Επιλογές

Ίδρυση και Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) σε Χώρο του ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμικός Σύνδεσμος Νοτίου Αττικής) στην Περιοχή του Ελαιώνα για την Εξυπηρέτηση των Δήμων Αθηναίων και Αιγάλεω

  • Τίτλος Έργου Ίδρυση και Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) σε Χώρο του ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμικός Σύνδεσμος Νοτίου Αττικής) στην Περιοχή του Ελαιώνα για την Εξυπηρέτηση των Δήμων Αθηναίων και Αιγάλεω
  • Φάση Υλοποίησης
  • Δημοτική Κοινότητα / Γειτονιά ,
  • Διεύθυνση Ελαιώνας, Αθήνα
  • Προϋπολογισμός 13.980.602 €

Ο ΣΜΑ στην περιοχή του Ελαιώνα αποτελεί τμήμα των βασικών έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών απορριμμάτων και αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ορθολογική και σύγχρονη διαχείριση των αυτών. Η αναγκαιότητα υλοποίησης του εν λόγω έργου έχει επισημανθεί επανειλημμένα τις τελευταίες δεκαετίες ενώ η υλοποίηση του προβλεπόταν ήδη στον αρχικό σχεδιασμό του ΕΣΔΚΝΑ (1988-1996). Το συγκεκριμένο έργο παρέχει σημαντικά τεχνικοοικονομικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα συμβάλλοντας στη βελτίωση των όρων κοινωνικής αποδοχής της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων. Οι διαδικασίες αξιολόγησης του έργου έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται η υπογραφή της Απόφασης Ένταξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Δήμο Αθηναίων.

« Eπιστροφή στα αποτελέσματα
Μοιραστείτε το