Επιλογές
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα – Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα – Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • Τίτλος Έργου Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα – Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Φάση Υλοποίησης
  • Δημοτική Κοινότητα / Γειτονιά ,
  • Διεύθυνση Ιερά Οδός 75, Βοτανικός
  • Προϋπολογισμός 875,000 €

Η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας στο Γεωπονικό Πανεπιστημίου Αθηνών έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για το ίδιο το Πανεπιστήμιο, την περιοχή στην οποία εδρεύει δηλαδή το Δήμο Αθηναίων και γενικότερα την ελληνική οικονομία. Η πράξη περιλαμβάνει τα στάδια της αξιολόγησης της υφιστάμενης ερευνητικής δραστηριότητας και διερεύνηση της δυνατότητας εμπορικής της αξιοποίησης. Ακολουθεί στοχευμένη συμβουλευτική και τεχνική στήριξη στις ώριμες ιδέες με την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων σε υπάρχουσες επιχειρήσεις ή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Η δημιουργία δικτύου χρηματοδότησης των επιχειρηματικών εγχειρημάτων αποτελεί ξεχωριστή δράση με στόχο να συμπεριλάβει ενδιαφερόμενους από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο. Η εκπαίδευση για τη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας στο ερευνητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό καθώς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου συνδυάζεται με την προαγωγή της συνεργασίας του Πανεπιστημίου με τη βιομηχανία για στοχευμένη έρευνα για παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

« Eπιστροφή στα αποτελέσματα
Μοιραστείτε το