Επιλογές

Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στην Αθήνα

  • Τίτλος Έργου Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στην Αθήνα
  • Φάση Υλοποίησης
  • Δημοτική Κοινότητα / Γειτονιά
  • Διεύθυνση Ξενοφώντος 5, Αθήνα
  • Προϋπολογισμός 993,280 €

Βασικός στόχος της πράξης είναι η δημιουργία οργανωμένου περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των νέων και/ή υπό σύσταση επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων. Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η δημιουργία δομής στήριξης νέων επιχειρήσεων και ομάδα – στόχο αποτελούν τα επιχειρηματικά σχήματα που σχεδιάζουν την ίδρυση μιας επιχείρησης με χαρακτηριστικά εξωστρέφειας, καινοτομίας και/ή αξιοποίησης υψηλής τεχνολογίας και στοχεύουν στην ωρίμανση της επιχειρηματικής τους ιδέας, καθώς και νέες επιχειρήσεις με τα παραπάνω χαρακτηριστικά που βρίσκονται στα πρώτα βήματα (early stage) και αναζητούν στήριξη, καθοδήγηση και δικτύωση με σκοπό την επιτάχυνση της ανάπτυξής τους. Αναμένεται να φιλοξενηθούν στη δομή στήριξης και να υποστηριχθούν περίπου 60 επιχειρηματικά σχήματα σε χρονική διάρκεια 2 ετών.

Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών δομής στήριξης:

1. Φιλοξενία των επιχειρηματικών σχημάτων στη δομή στήριξης

2. Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) και συμβουλευτικής υποστήριξης στα επιχειρηματικά σχήματα

3. Πλάνο επικοινωνίας και προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών των επιχειρηματικών σχημάτων

4. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης

5. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας

6. Οργάνωση, διοίκηση, συντονισμός και αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχημάτων

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων.

 

« Eπιστροφή στα αποτελέσματα
Μοιραστείτε το