Επιλογές

Δημιουργία Μονάδας Διαχείρισης Επιδημιολογικών Κινδύνων με Έμφαση στους Διαβιβαστές Επιδημιολογικών Νόσων

 • Τίτλος Έργου Δημιουργία Μονάδας Διαχείρισης Επιδημιολογικών Κινδύνων με Έμφαση στους Διαβιβαστές Επιδημιολογικών Νόσων
 • Φάση Υλοποίησης
 • Δημοτική Κοινότητα / Γειτονιά ,
 • Διεύθυνση Δημαρχείο, Αθηνάς 63, Πλατεία Κοτζιά
 • Προϋπολογισμός 990.000 €

Για πρώτη φορά σε αστικό περιβάλλον θα υπάρξει ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου υποστηρικτικού συστήματος, λήψης αποφάσεων, καθορισμού ορθολογικών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, καθώς και διαρκής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των δημοτών. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων που προκύπτουν από τα έντομα διαβιβαστές (κυρίως κουνουπιών) και από λοιμώδη νοσήματα, ενώ θα προσφέρει στον Δήμο τη δυνατότητα:

 • Συλλογής και αποτύπωσης (χαρτογράφησης) επιδημιολογικών – εντομολογικών δεδομένων σε επίπεδο όλου του Δήμου με την απόκτηση κατάλληλης τεχνογνωσίας και εξοπλισμού.
 • Πληροφόρησης– Συντονισμού εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων
 • Έγκαιρης εκτίμησης και διαχείρισης του επιδημιολογικού κινδύνου.
 • Επικοινωνίας και ενημέρωσης των Δημοτών
 • Διασφάλισης μέγιστης αποτελεσματικότητας των έργων καταπολέμησης
 • Ορθολογικής οργάνωσης, επιτήρησης και υλοποίησης έργων καταπολέμησης.
 • Διασφάλισης του τουριστικού προφίλ του Δήμου
 • Της κατά το δυνατόν διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Δήμο Αθηναίων.

« Eπιστροφή στα αποτελέσματα
Μοιραστείτε το