Επιλογές

Προμήθεια Εξοπλισμού για τη Λειτουργία Κινητού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων

  • Τίτλος Έργου Προμήθεια Εξοπλισμού για τη Λειτουργία Κινητού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων
  • Φάση Υλοποίησης
  • Δημοτική Κοινότητα / Γειτονιά
  • Διεύθυνση Δημαρχείο, Αθηνάς 63, Πλατεία Κοτζιά
  • Προϋπολογισμός 3,382,500 €

Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Ο Κινητός Σταθμός Μεταφόρτωσης έχει σχεδιασθεί ώστε να μπορεί να δέχεται ημερησίως 200 τόνους απορριμμάτων και σε έκτακτες ανάγκες (απεργιακές κινητοποιήσεις, κλείσιμο χωματερής) να μπορεί να δεχθεί 150 τόνων απορριμμάτων επιπλέον σε ημερήσια βάση.

Μέχρι σήμερα, τα οχήματα που διαθέτει η Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού εκτελούν κατά μέσο όρο ημερησίως εκατό (100) δρομολόγια για την απόρριψη των συλλεχθέντων απορριμμάτων στα Άνω Λιόσια. Με τη λειτουργία του κινητού Σ.Μ.Α., υπολογίζεται ότι αυτομάτως τα δρομολόγια προς τον χώρο απόρριψης στα Άνω Λιόσια μειώνονται σε σαράντα (40) ημερησίως, με ταυτόχρονη μείωση της ετήσιας κατανάλωσης καυσίμου κατά 60% και μείωση των αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα.

 

« Eπιστροφή στα αποτελέσματα
Μοιραστείτε το