Επιλογές

Προμήθεια και Εγκατάσταση σε Θέση Λειτουργίας Πενήντα (50) Μηχανισμών Βύθισης-Ανύψωσης με Τηλεσκοπικό Σύστημα (ή Άλλου Ισοδύναμου), Τεσσάρων (4) Κάδων Τροχήλατων Χωρητικότητας 660-1100 Lt

  • Τίτλος Έργου Προμήθεια και Εγκατάσταση σε Θέση Λειτουργίας Πενήντα (50) Μηχανισμών Βύθισης-Ανύψωσης με Τηλεσκοπικό Σύστημα (ή Άλλου Ισοδύναμου), Τεσσάρων (4) Κάδων Τροχήλατων Χωρητικότητας 660-1100 Lt
  • Φάση Υλοποίησης
  • Δημοτική Κοινότητα / Γειτονιά
  • Διεύθυνση Δημαρχείο, Αθηνάς 63, Πλατεία Κοτζιά
  • Προϋπολογισμός 1,937,250 €

Η Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Αθηναίων στην προσπάθεια της να εκσυγχρονίσει από περιβαλλοντικής, λειτουργικής και αισθητικής πλευράς το σύστημα της αποκομιδής των απορριμμάτων αποφάσισε την δημιουργία συστήματος «νησίδων» για διαλογή απορριμμάτων στην πηγή. Το σύστημα θα υλοποιηθεί με την προμήθεια (50) πενήντα μηχανισμών ηλεκτροϋδραυλικής λειτουργίας βύθισης και ανύψωσης με τηλεσκοπικό σύστημα, χωρητικότητας τεσσάρων (4) τροχήλατων κάδων για την προσωρινή αποθήκευση των στερεών αστικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στο υπέδαφος. Στην θέση βύθισης των κάδων, είναι ορατοί μόνο οι πύργοι εισόδου των απορριμμάτων. Η εγκατάσταση τους θα γίνει σε επιλεγμένα σημεία όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 

« Eπιστροφή στα αποτελέσματα
Μοιραστείτε το