Επιλογές

Διερεύνηση Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στο Κέντρο της Αθήνας (ΣΟΑΠ)

  • Τίτλος Έργου Διερεύνηση Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στο Κέντρο της Αθήνας (ΣΟΑΠ)
  • Φάση Υλοποίησης
  • Δημοτική Κοινότητα / Γειτονιά ,
  • Διεύθυνση Δημαρχείο, Αθηνάς 63, Πλατεία Κοτζιά
  • Προϋπολογισμός 240,465 €

Η πράξη αφορά τη διερεύνηση ολοκληρωμένης παρέμβασης στο κέντρο της Αθήνας, και περιλαμβάνει δύο σκέλη. Το σκέλος Α εστιάζει στη διερεύνηση κοινωνικών, αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών παραμέτρων και τη διαμόρφωση στρατηγικής αστικής παρέμβασης στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων και ειδικότερα στην ευρύτερη κεντρική ζώνη του. Ταυτόχρονα, το σκέλος αυτό θα λειτουργήσει και ως πιλοτική εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) με βάση το περιεχόμενο που προδιαγράφεται στην απόφ. 18150/2012 του ΥΠΕΚΑ, ούτως ώστε να εντοπιστούν θέματα που επιβάλλουν αναπροσαρμογές ή περαιτέρω εξειδικεύσεις. Το σκέλος Β συνίσταται σε πρόταση μοντέλου για τη σύσταση Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) για το Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο του Ελληνικού Ταμείου Συμμετοχών JESSICA, καθώς και στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων θεσμικών παρεμβάσεων για τη λειτουργία του ΤΑΑ.

 

« Eπιστροφή στα αποτελέσματα
Μοιραστείτε το