίηση ανοιχτών δεδομένων για τις Μεταφορές, παρουσία της Γ.Γ. Μεταφορών κας Θ. Πέρκα, του Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης κου Γ. Τζιάλλα και της Διοίκησης του ΟΑΣΑ.

Στην παρουσίαση έγινε ουσιαστική παρέμβαση στη δημόσια συζήτηση για θέματα ανοικτών δεδομένων, ψηφιακής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και στη διάδοση καλών πρακτικών μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα που βασίζονται στη συμμετοχή-ενεργοποίηση του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου της Χώρας μας.

Το CROWDHACKATHON INNOVATING WITH OPENDATA #transport πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Ιουλίου 2015 στο InnovAthens με πρωτοβουλία των Συγκοινωνιών Αθηνών (Όμιλος ΟΑΣΑ) και υλοποιήθηκε από την εταιρία καινοτομίας Crowdpolicy με την υποστήριξη της Google. Η διοργάνωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, Τομέας Μεταφορών & Δικτύων, ενώ υποστηρίχθηκε από πλήθος ενώσεων, συλλογικών φορέων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

trans

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω δράση συμμετείχαν συνολικά 130 developers σε 25 ομάδες –νέοι επιχειρηματίες, προγραμματιστές, αναλυτές, μηχανικοί, designers, business consultants, επαγγελματίες και φοιτητές, οι οποίοι σε λιγότερο από 30 ώρες ανέπτυξαν εφαρμογές γύρω από τις μεταφορές, τα ανοιχτά δεδομένα και τη βελτίωση των υπηρεσιών με συμμετοχικές διαδικασίες.

Η συμμετοχή του πλήθους, η ανταποδοτική λειτουργία και η κοινωνική αλληλεγγύη κυριάρχησαν ως ιδέες, ενώ μεταξύ των εφαρμογών αναπτύχθηκε και ένα παιχνίδι που βοηθά στην όλο και μεγαλύτερη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών. Ο ενθουσιασμός και η δυναμική που αναπτύχθηκε καθιστούν το Crowdhackathon τη μεγαλύτερη δράση εφαρμοσμένης κοινωνικής και επιχειρηματικής καινοτομίας στη χώρα, δίνοντας την καλύτερη απάντηση της δημιουργικής Ελλάδας στις δύσκολες στιγμές που περνάει η Χώρα μας.

Μέσα από τέτοιες συμμετοχικές διαδικασίες, κινητοποιείται το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο, ενισχύεται η δημιουργία και η νεανική επιχειρηματικότητα, προωθείται η καινοτομία με τελικό αποτέλεσμα την ενεργό συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Παράλληλα, η κοινωνική διάσταση των ιδεών και η γενικότερη φιλοσοφία των ανοιχτών δεδομένων, συμβάλει ενεργά στην κοινωνική αλληλεγγύη, η οποία αποτελεί αναγκαίο ζητούμενο στις μέρες μας. Οι έξι νικήτριες ομάδες του διαγωνισμού καθώς και σύντομη περιγραφή της ιδέας που υλοποιήσαν και εκ νέου παρουσίασαν στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών, είναι οι κάτωθι:

 1. Ex Machina: Μετατρέπει το λεωφορείο και κάθε μεταφορικό μέσα σε πλατφόρμα διάθεσης υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (όπως ενημέρωση, διασκέδαση) και βασίζεται στη χρήση κινητών τηλεφώνων.
 2. 10Coders: Mobile εφαρμογή μέσω της οποίας επισκέπτες μιας πόλης (αρχικά στην Αθήνα, μελλοντικά και σε άλλες περιοχές) ανακαλύπτουν διαδρομές που έχουν καταχωρήσει άλλοι χρήστες (crowdsourcing)
 3. Definiens: Μια cross-platform εφαρμογή, όπου οι χρήστες κερδίζουν πόντους είτε απαντώντας σε ερωτήσεις, είτε παρακολουθώντας διαφημίσεις, είτε δημοσιεύοντας σε κοινωνικά δίκτυα.
 4. Con.TRAN.S.S.: Επιλύει το πρόβλημα της ενημέρωσης στο χρήστη-επιβάτη, που θέλει να γνωρίζει τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης του μέσου μεταφοράς (λεωφορείο-τρόλεϊ). Όσον αφορά τους οδηγούς και τον ΟΑΣΑ, η εφαρμογή βοηθάει στην καταγραφή προβλημάτων.
 5. Κawai-developers: Είναι ένα puzzle game που ο χρήστης καλείται να κερδίζει πόντους ταιριάζοντας ίδια μέσα μαζικής μεταφοράς. Κατά την είσοδο σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς των συγκοινωνιών Αθηνών δίνεται ή αναβαθμίζεται ένα εργαλείο – bonus που βοηθάει στο παιχνίδι του χρήστη.
 6. Transit Rush: Mία εφαρμογή η οποία ως σκοπό έχει να ενεργοποιήσει εθελοντές. Κάποιος πολίτης με ειδικές ανάγκες μπορεί να δηλώσει ότι θέλει να μεταβεί σε ένα συγκεκριμένο μέρος μέσα σε κάποια χρονικά περιθώρια.

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων συμβάλλει ενεργά στην υποστήριξη και το σχεδιασμό δράσεων για την προώθηση των ανοικτών δεδομένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία. Στόχος αποτελεί η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών βασισμένων στην ευρωπαϊκή κουλτούρα των ανοιχτών δεδομένων και παράλληλα η ενίσχυση της νεανικής και όχι μόνο επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και προϊόντων που έχουν διεθνή προσανατολισμό. Σε αυτή την κατεύθυνση ειναι ενεργός υποστηρικτής της δράσης Crowdhackathon η οποία εφαρμόζεται σε τομείς της Κοινωνίας και της Οικονομίας και αποτελεί καινοτόμο διαδικασία για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας μας.

Crowdpolicy-transport

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο http://www.crowdhackathon.com. Σημειώνεται οτι ο κώδικας για όλες τις εφαρμογές, με βάση άλλωστε το πλαίσιο της διοργάνωσης, έχει ήδη αναρτηθεί σε δημόσιο αποθετήριο, στη διεύθυνση https://github.com/crowdhackathon-transport, και οι εφαρμογές μπορούν να αξιοποιηθούν ελεύθερα από ενδιαφερόμενους Φορείς του δημοσιου και ιδιωτικού τομέα.

 

1 2 3 7