Διαγραφή ανυπάρκτων (άρθρο 10)

 

α. Πιστοποιητικό ανυπαρξίας που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας του δήμου ή της κοινότητας από τα μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί το ανύπαρκτο πρόσωπο. Το πιστοποιητικό αυτό υπογράφεται από τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας, το διοικητή του αστυνομικού τμήματος ή του αστυνομικού σταθμού στο οποίο υπάγεται το δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα και τον αρμόδιο δημοτικό ή κοινοτικό υπάλληλο.

β. Πρόταση του διευθυντή του οικείου στρατολογικού γραφείου.

 

Τελ. ενημέρωση 06/05/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)