Διεθνές Συνέδριο «Καινοτόμες, Ανοικτές και Οικονομικά Βιώσιμες Δομές Δημιουργικής Παραγωγής»

Στρογγυλή Τράπεζα: Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηματικότητα – Ανοικτά Δίκτυα και Start-ups

01.10.2013

Screen Shot 2013-12-25 at 8.02.52 PM