Επιλογές

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δομών Φιλοξενίας και Στήριξης Νέων Επιχειρήσεων στον Τομέα Δημιουργικού Σχεδιασμού (Creative Industries)

  • Τίτλος Έργου Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δομών Φιλοξενίας και Στήριξης Νέων Επιχειρήσεων στον Τομέα Δημιουργικού Σχεδιασμού (Creative Industries)
  • Φάση Υλοποίησης
  • Δημοτική Κοινότητα / Γειτονιά
  • Διεύθυνση Ξενοφώντος 7, Αθήνα
  • Προϋπολογισμός 5,575,000 €

Κύριος στόχος είναι η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στον τομέα του creative design και η αναβάθμιση του ρόλου της πόλης με τη δημιουργία ενός φιλικού στην επιχειρηματικότητα οικοσυστήματος στο Δήμο των Αθηνών.

Στο πλαίσιο αυτό η δομή στήριξης θα προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1.Επιλογή νέων υποψήφιων επιχειρηματιών, βάσει αξιολόγησης από εξειδικευμένη επιτροπή. 2.Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, με τη δημιουργία δομής φιλοξενίας για την υποστήριξη των υποψηφίων επιχειρηματιών με στόχο οι νέοι επιχειρηματίες να δοκιμάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε δύο στάδια (3ων και 9 μηνών αντίστοιχα)

3.Παροχή υπηρεσιών mentoring 4.Παροχή υπηρεσιών coaching 5.Αξιολόγηση των επιχειρηματικών ομάδων/επιχειρήσεων κατά τη μετάβαση από το πρώτο στάδιο στο δεύτερο, περιοδικά κατά διάρκεια φιλοξενίας και μετά την ολοκλήρωση της φιλοξενίας.

Στη δομή γίνονται δεκτές επιχειρηματικές ομάδες που είτε δεν έχουν συστήσει επιχείρηση είτε έχουν προχωρήσει σε σύσταση επιχείρησης κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη δομή.

 

« Eπιστροφή στα αποτελέσματα
Μοιραστείτε το