Επιλογές

Κατασκευή Αποχετευτικών Δικτύων Ακαθάρτων και των Συνδέσεων των Ακινήτων 2ης & 3ης Δημοτικής Κοινότητας

Το έργο περιλαμβάνει τη κατασκευή αγωγών του οριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων  της 2ς και 3ης δημοτικής κοινότητας του Δήμου Αθηναίων και ενδεικτικά στις οδούς Αθανασίας, Αγραίων, Βρυαξίδος, Νικομάχου, Ευδόξου, Ιβύκου, Μαγγίνα, Αναγνώστου, Ηούς, Χλωρίδου, Δημοφώντος, Σωφρονίου, Γαργητίων, Αχνιάδων, Ορφέως, Βουτσαρά, Κοζάνης, Κορυτσάς, Ναούσης, Σερβίων, Παραμυθίας, Βασσάνη, Ευρυνόμης, Φαίνου, Φερεκράτους, Ν. Βούλγαρη, Ξενόφιλου, Χρυσανθοπούλου, Στησικλέους, Τιμόδημου, Κριτολάου, Καλλισθένους. Η τεχνική μελέτη του έργου έχει συνταχθεί από την ΕΥΔΑΠ και η οριστική μελέτη του έργου έχει συνταχθεί και εγκριθεί από το τμήμα μελετών της διεύθυνσης  οδοποιίας και αποχέτευσης του Δήμου Αθηναίων.

 

« Eπιστροφή στα αποτελέσματα
Μοιραστείτε το