Επιλογές

Δημιουργία Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας

  • Τίτλος Έργου Δημιουργία Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας
  • Φάση Υλοποίησης
  • Δημοτική Κοινότητα / Γειτονιά
  • Διεύθυνση Δημαρχείο, Αθηνάς 63, Πλατεία Κοτζιά
  • Προϋπολογισμός 1,100,000 €

Στόχος της δράσης είναι η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέγων και των ατόμων ευρισκομένων σε κατάσταση φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων. Ειδικότερα, στόχος είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με έμφαση σε άνεργους νέους έως 30 ετών, άνεργες γυναίκες και μακροχρόνια άνεργοι/ες (άνεργοι με ανεργία άνω των 12 μηνών), μέσω της πρόσληψης τους για τη δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών. Τα σχέδια δράσης περιλαμβάνουν τις 4 ακόλουθες δομές : Α. Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων, Β. Ξενώνας προσωρινής / μεταβατικής φιλοξενίας, Γ. Ξενώνας προσωρινής / μεταβατικής φιλοξενίας, Δ. Γραφεία Διαμεσολάβησης και καταγραφής αστέγων.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Δήμο Αθηναίων.

 

« Eπιστροφή στα αποτελέσματα
Μοιραστείτε το