IEU NTUA headerΠοια είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει η CrowdPolicy και σε ποιους απευθύνεται;

H Crowdpolicy ιδρύθηκε το 2012 με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογιών και πληροφοριακών συστημάτων για την αξιοποίηση του πλήθους (crowd) στη διαμόρφωση διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ολοένα και αυξανόμενη η δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των χρηστών του διαδικτύου στη διαμόρφωση προϊόντων, ιδεών και τεχνικών.
Το όνομά μας (Crowdpolicy), κατά κυριολεξία, δηλώνει ότι βοηθάμε στη διαμόρφωση πολιτικής, με την ευρεία έννοια, με τη συμμετοχή του πλήθους.
Η εταιρία αναπτύσσει υπηρεσίες και λύσεις που αξιοποιούν τη συμμετοχή. Για παράδειγμα, η σήμανση κακοτεχνιών στους δρόμους, ο προσδιορισμός παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, η υπόδειξη της διαφθοράς στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ελαττώματα σε ένα κούφωμα αλουμινίου, η παρακολούθηση υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής, η εξυπηρέτηση των πελατών μιας τράπεζας είναι μερικά από τα προβλήματα που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε.

Τα αντιμετωπίζουμε δημιουργώντας τη μέθοδο, την πλατφόρμα για τη συμμετοχή των χρηστών, που είναι οι τελικοί κριτές των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται.

Τα προϊόντα της Crowdpolicy απευθύνονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Απευθύνονται σε κάθε οργανισμό που θέλει με βιώσιμο τρόπο να συνεργάζεται με πελάτες, εργαζόμενους, δίκτυο πωλήσεων και προμηθευτές.

Τα προϊόντα αυτά δεν έχουν ως στόχο τη διαφήμιση ή την προβολή, αλλά έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και προϊόντων ενός οργανισμού και τη δημιουργία άλλων που καλύπτουν κενά στην αγορά. Επομένως, αποτέλεσμα της εφαρμογής τέτοιων μεθόδων είναι η βελτίωση του ίδιου του οργανισμού και της θέσης του στην αγορά. Η άμεση συμμετοχή των χρηστών συμβάλει στην αύξηση της εταιρικής φήμης και κατ’ επέκταση στην προβολή.

Πως φτάσατε σε αυτή την επιχειρηματική ιδέα;

Η εταιρία δημιουργήθηκε το 2012 από ομάδα τριών συνεργατών. Αρχικό κίνητρο ήταν η παρακολούθηση υλοποίησης κυβερνητικών στόχων με τη συμμετοχή των πολιτών. Δηλαδή, ο ίδιος ο πολίτης να μπορεί να αξιολογεί τις πολιτικές και την εφαρμογή τους και να υπάρχει τεκμηριωμένη μέτρηση του βαθμού επίτευξης των στόχων αυτών. Μια κυβέρνηση (ή διοίκηση) θα πρέπει να κρίνεται αντικειμενικά και βασικό κριτήριο για αυτό είναι η συνέπεια στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε. Σύντομα όμως αντιληφθήκαμε ότι το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται σε κάθε οργανισμό. Δηλαδή, κάθε οργανισμός χρειάζεται βελτιστοποίηση και σήμερα αυτό είναι ιδιαίτερα απαραίτητο, λόγω της ανάγκης για επίτευξη οικονομιών μέσα στο περιβάλλον ύφεσης που ζούμε. Ευτυχώς, διαθέτουμε νέες μεθόδους και εργαλεία για την επίτευξη βελτιώσεων. Οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα και μας δίνουν το πιο αντικειμενικό αποτέλεσμα. Εμείς φέρνουμε κοντά τις διοικήσεις και τις αποφάσεις με τους χρήστες αυτούς. Το ίδιο διάστημα, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι έννοιες crowdsourcing, crowdworking, crowdfunding κ.ά. καταγράφονται όλο και πιο συχνά και γίνεται κατανοητό ότι το πλήθος έχει δύναμη και σοφία και μπορούμε με την κατάλληλη μεθοδολογία να την εκμεταλλευτούμε. Και αυτό ακριβώς κάνουμε.

Η ιδέα γεννήθηκε το Μάρτιο του 2012. Η εταιρία δημιουργήθηκε με τη μορφή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) το Νοέμβριο του 2012 και από τις αρχές του 2013, με τη διαμόρφωση των γραφείων μας στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε ξεκινήσει τη συστηματική υλοποίηση των στόχων μας.

Ποια είναι τα μέλη της επιχειρηματικής ομάδας;

Η CrowdPolicy δημιουργήθηκε από στελέχη που έχουν μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα πληροφορικής, επικοινωνιών και επιχειρηματικής οργάνωσης, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Τα μέλη της ομάδας μας έχουν δουλέψει σε προβλήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συμμετοχικής δημοκρατίας, παρακολούθησης κυβερνητικού έργου, ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων, αναδιοργάνωσης οργανισμών κ.ά. Τα βασικά μέλη της ομάδας είναι ο Μιχάλης Ψαλλίδας (@psalidas) και ο Γιώργος Καραμανώλης (@karamanolis) οι οποίοι έχουν την ευθύνη επιχειρηματικής ανάπτυξης και τον τεχνικό συντονισμό των έργων. Η εταιρία υποστηρίζεται από Advisory Board του οποίου επικεφαλής είναι ο Θεόδωρος Καρούνος (@karounos).

Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο σημαντικότερος παράγοντας που θα καθορίσει την επιτυχία της CrowdPolicy;

Η παραγωγή πραγματικής αξίας για τους πελάτες μας. Η επιτυχία μιας εταιρίας προσδιορίζεται από το κατά πόσο υπάρχουν λόγοι κάποιος να πληρώνει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Αυτό γίνεται όταν αυτά δίνουν αξία στην εταιρία ή τον οργανισμό – πελάτη. Στόχος μας είναι η δημιουργία υπηρεσιών και προϊόντων που θα δίνουν μεγάλη αξία σε όσους μας εμπιστευτούν.

Ποιο είναι το σημαντικότερο εμπόδιο που αντιμετωπίσατε μέχρι σήμερα;

Οι διαδικασίες και η γραφειοκρατία για την ίδρυση και λειτουργία μιας εταιρίας είναι το βασικό εμπόδιο που το ίδιο το κράτος επιβάλλει. Η γραφειοκρατία αυτή παράγει τεχνητά έξοδα (πχ έξοδα για λογιστές, δικηγόρους κοκ) τα οποία δεν οδηγούν σε επενδύσεις και ανάπτυξη και επιβαρύνουν τον εταιρικό προϋπολογισμό. Κατά τα άλλα, ακόμα και σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν προϋποθέσεις ανάπτυξης όταν προσφέρεις κάτι νέο, καινοτόμο, που ο άλλος θα κερδίσει. Και κεφάλαια βρίσκονται, και επενδυτές, και συνεργασίες.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας βήματα;

Τον τελευταίο μήνα ολοκληρώσαμε πολλές εσωτερικές ενέργειες της εταιρίας μας, που αναμένουμε να δημιουργήσουν προϋποθέσεις καλύτερης απόδοσης. Έχουμε εγκατασταθεί σε μοντέρνο χώρο, στο κέντρο της Αθήνας. Η δραστηριότητα και η κινητικότητα του κέντρου μας δίνει περισσότερη όρεξη και συμβάλλει στο να είμαστε πιο δημιουργικοί.

Για την ανάπτυξη ευρύτερου δικτύου συνεργατών έχουμε δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέους συνεργάτες (http://archives.crowdpolicy.com/blog/?p=2 4). Σε ό,τι αφορά στα θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης, σχεδιάζουμε τη μετάφραση των προϊόντων μας και καλλιεργούμε διεθνείς συνεργασίες. Παράλληλα έχουμε ήδη αναπτύξει συνεργασίες με επιχειρήσεις που εντοπίζονται σε δυναμικούς τομείς της Ελληνικής Οικονομίας, όπως ο τουρισμός, καθώς και σε δύσκολους και απαιτητικούς τομείς όπως η βιομηχανία.

Κατεβάστε το δελτίο σε μορφή pdf.

Σχετικός σύνδεσμος: http://mke.ntua.gr