Μετεγγραφές (άρθρο 12)

 

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου, ή προκειμένου για ανήλικο κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία, η οποία υποβάλλεται στο στρατολογικό γραφείο στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα, από το μητρώο αρρένων του οποίου ζητείται η διαγραφή. Προκειμένου για αγράμματους η αίτηση υπογράφεται από δύο ενήλικες μάρτυρες. Το γνήσιο της υπογραφής τους βεβαιώνεται από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική ή αστυνομική αρχή.

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, περί της εγγραφής στο δημοτολόγιο αυτού που αφορά η αίτηση, στα μητρώα αρρένων του οποίου επιθυμεί τη μετεγγραφή.

γ. Σύμφωνη πρόταση του διευθυντή του αρμοδίου στρατολογικού γραφείου.

αα. Η απόφαση του οικείου νομάρχη, περί διαγραφής από τα μητρώα αρρένων, κοινοποιείται, απαραίτητα και στη νομαρχία, στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα, στα μητρώα αρρένων του οποίου ζητήθηκε η μετεγγραφή, προκειμένου βάσει αυτής, ο οικείο νομάρχης να εκδώσει τη σχετική απόφαση περί εγγραφής.

 

 

 

Τελ. ενημέρωση 06/05/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)