Τοπικά χαρακτηριστικά και νέες τεχνολογίες, καινοτομία, επιχειρηματικότητα και νέες ευκαιρίες from crowdpolicy
Παρουσίαση του Γιώργου Καραμανώλη στο 1ο Συνέδριο Νέων Ευρυτάνων, 31 Αυγούστου 2013.