Σχετικά με το voucher

ΤΤα προγράμματα Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους ηλικιών έως 64 ετών» (Voucher) είναι δράσεις που αφορούν στην είσοδο άνεργων από 18 έως 64 ετών στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και πραγματοποιείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Διάβασε Περισσότερα

Αντικείμενα κατάρτισης

Το ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ προσφέρει αντικείμενα κατάρτισης σε όλα τα θεματικά πεδία στα οποία είναι πιστοποιημένο. Συγκεκριμένα: επαγγέλματα περιβάλλοντος - επαγγγέλματα υγείας & πρόνοιας - επαγγέλματα πολιτισμού & αθλητισμού, ΜΜΕ & επικοινωνιών - παιδαγωγικά επαγγέλματα - επαγγέλματα οικονομίας & διοίκησης - επαγγέλματα πληροφορικής - επαγγέλματα τουριστικά & παροχής υπηρεσιών - αγροτικά επαγγέλματα - επαγγέλματα τεχνικά & μεταφορών.

Διάβασε Περισσότερα

Εκδήλωσε ενδιαφέρον

Συμπλήρωσε την φόρμα για να ενημερωθείς

Φόρμα