Επιλογές

Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου επί της οδού Αμερικής 8

Η αποκατάσταση για την μετατροπή του υφιστάμενου «διατηρητέου» κτιρίου επί της οδού Αμερικής 8, σε Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας βασίζεται στις παρακάτω επεμβάσεις:

• Στη δημιουργία νέας διαρρύθμισης, ώστε να διατηρείται η συμμετρική διάταξη και η οργανωμένη εκμετάλλευση των χώρων, λειτουργικές προς τους χρήστες.

• Στη ενίσχυση της στατικής επάρκειας της φέρουσας κατασκευής του.

• Στη βελτίωση της λειτουργικότητας του υφιστάμενου κτηρίου με επιπλέον ανελκυστήρες , ώστε να καταστεί προσπελάσιμο κι εύχρηστο γι” άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΚ).

• Στη δημιουργία νέων Η/Μ εγκαταστάσεων που σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών (φωτιά, σεισμός, διακοπή ρεύματος κλπ), θα λειτουργούν απρόσκοπτα για προκαθορισμένο χρόνο.

• Στη διατήρηση της μορφολογίας και των βασικών χαρακτηριστικών στοιχείων των χώρων του, όπως της κύριας όψης, του κεντρικού κλιμακοστάσιου, της κεντρικής εισόδου και της «μνημειακής» αίθουσας του β” ορόφου.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Δήμο Αθηναίων.

« Eπιστροφή στα αποτελέσματα
Μοιραστείτε το