Επιλογές
Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.)

Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.)

  • Τίτλος Έργου Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.)
  • Φάση Υλοποίησης
  • Δημοτική Κοινότητα / Γειτονιά ,
  • Διεύθυνση Πατησίων 76, Αθήνα
  • Προϋπολογισμός 953,000 €

Η πράξη στοχεύει στην υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας των νέων ερευνητών και, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία νέων εταιρειών μέσα από την αξιοποίηση του ποικίλου και πολυάριθμου ερευνητικού υλικού και των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που η πανεπιστημιακή κοινότητα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει επιτύχει αναπτύξει. Η πράξη θα ενισχύσει τη δραστηριοποίηση των νέων στην πόλη της Αθήνας γύρω από καινοτόμες ιδέες με την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ο.Π.Α. (ερευνητικές ομάδες, μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές κλπ.), αλλά και ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών που έχουν αναδειχθεί μέσα από δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας που ηγείται το Ο.Π.Α. (π.χ. πανελλήνιος διαγωνισμός Ennovation).

 

« Eπιστροφή στα αποτελέσματα
Μοιραστείτε το