Επιλογές
Προμήθεια και Εγκατάσταση σε Θέση Λειτουργίας Είκοσι (20) Μηχανισμών Βύθισης-Ανύψωσης με Τηλεσκοπικό Σύστημα Σταθερών Συμπιεστών Απορριμάτων, για την Προσωρινή Αποθήκευση των Αστικών Απορριμμάτων ή Ανακυκλώσιμων Υλικών με τη Συντήρησή τους για Ένα (1) Έτος

Προμήθεια και Εγκατάσταση σε Θέση Λειτουργίας Είκοσι (20) Μηχανισμών Βύθισης-Ανύψωσης με Τηλεσκοπικό Σύστημα Σταθερών Συμπιεστών Απορριμάτων, για την Προσωρινή Αποθήκευση των Αστικών Απορριμμάτων ή Ανακυκλώσιμων Υλικών με τη Συντήρησή τους για Ένα (1) Έτος

  • Τίτλος Έργου Προμήθεια και Εγκατάσταση σε Θέση Λειτουργίας Είκοσι (20) Μηχανισμών Βύθισης-Ανύψωσης με Τηλεσκοπικό Σύστημα Σταθερών Συμπιεστών Απορριμάτων, για την Προσωρινή Αποθήκευση των Αστικών Απορριμμάτων ή Ανακυκλώσιμων Υλικών με τη Συντήρησή τους για Ένα (1) Έτος
  • Φάση Υλοποίησης
  • Δημοτική Κοινότητα / Γειτονιά
  • Διεύθυνση Δημαρχείο, Αθηνάς 63, Πλατεία Κοτζιά
  • Προϋπολογισμός 2,644,500 €

Η Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Αθηναίων στην προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών προχωρεί στον εκσυγχρονισμό από λειτουργικής και αισθητικής πλευράς του συστήματος της αποκομιδής των απορριμμάτων με την προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι μηχανισμών βύθισης – ανύψωσης, για την προσωρινή αποθήκευση των αστικών απορριμμάτων ή ανακυκλώσιμων υλικών, σε κεντρικά σημεία των Δημοτικών Κοινοτήτων. Η τοποθέτηση υπόγειων συστημάτων βύθισης-ανύψωσης συμπιεστών αποτελεί σημαντική προσπάθεια γιατί συμβάλλει  στο να ομορφύνει η πόλη και να καλυτερεύσει η ποιότητα ζωής των κατοίκων της καθώς αφαιρούνται  οι παραδοσιακοί υπέργειοι κάδοι. Παράλληλα, το νέο σύστημα βοηθά στην αποτροπή της παράνομης αφαίρεσης ανακυκλώσιμων υλικών και δίνει την δυνατότητα καλύτερης εκμετάλλευσης του χώρου γύρω από τα σημεία τοποθέτησης των βυθιζόμενων κάδων.  Η εγκατάσταση τους θα γίνει σε επιλεγμένα σημεία όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 

« Eπιστροφή στα αποτελέσματα

Φωτογραφικό υλικό

Μοιραστείτε το