Η πλατφόρμα συνΑθηνά φέρνει σε επαφή και δικτυώνει φορείς, οργανισμούς, ομάδες πολιτών και κατοίκων, αλλά και τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, με σκοπό τον σχεδιασμό, υλοποίηση και ανάπτυξη πρωτοβουλιών, τη φυσική και τη διαδικτυακή τους συνέργεια, για την εξεύρεση λύσεων και δράσεων για το καλό της γειτονιάς τους ή της πόλης. Μπορεί να αφορά την συνεργασία ΜΚΟ, ΑΜΚΕ ή και άτυπων ομάδων, ακόμη και μεμονωμένων πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο του Δήμου Αθηναίων.

www.synathina.gr